A “legfelső bolygó” – a Szaturnusz és mitológiája

Ponori Thewrewk Aurél (1921–2014) nem csak a csillagászat és a kronológia tudományához értett, kultúrtörténeti ismeretei is könyvekbe kívánkoztak. A Naprendszer legfontosabb égitesteiről szóló műveinek száma most tovább nőtt – immár posztumusz kiadásban. A Szaturnusszal foglalkozó könyve kéziratát már nem tudta befejezni, azt a csillagászat népszerűsítése iránt elkötelezett tanítványai és szellemi örökösei végezték el.

Ponori Thewrewk Aurél:
A “legfelső bolygó” – a Szaturnusz és mitológiája
ISBN 978-963-87597-8-8, 185 oldal, ára 4300 Ft + postaköltség
Kapható a Polaris Csillagvizsgálóban, megrendelhető az Égbolt webshopban.

A Szaturnuszról szóló könyvének pusztumusz kiadásával végre teljessé válik Ponori Thewrewk Aurél (1921-2014) életműve. A hazai csillagászati ismeretterjesztés kimagasló képviselőjének olyan könyveket köszönhetünk, mint A Nap fiai (2007), Az Ég Királynője (2009), Bolygóistennő (2011), A bolygókirály (2013), amelyekben a Naprendszer legfontosabb égitestjeire vonatkozó csillagászati tudnivalók mellett páratlan kultúrtörténeti ismereteit is megosztja olvasóival. Tíznél több – korábban készített – könyve mellett ezek a művek is osztatlan sikert arattak mind a csillagászat, mind a kultúrtörténet iránt érdeklődő olvasók körében. Az imént felsorolt művek, amelyek mindegyikét a Magyar Csillagászati Egyesület adta ki, rendre a Nappal, a Holddal, a Vénusszal, illetve a Jupiterrel foglalkoztak.

Magától értetődően felvetődött a folytatás igénye, mégpedig a Szaturnuszról szóló könyvvel. Ponori Thewrewk Aurél vonakodva bár, de tudomásul vette a „megrendelést”, korábban ugyanis nem foglalkozott behatóan a „gyűrűs bolygóval”. A kihívásnak azonban eleget kívánt tenni a 90. életévét akkorra már betöltött szerző. Igazi intellektuális élvezet lehetett írás közben követni az akkor éppen a Szaturnuszt és annak holdrendszerét a helyszínen vizsgáló Cassini-szonda legfrissebb eredményeit, hogy azok még bekerülhessenek a formálódó kéziratba is.

Az élete végéig szellemileg teljesen friss szerző teste azonban elfáradt, halálával pedig a kézirat befejezetlen maradt. Abba viszont nem lehetett belenyugodni, hogy egyszersmind kiadatlan is maradjon. A hiányzó részek pótlása érdekében a következőkre volt szükség:

• a megkezdett mitológiai fejezetből hiányzó részek megírása,
• a táblázatokban közölt adatok frissítése és egységesítése, a hiányzó adatok pótlása,
• a könyvben szereplő illusztrációk összegyűjtése és a képaláírások megfogalmazása (a kézirat készítésekor Ponori Thewrewk Aurél mindenhol jelezte a szövegben, hogy milyen témájú képpel kívánja szemléltetni az ott leírtakat).

Az ábraanyag kiválogatásakor mindvégig ragaszkodtam a szerző elképzeléseihez.

A szerző halála óta eltelt évek során rengeteg új információ látott napvilágot a Szaturnuszról. Ezek beépítése a kéziratba anakronizmus lett volna. Ugyanakkor mégsem lehetett említés nélkül hagyni a Cassini-szonda működésének 2017-es befejezését és az azt megelőző „Nagy finálét”, miként a Szaturnusz körül keringő húsz újabb kis hold 2019-es felfedezését sem. A sajtó alá rendezés során ezek – más fontos információkkal együtt – lábjegyzetekbe kerültek.

Az eredeti kéziratban levő szöveg változtatására csak a legindokoltabb esetekben került sor. A szakmai jellegű módosítások szükségességének feltárásában Illés Erzsébet és – az időközben elhunyt – Barlai Katalin (mindketten a fizikai tudományok kandidátusai) is közreműködött. Önzetlen segítségükért itt fejezem ki köszönetemet.

A helyesírási változtatásoknál arra törekedtem, hogy a szöveg feleljen meg a legújabb akadémiai helyesírási szabályzat követelményeinek. Mivel korábban már részem volt abban a megtiszteltetésben, hogy nyelvi szempontból gondozhattam Ponori Thewrewk Aurél egyik könyvének (A bolygókirály) kéziratát, tisztában voltam azzal, hogy a szerkesztés során mennyire (lehetőleg csekély mértékben) nyúlhatok bele a szövegbe stiláris szempontból. Biztos vagyok benne, hogy nem léptem túl a megengedhető határt, így a szöveg megőrizte Ponori Thewrewk Aurél élvezetes egyéni stílusát.

A mitológiai fejezetet sajnos már nem sikerült befejeznie a szerzőnek. Korábbi műveinek szelleméhez híven, a Szaturnusz és főleg holdjainak mitológiai vonatkozásait taglaló szöveg nélkül viszont ez a könyv torzó maradt volna. A hiányzó szöveg pótlásában ketten vettünk részt: a görög mitológiával kapcsolatos szövegrészeket Csaba György Gábor csillagász végzettségű középiskolai tanár (maga is kitűnő csillagászati szakíró) egészítette ki, míg a más kultúrák mitológiájában szereplő lények és a Szaturnusz holdjai közötti kapcsolatot ismertető szöveget – a témában kellően elmélyedve – magam fogalmaztam meg. Mindketten Ponori Thewrewk Aurél nagy tisztelői voltunk és vagyunk, hiszen az általa vezetett ifjúsági csillagászati szakkörben tettük meg csillagászati pályafutásunk első lépéseit még az 1960-as évek közepén, a Sánc utcai Uránia Bemutató Csillagvizsgálóban.

A kötetet témánkhoz és a szerző személyéhez is kapcsolódó függelékkel egészítettük ki. Elek László interjúja 1999-ből eredetileg a Magyar Rádió Aranyemberek című sorozata számára készült. Az aquincumi Saturnaliák felelevenítéséről írt Lengyelné Kurucz Katalin. Szabadi Péter a 2020. december 21-i nagy Jupiter–Szaturnusz-együttállást ismerteti – az ilyen együttállások jelentőségéről Ponori Thewrewk Aurél 2013-ban megjelent, A Bolygókirály című munkájában is olvashattunk. Végezetül a Cassini-űrszonda rendkívül látványos felvételeiből közlünk válogatást mai tudományos magyarázatokkal és Camille Flammarion Népszerű csillagászattanából vett idézetekkel. Ez a könyv Ponori Thewrewk Aurél egyik kedves olvasmánya volt.

Köszönet illeti továbbá Ponori Thewrewk Ajtonyt atyja hátramaradt kéziratának rendelkezésünkre bocsátásáért, a csillagászat népszerűsítése iránt ugyancsak elkötelezett Makovecz Benjamint, aki a könyv tördelését, műszaki szerkesztését végezte, továbbá Mizser Attilát, az MCSE főtitkárát, aki mindvégig szorgalmazta A „legfelső bolygó” kiadását.

Szabados László

 

TARTALOM

Előszó 
Bevezetés 
A Szaturnusz bolygó
Az űrkutatás szerepe a Szaturnusz-család feltárásában 
A Szaturnusz holdjai 
A Szaturnusz gyűrűrendszere 
A Szaturnusz-család tagjainak mitológiája 
A görög mitológiai alakokról elnevezett holdakkal kapcsolatos kiegészítés (Csaba György Gábor)
Más kultúrák mitológiai alakjairól elnevezett holdak nevének eredete (Szabados László) 
Aki 65 évet várt a napfogyatkozásra (Elek László) 
IO SATURNALIA! – A karácsonyi ünnepkör gyökerei az antikvitásban (Lengyelné Kurucz Katalin) 
„Mert láttuk az ő csillagát…” (Szabadi Péter) 
„Saturnus, a naprendszer csodája” (Mizser Attila, Kereszturi Ákos, Török Tünde)

A kötet megrendelhető a Magyar Csillagászati Egyesülettől (mcse@mcse.hu), ára 4300 Ft + postaköltség. 

Ajánljuk...