Szakkörök a Polarisban – szinte mindenkinek

Az óbudai Polaris Csillagvizsgáló nem csak bemutató csillagvizsgáló, hanem igazi közösségi csillagda is. Az érdeklődők a legkülönfélébb szakkörökben tanulhatnak, oszthatják meg tapasztalataikat a hasonló érdeklődésűekkel.

Gyermekszakkör

A Polaris Csillagvizsgáló munkájában hosszú évek óta kiemelt fontosságú a fiatalok megszólítása, igen intenzív, de gyakran változó irányú érdeklődésük felkeltése a csillagos ég, a csillagászat, valamint általában a természettudományok iránt. Szinte ezt a munkát sem lehet elég korán kezdeni: gyermekszakkörünkbe az általános iskolás, 8-12- éves gyerekeket várjuk. Az egy óra időtartamú foglalkozásokon a résztvevők megismerkednek a csillagképekkel, alapvető csillagászati fogalmakkal – természetesen életkoruknak megfelelő módszerekkel -, illetve a szakkörvezető irányításával igény szerint megfigyeléseket is végeznek. A szakkör szerdánként, 17 órától tartja foglalkozásait.

Ifjúsági szakkör

A 13-19 éves korosztály számára ifjúsági szakkörünket ajánljuk. A komolyabb alapismeretekkel felvértezett, a csillagászat tudományában még inkább elmélyedni kívánó fiatalok itt nem csak szakértő, csillagász vezetést, irányítást és oktatást, de remek társaságot is kapnak. Régi szakköröseink közül többen nyertek felvételt csillagász szakos képzésre, többen közülük már szakcsillagászokként dolgoznak, de számos elismerést és díjat is “begyűjthettek” nem csak hazai, hanem nemzetközi, csillagászati megmérettetések során is. A szakkör tagjai csütörtökönként találkoznak, alkalomszerűen szakmai kirándulásokat is tesznek.

Észlelőszakkör

Az újdonsült távcsőtulajdonosok számára nyújt segítséget észlelőszakkörünk. A középiskolás fiataltól a több unokás nagypapáig terjedő korosztályt a csillagászat szeretete, a közös érdeklődés, közös észlelés köti össze. A havi rendszerességgel megrendezett szakköri alkalmakon sorra vesszük az egyes észlelési területeket, az ott végezhető munka jellemzőit, segítséget nyújtunk egymásnak az égbolton való tájékozódásban, műszerválasztásban- és fejlesztésben is.

Fotometriai szakkör

Kicsit jobban elmélyedve a(z amatőr)csillagászat világában, mindenki talál kedvencet, vagy kedvenceket az észlelési területek között. Van, akit a bolygók rajzolása köti le, mások a Nap gyorsan változó jelenségeit figyelik előszeretettel, megint mások a csak sötét égboltról megfigyelhető ködös, távoli, ún. mélyég-objektumokat kedvelik. A csillagfejlődési modellek pontosításához, ellenőrzéséhez hatalmas segítséget nyújthatunk amatőrként is a változócsillagok megfigyelésével: immár több, mint egy évszázadra visszamenő, vizuális becslésekre épülő adatsorok segítik a szakcsillagászok munkáját. A nemrégiben lezajlott digitális képrögzítési forradalom azonban lehetővé teszi, hogy mindenki számára elérhető, nem túl drága felszereléssel néhány éve még elképzelhetetlenül pontos méréseket is végezhessünk. Fotometriai szakkörünk foglalkozásain ennek módját sajátíthatjuk el, pontosíthatjuk és összehangolhatjuk módszereinket, megoszthatjuk tapasztalatainkat. A szakkör átlagosan havonta egyszer, előre egyeztetett időpontban tartja foglalkozásait, a részletekkel kapcsolatban Jakabfi Tamás nyújt információkat.

Asztrofotós szakkör

Az égbolt objektumait nem csak tudományos pontosságú mérések elvégzéséhez lehet fotózni – a galaxisok, bonyolult formájú ködösségek, halmazok egyszerűen szépek. Szemünk korlátozott felbontása és fényérzékenysége miatt azonban az apróbb, finom részletek rejtve maradhatnak – nem úgy azonban, ha hosszú expozíciós idejű felvételeken örökítjük meg célpontjainkat. Most induló asztrofotós szakkörünk a csillagos égbolt szépségeit megörökíteni vágyó barátaink számára nyújt nagyszerű kiindulási alapot, fórumot a tapasztalatok megosztásához, egymástól, illetve a témában már igen sok elismerést szerzett, ismert magyar asztrofotósoktól való tanuláshoz.

Tükörcsiszoló szakkör

A fenti megfigyelésekhez alkalmazott műszer igen sokféle lehet. Sokan örömüket lelik saját távcső építésében, sőt, a távcső lelkét jelentő tükör saját kezű elkészítésében is. Rendszertelenül, előzetes egyeztetések után, de átlag havi egy alkalommal megtartott tükörcsiszoló szakkörünkön sok-sok óra munka árán saját távcsőtükrünket is elkészíthetjük: ez a távcső pedig sokkal nagyobb értéket képvisel tulajdonosa számára, mint egy készen megvásárolható, gyári távcső! Az Egyesület Youtube-csatornáján levő, az idei nagy távcsöves találkozón készült videón pedig több saját készítésű műszer is megcsodálható.

Ajánljuk...