Category: Meteorok

Vizuális megfigyelési módszer

Vizuális megfigyelési módszer

Az “IMO” módszer egyedi észlelőben gondolkodik. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne ezentúl csoportosan észlelni, de az adatokat észlelőnkénti bontásban kell kezelni. A kiválasztott látómezőben időintervallumonként kell naplózni darabszámokat, rajtagsággal és becsült fényességértékkel együtt. További rögzítendő információk a határmagnitúdó, látómező közepe (Ra/De), takartság (%), szünetek A naplózás eszköze lehet egy notesz, magnó vagy...

Videós megfigyelési módszer

Videós megfigyelési módszer

Hullócsillagok Hullócsillagnak vagy meteornak nevezzük a Föld légkörébe nagy sebességgel belépő és ott elégő kozmikus részecskék miatt megjelenő néhány tized vagy legfeljebb néhány másodpercig megfigyelhető száguldó fényjelenséget. Magát a részecskét meteoroidnak, az izzást esetlegesen túlélő és a felszínt elérő darabokat meteoritnak nevezzük. A részecskék eredete a Nap körül keringő üstökösök...

Rádiós megfigyelési módszer

Rádiós megfigyelési módszer

A rádiós és radaros meteorészlelés a meteorcsillagászat új és gyorsan fejlődő területe. Mindkét módszernél a meteor repülésekor a meteor fejében lévő, illetve a nyomában maradó ionizált részecskékről visszavert elektromágneses sugárzás segítségével észlelik a hullócsillagokat. A radaros észleléseket Bernard Lovell kezdte 1946-ban. Az év november 9/10-én észlelték sikeresen radarral az első meteorrajt, a Giacobinidák kitörését....

Fotografikus észlelési módszer

Fotografikus észlelési módszer

A meteorok fényképezésének számos előnye van. A lefotózott hullócsillagok segítségével a vizuális megfigyeléseknél pontosabban meghatározható a radiáns helyzete, esetleg szerkezete. Vizsgálható a meteor fénymenete, forgószektoros felvételeknél a szögsebessége. A szimultán meteorofotókkal pedig a meteoroidok világűrben leírt pályája is kiszámítható. A módszer hátránya, hogy sokkal kevesebb meteor rögzíthető így, mint amennyit...