A Magyar Csillagászati Egyesület 1997/98. évi tevékenysége

Az 1997. július 1. és 1998. június 30. közötti időszakban tovább növekedett egyesületünk taglétszáma. Az újonnan belépők száma megduplázódott a megelőző időszakhoz képest, ami azt bizonyítja, hogy jó úton járunk, amikor „közelebb hozzuk a csillagokat” a csillagászat iránt érdeklődőkhöz és a nagyközönséghez. Ez a megnövekedett érdeklődés minden bizonnyal a Hale–Bopp-üstökös „számlájára” írható, hiszen ez a fényes égi vendég ugyancsak felkeltette az érdeklődést a csillagászat iránt. Az időszak másik, sokakat érdeklő eseménye a Mars Pathfinder sikeres missziója volt.

Rendezvények

A Mars volt egyik témája az 1997. szeptember 16-ra meghirdetett Közelebb a csillagokhoz elnevezésű országos távcsöves bemutatónknak is. A kora este látható teljes holdfogyatkozás volt az est „fénypontja”. A budapesti rendezvényt a Planetárium melletti parkban tartottuk. A jelenség ismertetése mellett előadást tartottunk a Mars Pathfinder szonda friss eredményeiről is. A Planetárium körfolyosóján első ízben állítottuk ki a Közelebb a csillagokhoz című asztrofotós kiállításunkat, mely tagjaink asztrofotóiból mutatott be ízelítőt. (A kollekciót – kissé módosítva – 1998. júniusától ismét kiállítottuk a Planetáriumban.) Vidéken helyi csoportjaink tartottak bemutatókat, a hajdúböszörményi csoport rendezvényén például. közel 800-an vett részt.

1998 tavaszán két távcsöves bemutatóval hívtuk fel magunkra a figyelmet. Április 4-ére időzítettük a Csillagászat Napja elnevezésű rendezvényünket, amelynek ugyancsak a Planetárium adott helyt. Április 28-án egy kora esti, látványos csillagfedés apropóján tartottunk közös távcsövezést a Gellérthegyen.

Rendezvényeink sikerét jelentősen növelheti a média támogatása. Az 1997. szeptember 16-i teljes holdfogyatkozásra pl. a legtöbb híradóműsor és számos napilap felhívta a figyelmet, az Aldebaran-okkultációról pedig az MTV1 Híradójában láthattak a nézők rövid riportot. Mindezek hatására – nyugodtan állíthatjuk – érdeklődők ezrei, vagy inkább tízezrei követték figyelemmel ezeket a szabad szemmel is könnyen látható jelenségeket.

1997. évi nyári táborunkat augusztus 1. és 11. között tartottuk Ágasváron, a Mátrában. Az elsősorban a 15–19 éves korosztálynak szervezett táborban összesen 250-en vettek részt, köztük több határon túli fiatal. A táborban számos hivatásos csillagász is részt vett, előadásaik nagyban emelték rendezvényünk színvonalát. Ugyancsak sokat jelentett az MTA CSKI Piszkéstetői Obszervatóriumának közelsége. Hazánk legfontosabb csillagászati kutatóállomására ismét szakmai kirándulást tettünk.

mcse99_3

1. ábra. A Lófej-köd. Szabó Gábor rajza 20 cm-es Newton-távcsővel készült
60-szoros nagyítás mellett, Mizar mély-ég szűrővel

Állandó ágasvári észlelőhelyünkön 1997. október 20–24. között őszi észlelőhétvégét, 1997. december 27–1998. január 1. között téli észlelő „évvégét” tartottunk, 1998. május 24–26. között pedig tavaszi „szupernóva-észlelő” hétvégére került sor. Az ágasvári turistaházzal kialakult jó kapcsolatunknak köszönhetően több egyesületi távcsövünk szolgálja az amatőröket ezen az észlelőhelyen. Ugyancsak itt helyeztük el Szitkay Gábor tagtársunk 44.5 cm-es Dobson-távcsövét. Ráktanyai észlelőhelyünkön – a rendszeres észlelőhétvégék mellett – egy kiemelt programunk volt: a március 26–28. között lebonyolított Messier-hétvége. Ráktanyán kapott helyet legújabb, komoly teljesítményű távcsövünk, egy 38 cm-es Dobson-távcső. A műszer Horváth Marcell, Csatlós Géza, Rózsa Ferenc, Almási Csaba és Réti Lajos tagtársaink munkája. Budapesti csoportunk továbbra is működtette Dág melletti faházát, ahol – újholdas hétvégeken – megfigyeléseket végeztek (a téli időszak kivételével).

1997 folyamán összesen 12 alkalommal szerepeltek észlelőink az IAU Circular számaiban. Jórészt üstökösökről készült fényességbecslések láttak napvilágot, továbbá egy-egy észlelés az NGC 3147-ről (SN 1997bq), illetve az USNO 1425.09823278 jelű változócsillagról (Sárneczky Krisztián, Bakos Gáspár, Kiss László és Szentaskó László észlelései).

Az Ifjúsági Csillagásztábor előadásai

Mizser–Kereszturi: Bevezető, az MCSE rendezvényei
Csaba György: Csillagászati alapismeretek
Kolláth Zoltán: Észleljük a káoszt!
Csaba György: Távcsövek, távcsőtípusok
Csaba György: Mit mondanak a csillagok?
Kereszturi Ákos: Otthonunk a Naprendszer
Kiss László: Asztrofizikai bevezető
Bakos Gáspár: A mély-ég objektumok világa
Szabó Gyula: Mély-ég objektumok a Sagittariusban
Csaba György: A csillagászat története
Sárneczky Krisztián: Halley, Hyakutake, Hale–Bopp – híres hajascsillagok
Kiss László: Változócsillagok
Spányi Péter: Irány a Mars!
Kereszturi Ákos: Építsünk Világegyetemet!
Csaba György: A legközelebbi csillag
Mizser Attila: Sötétség délben

A Meteor ’97 Távcsöves Találkozó előadásai

Mizser Attila: Ágasvártól Ágasvárig – MCSE-krónika
Kereszturi Ákos: A csillagászat újdonságai
Hihetetlen történetek – bemutató csillagvizsgálóink 50 éve
Kiss László: Új perspektívák a változócsillagászatban
Rózsa Ferenc (Bakos Gáspár és Sárneczky Krisztián közreműködésével): Asztrofotós lettem
Gyenizse Péter: Angliai útiélmények
Sárneczky Krisztián: Amit nem lehet megunni: a Hale–Bopp-üstökös
„Űrdiszkó” az elmúlt év asztrofotós terméséből

mcse99_1

mcse99_2

2a-b ábra. A Meteor ’97 Távcsöves Találkozó résztvevői

Vidéki csoportjaink

Szegedi csoportunk nagy sikerű regionális találkozót tartott a Szegedi Obszervatóriumban. 1997. november 8-án mintegy 50-en vettek részt az immár hagyományosnak számító rendezvényen.

Esztergomi csoportunk igen eredményes országos találkozót szervezett egyesületünk helyi csoportjai számára. Az 1998. február 6–8. között lebonyolított rendezvényen 80-an vettek részt.

Budapesten és több vidéki csoportunknál is előadássorozatokat tartottunk a tavaszi, illetve az őszi időszakban.

Kiadványaink

Kiadványaink közül a Meteor egyesületi folyóirat megjelentetésére kaptuk a legjelentősebb támogatást. A Nemzeti Kulturális Alap és a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány immár rendszeres támogatónknak számít. Ha pusztán az előfizetési díjakra és a minimális reklámbevételekre kellene hagyatkoznunk, nem tehettük volna állandóvá a négyszínnyomású borítókat és az átlagosan 64 oldalas terjedelmet. Szerencsére 1998-ra is megkaptuk a két említett alapítvány támogatását, amelyet további fejlesztésekre használtunk fel. Több cikksorozatot indítottunk, továbbá megkezdtük az Új Naprendszer melléklet-sorozatunkat, vagyis az utóbbi néhány évtizedben született, a Naprendszerrel kapcsolatos újdonságok bemutatását. Sorozatunk számonként négy oldalnyi – többnyire színes – képmelléklethez fűzött rövid magyarázatokból áll.

Ugyancsak cikksorozatot indítottunk a reformkori csillagászatról.

A Meteor mellett a Meteor csillagászati évkönyv 1998 megjelentetése emelendő ki. 1998-as évkönyvünk 1997 decemberében jelent meg, a korábbinál nagyobb terjedelemben és lényegesen esztétikusabb kivitelben.

1998 első felében két további kiadványunk jelenhetett meg. Csaba György Gábor OTKA-támogatással készített összeállítást Hell Miksa latin nyelvű cikkeiből (A csillagász Hell Miksa írásaiból címmel). Keszthelyi Sándor több mint két évtizednyi gyűjtőmunka eredményét tette közzé a Magyarország napórái című katalógusban, mely összesen 405 rögzített napóra legfontosabb paramétereit sorolja fel, számos ábrával, képpel illusztrálva.

Az időszakban tovább folytattuk Amatőrcsillagászok Kézikönyve című kiadványunk szerkesztését. A várhatóan 500 oldalas munka az 1988-ban kiadott hasonló című kiadványt váltja fel. A készülő mű azonban nem csupán az előző kiadás továbbfejlesztése, hanem Kulin György legendás A távcső világa c. kézikönyvének is örökébe kíván lépni. A Meteor 1998. májusi száma – a Hungarian Virusbuster Team támogatásának köszönhetően – CD-ROM-melléklettel jelent meg.

Egyre nagyobb jelentőséget kap egy másik publikációs fórumunk, internetes honlapunk. A csillagászati társadalmi szervezetek sorában elsőként jelentünk meg a világhálón (1995 tavaszán). Honlapunk karbantartását, fejlesztését Nagy Zoltán Antal és Tepliczky István végzi. Az egyesületi információk mellett külön lapot nyitottunk az 1999-es napfogyatkozás ismertetésére, továbbá 1997 nyarától tükrözzük a NASA Mars-misszióinak honlapját. Az MCSE-honlapot 1998. június 30-ig mintegy 20 ezer alkalommal „lapozták fel” az érdeklődők. A beszámolási időszakban két másik szolgáltatásunk is működött, a MCSEKLEV, az MCSE elektronikus körlevele és a CSILLA, naponta két alkalommal szétküldött kötetlen csillagászati levelezőlistánk. Honlapunk http://www.mcse.hu címen található meg.

Az egyesület gazdálkodása

Mindezt a munkát jórészt tagdíjakból finanszíroztuk. 1997-es pályázati bevételeink jelentősen elmaradtak az 1996. évitől (az elmaradás közel egymillió Ft!), teljes összegük 877 000 Ft. A helyzeten sokat segítettek az 1%-os SZJA-felajánlások. Ez utóbbi forrásból a pályázati támogatásokat megközelítő összeget kaptunk, 839 000 Ft-ot. 1997-es bevételeink így elérték a 6 491 000 Ft-ot, ugyanakkor kiadásaink összege 5 779 000 Ft volt. Kiadásaink között a legnagyobb tételt továbbra is a nyomdaköltségek (2 705 000 Ft) és a kommunikációs kiadások (868 000 Ft, jórészt postaköltségek) jelentik.

Egyesületünk szolgáltatásait kívántuk tovább bővíteni egy vállalkozás, a Telescopium Kft. létrehozásával. A Telescopium széles körű kínálattal kívánja szolgálni a csillagászat iránt érdeklődőket, mindenekelőtt jó minőségű, gyári távcsövekkel, binokulárokkal. A Telescopium Budafoki úti távcsöves szaküzlete olyan szolgáltatásokat nyújt tagjainknak és az érdeklődőknek egyaránt, amelyeket egyesületi keretek között mindeddig nem sikerült megvalósítanunk.

Ajánljuk...