Csillagászat történelmünk fényében


A Donátiról nevezett üstökös uszály-hossza és fényhatályossága, figyelő tekintettel egy Pest belvárosi társasház negyedik emeleti gangjáról nézvést. – Esti Pest-Budai Harsona, 1858. febr. 12. p. 23.


Lesz-e, s vajon mikor székesfővárosunkban végre éjszakai villamos közvilágítás kiépítve? Még csillagászaink is támogatnák! – Lóvasúti Közlekedés Évnegyedes Közlönye, 1880. II. évnegyed. pp. 6-7. Egy kihajtható mellékleten: a fényárban fürdő Nagykörút fantaszta elképzelésének fametszete.


Az ó-gyallai magyar királyi és császári astrophysikai csillagvárta jelentése a sötét csallóközi éjszakában nagyobb refractor-műszereinkkel megfigyelhető, mesterséges eredetű fényekre vonatkozóan és e fények erősödésének feltételezhető összefüggése a mostani napfoltciklus Wolf-féle relatívszámainak növekedésével az 1895-1904-es esztendőkben. – Kisebb Közlemények a Konkoly Miklós alapítványú observatoriumból. XII. kötet. 1905. Rév-Komárom, Kőpataki-tavi Nyomda. 102 p., 1 t.


Romboljuk-e le a sötétben bujkáló burzsoá csillagászat fellegvárait, vagy fordítsuk-e a hajléktalan proletárgyermekek éjszakai szállásainak céljaira a csillagvizsgálókat? – Vörös Hajnal Hasad, 1919. március 22. p. 18.


A gellérthegyi obszervatóriumunk felszámolását és Svábhegyre áttelepítését csakis a fénymen-tesebb helyre költöztetés indokolja. – A Fővárosi Hegycsúcsrendezési Közmunka-hivatal Havilapja, 1920. április. pp. 2-3. A kultuszminiszter kijelentette: Az új helyén évszázadokra biztosított a magyar csillagászat fényes jövője!


A Trianonban csonkított kismagyarországi csillagászat előnyös helyzetbe kerülése a Kárpátok bérceiről lezúduló villamos energia antant általi igazságtalan elcsatolása okozta áramhiány miatt. – Csillagfényes Hungária, 1928. jan-febr. pp. 3-5. /Népszerű értekezések./


Lehel kürtje, mint az első magyar távcső. A sumér-magyar-szittya csillagos ég és az ősmagyar-hun-besenyő-kiskun-nagykun csillagászati megfigyeléseink, különös tekintettel a műholdak honfoglaláskori és kora-Árpád-kori észlelésére és népies elnevezésére. – Akadémiai doktori értekezés. Szeged. 1932. A szerző magánkiadása. Etelközi Nyomda. 77 p.


Mindent vissza! Adjátok vissza ősi fényeinket is! – Kárpátmedencei Kakasszó, 1938. dec. p. 9.


Visszatért Ógyalla, Kolozsvár, Lemberg és Kiev csillagvizsgálója. Honvédő csapataink már látják Moszkva fénybúráját! – Magyar Honvéd, 1941. november 1. p. 2.


Üdvözlő beszéd a közös magyar-japán határ menti amatőrcsillagászati együttműködés 150-éves évfordulójának emlékünnepségén. – A Japán Császárság Budapesti Nagykövetségének évkönyve 1943-ra. Esztergom, Suzuki Könyvkiadó Vállalat. pp. 1-8. Cím és szöveg japán nyelven is.


Az éjszakai ég állapotának javulása a légvédelmi elsötétítések alatti időszakokban. – Esti Szittyakürt, 1944. okt. 30. p. 8.


Felszabadulásunk fényében nézve: nyilvánvaló, hogy a külföldi tulajdonból államosított villamos erőműveink az első hároméves terv alatt megvalósítják falvaink és tanyáink villamosítását és közvilágítását. – Állami Villamossági és Világítási Tröszt Központi Hivatalos Törvénytára, 1950. jan. 15. Budapest, Magyar Közlönykiadó Közös Vállalat. pp. 1-2. A Mátrai Villamossági Művek vezérigazgatójának bevezető közleménye.


A marxista klasszikusok útmutatása a világmindenség végtelenségének, öröktől való fennál-lásának és elmúlhatatlanságának megkérdőjelezhetetlenségére, döntő cáfolattal a végső elmúlása felé rohanó imperialista és neokolonialista nyugati csillagászati áltudomány sötét tév-eszméire. – Budapest, 1952, Szikra Könyvkiadó. 55 p. /Hass, alkoss, gyarapíts s a haza fényre derül – sorozat. 6. füzete./


Az Ideges Buja Molylepke (Neurotic Sexualis Molyensis) aktív párzási időszakának hatása a Hold fázisváltozásaira, és a holdhalók jelentkezéseire, különös tekintettel a cukorrépa cukortartal-mának erősödésére. A Hortobágyi Rabgazdaság Termeltető Üzemében végzett éjszakai megfi-gyelések alapján. – Óhat-Pusztakócs, 1953. Délibáb Nyomda. Készült 10 darab számozott példányban. /A Belügyminisztérium által 80 évre titkosítva./


A Villamos Üzem Ostorlámpa-brigádja éjszakás műszakában gyárunk díszkivilágításával tisztelgett Népünk Bölcs Vezérének születésnapján! – Csepeli R. M. Művek Éjjeli Műszakos Híradója, 1954. okt. 1. p. 1.


Csillaghullás! Az 1956. október 23-ról 24-re virradó éjjelen meteorok figyelésével töltötték az időt a nemzetőrök, a budapesti Urániában. – Esti Pesti Srác, 1956. okt. 25. p. 6. A megfigyelt hullócsil-lagok óránkénti száma jelentős volt.


Hajóval érkeztek meg a magyar csillagászok New-Yorkba. Itt jobb lesz a határmagnitúdó – nyilatkozták. Majd, tessenek nekünk elmesélni ezt az ősrobbanás-históriát! – kérték. – Amerikába Menekült Magyarság Hetilapja, 1957. jan. 28. p. 1.


A Nagy Vörös Óriás és az iciri-piciri fehér törpe. Csillagászati mesék óvodásoknak. – Budapest, 1965. Móra Ferenc Ifjúsági Kiadó. 80 p.


Népköztársaságunk a hetedik ötéves tervre minden dolgozó tagjának biztosítja a Trabantot vagy a Moszkvicsot, hogy kijárhasson hétvégi telkére és ott észlelhessen – nyilatkozta a főtitkár a Német Demokratikus Köztársaságban, a jénai Zeiss Optikai Művekben tett munkalátogatásakor. – Népszabadság, 1971. szept. 15. p. 12.


Hol legyen az első magyar atomerőmű? A Margitszigeten vagy a Zselicben megbúvó Bárdudvarnokon? – Magyar Nemzet, 1973. márc. 10. hétvégi tudományos és technikai melléklete. p. 2.


Az NDK-s amatőrcsillagászok tömeges látogatása hazánkban. A kempingezők éjjel elhagyták Sopron-környéki Perseida-meteor-észlelőhelyüket és valamennyien Ausztriába távoztak. – Magyar Hírlap, 1989. aug. 13. p. 8. Ott felhős – itt tiszta az ég, magyarázták.


A Munkaügyi Minisztérium nem járult hozzá az 1999. augusztus 11-i szerdai munkanap áthelyezéséhez és más napon történő ledolgozásához. Ezért a teljes napfogyatkozást a következő szabadnapon: augusztus 14-én szombaton rendezi meg a Napvadász KFT. – Magyar Narancs, 1999. július 25. pp. 3-4. A napfényt át nem eresztő védőszemüvegek árusítása az új időpontig meghosszabbítódik.


Anettka és Győzike! Ma este a Mindentudás Egyetemén Fehér Anett kiképzett űrhajósnő és Gáspár Győző a fizikai (csillagászati) tudományok frissen vásárolt díszdoktora tart előadást a Fekete Lyukak rejtelmeiről. – Mainapi Bulvárblikk, 2005. márc. 28. p. 1. A rendezvény ingyenes, csillagászok a felét fizetik.


Hiábavalóak voltak az utcai tüntetések és a félpályás útlezárások! A Miniszterelnöki Hivatal döntése alapján mégis a Hegyhátsáli Központi Asztrofizikai Obszervatóriumhoz csatolják április elsején az ELTE szombathelyi, valamint az MTA debreceni és piszkéstetői csillagvizsgálóit. A Bajai Csillagvizsgáló önként csatlakozik! – Hegyháti Csillagászok Színes Napilapja, 2007. márc. 31. pp. 1-2.


Megjelent a Csilla 2007. ápr. 2-i 08.55-kori levelében.

Ajánljuk...