Category: Előadások

Az árnyék! A napóra legfontosabb eleme.

A
tradicionális napórák működéséhez három alapvető dolog kell: számlap,
árnyékvető és a Nap fénye. Szükségünk van egy olyan felületre, a számlapra,
amelyen megfigyelhetjük az árnyékvető által vetett árnyékot. A Napnak az
égbolton való mozgása követhető nyomon a vetett árnyék segítségével, és a
számlapra szerkesztett óravonalak segítségével mérhető az eltelt idő. (videó)

{mosimage}

Mahler Ede, az utolsó magyar polihisztor

Rezsabek Nándor előadásában
hamarosan megjelenő kötetét mutatta be, melynek főszereplője, Mahler Ede (1857
1945) a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként, a budapesti Tudományegyetem tanáraként,
a Magyar Nemzeti Múzeum régészeként ismert, de foglalkozott asztronómiával,
matematikával, geodéziával, nyelvészettel, valamint a csillagászat és a
történettudomány határmezsgyéjén pótolhatatlan kronológiaszámításokat végzett. (videó)

Pantheon – az időmérés 2000 éves magasiskolája

A Pantheon és a
ráció.
(videó)

Az építőmesterségnek az ókorból legépebben
megőrzött, felülmúlhatatlan remeke, rejtélyes csoda. Már
sokakat késztetett fejtörésre. „Egyértelmű írásos emlékek
hiányában az épület eredeti rendeltetése nem ismerhető” –
írta Otto Schubert a Gesetz der Baukunst című tekintélyes
munkájában.

{mosimage}

A rotunda és az
előcsarnok együttese csillagászati obszervatórium célját
szolgálhatta.

Az opeionon át
megfigyelhető nevezetesebb csillagok rektaszcenzia-értékei
tekintetében az UMA csillagképnek az előcsarnok oszlopaihoz
viszonyított állása szolgált tájékoztatásul; a deklinációs
értékek tekintetében a padlóminta segített eligazodni:
periodicitása az égi szögfokokkal mutat konkordanciát.

{mosimage}

A padlófelületbe
belefestve talált vonalak a Nap járásának regisztrálására
szolgálhattak.

Az építmény birtokában
a rómaiak módot nyertek a Nap és a csillagos égbolt egymáshoz
viszonyított mozgásainak mérésére. Ezzel megerősíthették a
szökőévek (átmenetileg vitatott) rendjének elhatározását.

Örök értéket
alkottak, amelyet mára az egész világ elfogadott.

{mosimage}

A követek – avagy Holbein titka

Herceg Tamás előadásának képanyaga és videó felvétele

Ifj. Hans Holbein VIII. Henrik udvari festője 1533-ban megfestette a francia udvar követeit néhány korabeli napóra és csillagászati műszer társaságában. Az előadás témája ezen eszközök ismertetése a róluk leolvasható adatok különlegessége, a történelmi háttér és összefüggések bemutatásával.