Category: Csillagászattörténet

Csillagászat történelmünk fényében

Csillagászat történelmünk fényében

A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája ma újabb anyagokkal bővült. A kiadványok és újságkivágatok egy család hagyatékából kerültek elő, érdekes adatokat szolgáltatva a hazai csillagászat egyre fényesedő történetéről. Csak időrendbe raktuk a paksamétát és már közzé is tesszük az alábbiakban:)))

Népi csillagászati és időjárási megfigyelések-hiedelmek a hartai sváboknál

A csillagászattörténeti kutatások egyik fontos területe bizonyos népek és népcsoportok mindennapi életének és a csillagászat kapcsolatának vizsgálata. Jelen írás egy ilyen kutatómunka eredményeit teszi közkincsé a Meteor olvasói számára: a hazánkban elő német nemzetiség egy meghatározott csoportjának, a Duna-mentén, a Bács-Kiskun megyei Hartán immáron közel három évszázada létező sváb közösség életéből vett példákon mutatjuk be az ottani népi csillagászati, valamint időjárási megfigyeléseket és hiedelmeket – néhány történelmi és néprajzi vonatkozású háttéradattal kiegészítve.

60 éve alakult meg a Természettudományi Társulat Műkedvelő Csillagászati Alosztálya

A magyarországi amatőrcsillagász mozgalom jelentős fejezete, valamint Egyesületünk jogelődjének, az 1946-tól 1949-ig működő Magyar Csillagászati Egyesület közvetlen előzménye volt az idén hatvanadik éve a Királyi Magyar Természettudományi Társulat Csillagászati Szakosztályának kebelén belül szerveződött Műkedvelő Csillagászati Alosztály. Írásunkban a szervezetileg 1943 végén megszületett, tevékenységét pedig 1944 őszéig kifejtő, és a második világháborús időszak ellenére igen sikeresen működő csoportosulás történetének legfontosabb mozzanatait foglaljuk össze.

Csillagászattörténet a Polaris Csillagvizsgálóban

Csillagászattörténet a Polaris Csillagvizsgálóban

Kopernikusz-előadás a Polarisban 2003. február 18-án indult hivatalosan az idei év keddi előadássorozata a hazai csillagászati élet fellegvárában, a Polaris Csillagvizsgálóban. Azért hivatalosan, mert az előzetes terveket és számításokat keresztülhúzva maga az élet, és a szomorú valóság szolgáltatott okot az egy héttel korábbi nyitányra: ekkor került sor Schuminszky Nándor űrtudor...

Specola Astronomica Vaticana – a pápai állam csillagvizsgálója

A pápai állam csillagvizsgálója, a Vatikáni Obszervatórium,
egyike a világ legrégibb asztronómiai kutatóhelyeinek. Központja a Rómától 35
kilométernyire fekvő Castel Gandolfóban, a pápa nyári rezidenciáján található,
míg az észlelőmunka az Arizonai Egyetem Steward Obszervatóriumában koncentrálódik.
Cikkünkben szót ejtünk a pápai állam történetéről, bemutatjuk a csillagvizsgáló
múltját és jelenlegi működését, valamint írunk azokról a magyar csillagászokat,
akik pályafutásuk során megfordultak a neves intézményben.

Az asztronómia tudománya az ókori Babilónban

…Bábel tornyának szentélyében hosszú szakállú, csúcsos süveget és földig érő fekete leplet viselő csillagászpapok serénykedtek. Éppen a Vénusz bolygó pozícióját próbálták meghatározni. Társaik egy szinttel lejjebb egy ékírásos agyagtábla fölött görnyedve a két hét múlva bekövetkező holdfogyatkozás adatait számolták…

Az ég meghódítója: Ulug bég, a muszlim csillagász

Válaszok egy furcsának tűnő kérdésre

Ha az utca emberét azzal a meglepőnek tűnő kérdéssel faggatnánk, hogy mit
tud az arab-iszlám világ csillagászatáról, a válasz nagy valószínűséggel egy
bátortalan félmosoly vagy "jobb" esetben valamilyen, a média által
sugallt előítéletes aktuálpolitikai klisé lenne. Ha egy amatőr-csillagászt
kérdeznénk, valószínűleg kiderülne, hogy a fényes csillagok neveiket ebből
a kultúrkörből kapták (l. Betelgeuse), és jobb esetben a következő válasz is
elhangzana: "arab csillagászok örökítették át az ókori asztronómiai eredményeket
a középkori nyugati világ számára".

Róka Gedeon, az amatőrmozgalom “szürke eminenciása”

Arról, hogy miért született meg ez a cikk

Róka Gedeon nevével először valamelyik régi Csillagászati évkönyvben találkoztam
pár évvel ezelőtt. Írása az akkori pártállami rendszer hivatalos világnézeti-ideológiai
frázisaitól "pufogott", azonban csillagászati értelemben igencsak
érdekes volt. A későbbiek során már tudatosan kerestem műveit és a fellelhető
életrajzi adatokat – érdekelni kezdett az ember, aki az írások mögött rejtőzik.
Ez az érdeklődés most a kedves olvasó szeme láttára ölt testet ezen cikk keretében.
Abban, hogy mindez szakszerűbben és tartalmasabban fogalmazódjon meg, nagy szerepe
volt Bartha Lajosnak, akinek ezúton is köszönöm a tőle megszokott segítőkészséget.

A kalocsai székesegyház rejtélye

Ismeretes, hogy a középkori templomoknak határozott irányítottsága van. Ha egy templom három fő részét tekintjük: torony, templomhajó, szentély, akkor a torony (és gyakorta a bejárat) nyugaton, a templomhajó középen, és a szentély keleten van általában. Így a régi templomoknak (nagyjából) keleti iránya van.