A Magyar Csillagászati Egyesület 1991–92. évi tevékenysége

Egyesületünk eddigi legeredményesebb időszaka volt az 1991. július 1. és 1992. június 30. között eltelt 12 hónap. Taglétszámunk és szakmai elismertségünk egyaránt növekedett – egyre több szakcsillagász is sorainkba lépett. A Magyar Csillagászati Egyesület – tagsága összetételénél fogva – jelenleg elsősorban az amatőrcsillagászok igényeit elégíti ki, azonban nyugodtan állíthatjuk, hogy tevékenységünk más területeken is hézagpótló (pl. csillagászattörténet, az évkönyv kiadása stb.). Az elmúlt időszakban szakcsoportjaink száma csaknem megduplázódott.

Kiadványaink

Továbbra is sikerült zökkenőmentesen kiadnunk a Meteort. A lap ráfizetése évi 100 ezer Ft körüli jár, annak ellenére, hogy a Középülettervező Rt. nyomdája kedvezményes áron nyomtatja ki. Mindenki ingyenesen dolgozik a Meteorért, beleértve a szerkesztőket, rovatvezetőket és azokat a lelkes tagtársainkat, akik a terjesztésben segédkeznek – ezzel is csökkentve a postaköltségeket. A Meteor jelentősége a Föld és Ég 1991 végén történt megszűnésével nagyot nőtt, mivel átmenetileg lapunk az egyetlen rendszeresen megjelenő magyar nyelvű csillagászati periodika. Zárt körű terjesztése miatt azonban nem változtattunk jelentősen profilján, továbbra is elsősorban az amatőrcsillagászok igényeit kívánja kielégíteni. A megfigyeléseken, távcsőépítési és észleléstechnikai tanácsokon, továbbá a csillagászat újdonságain kívül elsősorban itt tesszük közzé az Egyesületünk híreit, felhívásait. A Meteorral kapcsolatos minden kiadást Egyesületünk viselte, míg a TIT Uránia Csillagvizsgáló technikai segítséget adott a megjelenéshez. 1992 áprilisa óta a Meteor teljes egészében Egyesületünk kiadásában jelenik meg. Azokat a tagjainkat, akik nem járatják a lapot, körlevelekben tájékoztatjuk munkánkról, programjainkról.

A legszélesebb olvasói körhöz évkönyvünk révén juthatunk el. A Meteor csillagászati évkönyv 1992 kiadásához számos támogatót sikerült megnyernünk, részben pályázatok útján. A nagy könyvterjesztők érdektelensége miatt ezúttal is csak a budapesti könyvesboltok egy része vette át kiadványunkat, vidékre igen korlátozott számban, jelentős késéssel jutott el. Jól mutatja a könyvterjesztésben uralkodó állapotokat, hogy 1993-as évkönyvünk lezárásakor a könyvesboltok és könyvterjesztők több mint 100 ezer Ft-tal tartoztak Egyesületünknek a már eladott ’92-es évkönyvek után! 1991 novemberében a Gábor Áron Alapítvány segítségével 180 db 1992-es évkönyvet küldtünk ki erdélyi iskolák számára.

1991 augusztusában jelentettük meg a 48 oldalas Változócsillag katalógust. A programcsillagok legfontosabb adatai mellett a katalógus röviden ismerteti a főbb változócsillag típusokat, és megfigyelési tájékoztató is olvasható benne. 1992 júniusában jelent meg a Konkoly Thege Miklós emlékezete c. füzetünk második, bővített kiadása, mely a korábbinál részletesebb Konkoly-bibliográfiát tartalmaz.

Kisebb kiadványaink (körlevelek, térképfüzetek) nagyrészt a Bajai Obszervatórium Alapítvány segítségével készülhettek el.

Szakcsoportok, helyi csoportok

Örvendetesen gyarapodik Egyesületünk taglétszáma, 1992-ben adtuk ki a 800-as sorszámú tagsági igazolványt. A megnövekedett érdeklődést nemcsak az MCSE-ügyeletek látogatottsága mutatja, hanem az is, hogy egymás után alakulnak szakcsoportjaink. Évkönyvünk lezárásakor kilenc szakcsoportunk és két helyi csoportunk működött. Szakcsoportjaink: oktatás, csillagászattörténet, számítástechnika, Hold, bolygók, változócsillagok, meteorok, Messier-objektumok, üstökösök. Pécsett és Kispesten működik egy-egy helyi csoportunk. Uránia Csillagvizsgáló Hálózat nevű szakcsoportunkat megszüntettük.

mcse93_1

1. ábra. A Nova Cygni 1992 fénygörbéje a Változócsillag Szakcsoport megfigyelései alapján. Ez volt a legfényesebb, szabad szemmel is jól látható nóvakitörés 1975 óta

Találkozók

A Csillagászattörténeti Adatgyűjtő Csoport V. Találkozóját Pécsett rendeztük, 1991. szeptember 27–29. között. A mintegy ötven résztvevővel lebonyolított találkozó egyben a napórák szerkesztésével, a rögzített napórák nyilvántartási kérdéseivel foglalkozó szakértők számára is gazdag programmal szolgált, hiszen a témakör jeles német és osztrák művelőit láthattuk vendégül.

A Változócsillag Szakcsoport és az IAPPP (Nemzetközi Amatőr–Professzionális Fotoelektromos Fotometria) magyar tagozata egynapos találkozóját a bajai csillagvizsgálóban tartotta, 1992. április 25-én. Az előadók sorában hivatásos és amatőr csillagászokat kb. fele-fele arányban találhattunk. A változócsillagászat nemzetközi eredményei mellett bőven hallhattunk a hazai „amatőr–profi” együttműködésről is.

Észlelőtáborok

1991 nyarán négy tábort működtettünk, így ez volt eddigi legnagyobb „táborvállalkozásunk”. Ráktanyán – a veszprémi Megyei Művelődési Központ segítségével – két egyhetes tábort szerveztünk: egy ifjúsági tábort, és a Meteor ’91 „nagy” tábort. A Meteor ’91 táborral sikerült olyan rendezvényformát meghonosítanunk, amely találkozó jellegénél fogva a hazai amatőrök igazi seregszemléjévé vált. Közreműködtünk az MMTÉH bükki Perseida-észlelőtáborának szervezésében. Pécsi csoportunk a Mecsekben, Pécsvárad közelében tartotta táborát. Táborainkon összesen 250-en vettek részt.

1991 végén sikerült állandó helyiséget kialakítanunk Ráktanyán, nyári táboraink színhelyén. Minden újholdas hétvégén „észlelőhétvégét” tartunk itt, ahonnan az átlagos hazai lehetőségeket messze felülmúló ég alatt számos ritka jelenséget észleltünk (pl. állatövi fény, sarki fények, a Quadrantidák meteorraj rendkívüli aktivitása stb.). A téliesített helyiséget (melynek befogadóképessége 12 fő) a Meteorban meghirdetett időpontban, vagy egyeztetés után szakkörök, amatőr csoportok is használhatják. Tagjainktól jelképes összeget kérünk a helyiség használatáért.

Ráktanyán főként kisebb méretű, hordozható távcsövekkel folyhatnak megfigyelések. A korábban tervbe vett, letolható tetejű csillagvizsgáló-épület mindeddig elsősorban anyagi okokból nem épült meg. A kőépületet a veszprémi Megyei Művelődési Központtal közösen kívánjuk felépíteni.

mcse93_2

2. ábra. A Ráktanyára tervezett 8 x 4 m alapterületű letolható tetős csillagvizsgáló-épület két nagyobb méretű távcsőnek adna otthont (tervező: Szász Mária)

Műszerek

Távcsöveink száma örvendetesen gyarapodott. Még „szocialista áron” sikerült megvásárolnunk egy 63/840-es Zeiss Telementor refraktort, és igen olcsón jutottunk egy Mizár típusú 110/806-os Newton-reflektorhoz és egy nálunk kevésbé ismert típushoz, egy szintén szovjet gyártmányú, változtatható nagyítású 70 mm-es monokulárhoz. A Telementort és a monokulárt – a nyári táborok kivételével – tagjaink kikölcsönözhetik. Eszközeink sorát gyarapítja egy 100/1000-es Makszutov-Cassegrain rendszerű teleobjektív (MTO) és egy 80/1200-as Zeiss AS objektív. Az MH Tóth Ágoston Térképészeti Intézettől ajándékba kaptunk egy AFU 75/112 típusú, Makszutov-Cassegrain elrendezésű műholdfényképező kamerát.

Ajánljuk...