Mahler Ede, az utolsó magyar polihisztor

A sokoldalú szakember személyében
az ország talán utolsó polihisztorát tisztelhetjük. Minden érdeme ellenére
Mahler az ezredfordulóra elfeledett személyiséggé vált. Szerteágazó
munkásságából a 21. század embere mindösszesen a Babylonia és Assyria, valamint
az Ókori Egyiptom című főműveinek
reprintkiadásával, valamint a jellemzően másodlagos forrásokból táplálkozó, a
sokszor hibás adatokat egymástól szolgaian átvevő, töredékes életrajzaival
találkozhat. A megjelenő kötet célja, hogy ezen a Mahler emlékéhez és
jelentőségéhez méltatlan helyzeten alapjaiban változtasson.

Rezsabek Nándor, a
csillagászattörténeti publikációiról, életrajzi írásairól, szerkesztői és
ismeretterjesztői tevékenységéről ismert szerző alapos munkát végzett. Több
éves kutatásai során megtalálta Mahler ma is élő rokonságát, meglelte
elhanyagolt, repkénnyel sűrűn benőtt síremlékét, rábukkant elpusztultnak vélt
hagyatékára. Beutazta hazai, valamint szlovákiai és ausztriai emlékhelyeit.
Levéltári és szakirodalmi kutatásai számtalan eleddig ismeretlen adatot tártak
fel.

A könyv előszavát Ponori Thewrewk
Aurél csillagászattörténész, Mahler Ede kronológiai munkásságának
folytatója, szellemiségének méltó örököse jegyezte. A kötet lektora, a
napórakutatásról is ismert csillagászattörténész, Keszthelyi Sándor volt.

Ajánljuk...