A Vénusz-átvonuláskor történtek, az észlelők és nézők névsorával

Gyűjtsük össze! Kik látták 2004. június 8-án hazánkban a Vénusz-átvonulást? A 122 év után ismét (és hazánkból is) látható Vénusz-átvonulást megelőzően merült fel a gondolat: ha jó idő lesz, és országszerte sok helyen észlelik sikerrel a jelenséget: az összes leírást aligha, viszont legalább azt gyűjtsük össze, hogy kik és hol észleltek! Kik azok, akik megfigyelték, észlelték, dokumentálták, másoknak bemutatták, és egyáltalán, akik bármilyen módon meglátták hazánkban ezt a ritka jelenséget? Valamiféle emléket állítva ezzel az adatgyűjtéssel, a saját korunknak most, és valami jelet mutatva az utánunk következő embereknek is. Mert a távcső felfedezése óta most először fordult elő, hogy ez a ritka csillagászati jelenség teljes egészében (elejétől végig) látszhatott Magyarország, sőt egész Európa területéről. Annyit megérdemel ez, hogy ne csak átéljük, hanem nevünket is odategyük a jelenség alá. Szignóként, részvételünk jelzéseként, az élmény elismeréseként, köszönetéért. Sőt, talán, mivel mi ilyen jelenséget végig már nem követhetünk hazánkból soha többé: kicsi, gyufaszálnyi kopjafaként sorakozzon ott nevünk, legalább a következő ilyen jelenségig…
Mint ismert, ugyanilyen, azaz Magyarországról elejétől-végéig látszó Vénusz-átvonulás 243 év múlva lesz, pontosabban: 2247. június 11-én!


A gondolat sokakhoz eljutott és mivel országosan kitűnő időben zajlott a Vénusz Nap előtti átvonulása: sok helyszínen fektettek fel jelenléti ívet, tettek ki emlékkönyvet, vendégkönyvet, így összeírva a távcsövezőket. Nemcsak a pontos megfigyelőket, észlelőket, fényképezőket, hanem a távcsöves bemutatást szervezőket, segítőket, sőt magukat a bemutatás alanyait: a nagyközönség tagjait. Óvodás, iskolás, egyetemista csoportokat, egyéni érdeklődőket, családtagokat, munkatársakat, egyszerű járókelőket. Akik velünk együtt láthatták a távcsövekbe pillantva vagy a kivetítő-ernyőn nézve a Vénusz fekete korongját ezen a nevezetes napon.


Már a jelenség félidejében megkezdődött az élménybeszámolók küldése. Egyetlen névlista sem érkezett – önmagában! Mindenhonnan a nevek mellé az élmények, a látvány érdekessége, a szervezés örömei és gondjai, az izgalmak társultak. A precízen észlelők pontos időadataikat, részletes megfigyelési élményeiket és körülményeiket is ideírták. Még a legszűkszavúbbak is közölték észlelőhelyük, távcsöveik, szűrőik, fényképező masinájuk adatait. Valami érdekes, nem szokványos esemény mindenhol akadt. A jobb tollúak, az érzelmekkel túlfűtöttebbek pedig kis irodalmi művekkel tisztelték meg a jelenséget és az adatgyűjtőt.


Nagyon kegyetlen dolog lett volna azt tenni, hogy ezekből a szép beszámolókból lecsupaszítva: csakis a neveket hagyjuk meg! Amely legfeljebb a 21. század elejei magyar utónévadást kutatóknak szolgáltatott volna adatbázist. Akkor jóformán semmi sem maradt volna a Vénusz-átvonulás jelenségének egyszerű, de nagyszerű voltából. Vágyakból, várakozásokból, izgalmakból, egyéni és közösségi élményekből, felfokozott lelkiállapotokból: semmi? Így nem tehettünk!


Alább a hazai helyszínek következnek ábécé-rendben, és az ott megtartott észlelési és/vagy bemutatási akciók leírása. Általában a szervező, vagy a szervezők egyikének saját szövege, idézőjelek között, eredetiben. A csillagászati levelezőlistákra ékezet nélkül érkezett leveleket: ékezettel láttuk el. Valamennyi időadatot Világidőben (Universal Time = UT) adtuk meg, amely 2 órával kevesebb az jelenség alatt használatos Nyári Időszámítás (NYISZ) értékénél. Névsor is van, ha készítettek, és ha küldtek. Sokan csak a rendezvény résztvevőinek összlétszámát közölték.


A beszámoló-áradat előtt még két saját észrevétel. Egyik erről a keddi napról, másik a használt berendezéseinkről szól.
1. / Az 2004. június 8-dika kedd: tanítási nap és munkanap volt. Ami 1999. augusztus 11-ével kapcsolatban terv volt, mármint, hogy munkaszüneti nappá lehetne változtatni: az most fel sem merült! Így érdekes megfigyelni a leírásokban, hogy miként oldják meg az egyének az átvonulás és a munkahelyük viszonyát: szabadságra mennek, késnek, el-eltávoznak, hogy így észleljenek, vagy a rendezvényekre mehessenek. Vannak, akik ellenkezőleg: beviszik távcsöveiket a munkahelyre, és a munkaidő kisebb vagy nagyobb részét a Vénusznak szentelik. A munkatársak őszinte örömére. Az pedig, hogy még a tanévben és elvileg tanítási időben zajlott a jelenség: kifejezetten jó volt! Hiszen számos iskolai csoport vagy elzarándokolt a legközelebbi csillagvizsgálóba vagy bemutatóhelyre, avagy a tanári kar valamely csillagászkodó tagja hozta be az iskolába távcsöveit, vagy hívta oda amatőrcsillagász barátait. A diáksereg nagy örömére!


2. / A Vénusz-átvonulás észlelő és bemutató eseményeinek leírása közben rengeteg ismeretlen szóval találkozott (már ma is) a számítógép helyesírás-ellenőrző programja. Ezek a szavak a helyszíneken használt csillagászati eszközökkel kapcsolatosak: távcsövek gyártói és márkanevei, napszűrő fóliák nevei, mobiltelefonok, globális helymeghatározó eszközök, digitális fényképezőgépek típusai, webkamerák, videokamerák, hordozható számítógépek nevei, a képfeldolgozó programok adatai. Mindezek igencsak jellemzők korunkra, napjainkra. Nagy részüket nemhogy 122 éve, de még 22 éve sem használhattuk, vagy ismerhettük. Vajon a legközelebbi ilyesféle hazai Vénusz-átvonulást érzékelők technikája mennyivel tér majd el a 2004-estől?


Következzen most már maga a Vénusz! Hogyan is takarta le – hazánkból nézve – a napkorong egy részét 2004. június 8-án?


ARAD: Mihály András észlelt és fényképezett egy Canon Powershot A70-es digitális kamerával, fénycsökkentéshez Baader Astrosolar fóliát használt. Így írt: „Aradon derült az ég, reggel 5:24-kor sikerült észrevennem valami apró kis öblösödést a Nap korongja előtt, néhány perccel később már 4×36-os binokulárral jól látszott a Vénusz fekete pontja a Nap előtt. Szabad szemmel is jól kivehető. Sajnos a harmadik kontaktus idejére beborult, és elkezdett az eső esni.”


BAJA: A Szegedi úton lévő Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csillagászati Kutató Intézet csillagvizsgálójában a helyi munkatársak (Borkovits Tamás, Bíró Imre Barna, Hegedűs Tibor) és az ELTE Csillagászati Tanszék képviselői (Kospal Ágnes, Major Balázs, Kovács Tamás, Könyves Vera, Forgácsné Dajka Emese, Forgács Balázs, Kiss Zoltán, Regaly Zsolt, Szettele István, Pál András) megfigyelték az átvonulást, és élő webkamerás közvetítést szerveztek. Pál András (Budapest) felvételei Philips ToUCam Pro 840-es (és néhol 830-as) webkamerával, debian linux alatt készültek. A Vénusz-átvonulásról készített animáció és az egyes képek összeátlagolva (4/135-ös, kicsit koszos objektívvel és fókuszkétszerezővel, Baader napszűrő fóliával; körülbelül700 kép felhasználásával – sebesség: 25 kép/másodperc, az egyes képek 30 másodpercenként készültek.


BAJA: Goda Zoltán szerint: „Sajnos melóztam aznap, így csak időnként sikerült ellógnom a munkahelyemről. A távcső otthon, az udvarban volt felállítva. Ez egy 102/1000 mm-es refraktor. Velem együtt a családom és pár barátom figyelte meg a jelenséget, de nem voltunk sokan. Derült ég mellett a jelenség végig megfigyelhető volt. 12 óra után már erősen remegett a levegő. A feketecsepp is kiválóan látszott! Számomra a legnagyobb élményt az jelentette, amikor a Nap fénye megtört a Vénusz légkörén. Próbálkoztam a fotózással is, elég jól sikerültek a képek.”


BALASSAGYARMAT: Szeleczki Gábor beszámolója a városi bemutatásról: “A Vénusz átvonulása idején iskolai bemutatást végeztem a balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskolában. Kivetítéssel oldottam meg az észlelést. Ott és akkor próbáltam ezt a módszert először, sikerült – csak két okulárom műanyag része megolvadt a hőtől, de szerencsére semmi bajuk nem lett. Összesen körülbelül 200 fő láthatta a jelenséget. Mérés nem készült, mivel csupán gyönyörködni akartunk a látványban. Használt műszer: saját 114/900 mm-es Newton távcsövem. A bemutatásban segített: Czele Tamás, Kusik Ádám Fotózott: Balázs Péter, Ember Csaba. Napfogyatkozásnéző-szemüveggel és hegesztőüveggel is mindenki látta, aki próbálta. A Vénusz-bemutatás ideje: 5:15-11:30-ig tartott.”


BALATONKENESE: Presits Péter (Budapest) Balatonkenesén (47 fok 2,3 ívperc ; 18 fok 6,5 ívperc) figyelte a Vénusz-átvonulást. Műszerek: 80/910 mm-es Vixen refraktor Mylar szűrő (vizuális + digitális videokamerával rögzítve néhány fázist) és 50/540 mm-es Zeiss refraktor AstroSolar fólia (5 L) (vizuálisan + projekcióval). A kontaktusokat a 80/910-es Vixen refraktorral, vizuális észleléssel határozta meg. (95x nagyítással egy Meade WA okulárral)
I. kontaktus: 5:20:00 (viszonylag pontosan meg lehetett határozni).
II. kontaktus: 5:39:20 (a fekete csepp nem nagyon látszott, inkább csak szürke csepp volt).
III. kontaktus:11:03:59 (ennél a kontaktusnál talán a Vénusz légköre is látszódott kidudorodás formájában).
IV. kontaktus: 11:23:06.
Egyedül észlelt, de néhány kedves ismerősének: Baksa Imre, Baksa Imréné, Pintér József helyi lakosoknak azért megmutatta a rendkívül ritka csillagászati eseményt.


BECSEHELY: Perkó Zsolt élménybeszámolója: „Ez a nap is nagyszerűen sikerült a Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesületnek! Jó magam és Dougles barátom (angliai amatőrcsillagász) kimentünk a becsehelyi észlelőhelyre, hogy onnan kövessük figyelemmel a belépés pillanatait. Becsehelyen sajnos egy felhősáv húzódott a nap elé. Szerencsére a belépés előtt körülbelül 2 perccel lehúzódott a Napról, így sikerült zavartalan felvételeket készíteni (Canon PowerShot A80, okulárprojekcióval Philips ToUCam Pro webkamera primer fókuszban). Aztán Dougles barátom elment Nagykanizsára, hogy az ottaniakat segítse, én pedig a Becsehelyi Általános Iskola udvarán állítottam fel a távcsövemet. 15 osztály összesen 320 fős létszámmal és a helyi óvoda 30 óvodása (így összesen 350 gyermek) nézte meg a Vénuszt és a Napot. Az itteni műszerem adatai: Bresser 104/1000 mm-es refraktor, Baader Astrosolar fólia. Aztán 09:30-kor én is csatlakoztam a kanizsai csapathoz.”


BÉKÉS: Bucsi Gábor és Hajdú Sándor Békés belterületén észlelt (N 46° 46´ 07,9″, E 21° 08´ 11,0″ ,+ 87 m.) egy 63/840 mm-es Zeiss Telemator távcsővel (Thausand Oaks Optical vizuális színszűrőn át) 84x nagyítással és egy 110/806 mm TAL 1 távcső 32 x-es okulárja mögé kivetített napkép segítségével. Amint írják: „05:30-kor vettük észre elsőként szabad szemmel a Vénusz bolygót a Nap korongja előtt, mely később határozottan és egyértelműen azonosítottak a bemutatásra érkező személyek is. 08:00-től felhősödés folyamata indult be, mely átmenetileg zavarta a folyamatos bemutatást és megfigyelést. Főleg a III. kontaktus lezajlása alatt jelentkezett intenzíven. Végül mind a négy kontaktus időmérése sikerült. Az eseményt Zenit ill. digitális fényképezőgépekkel is megörökítettük. Az eseményt látó békésiek: Bucsi Anita, Bucsi Attila, Csiszár Katalin, id. Hajdú Sándor, Illés Lajos, Kovács Lászlóné, Máté Pál, Mazán Márton, Schmidt Zoltán.”


BÉKÉS: Kocsor Sándor és neje Békésen MOM 9-es és 12-es hegesztőüveggel nézték a vonulást.


BÉKÉSCSABA: Liziczai László Békéscsabán egy 20×50 binokulárral tartott bemutatást, és a következők láthatták általa az átvonulást: Kriskó Ilona, Szabó Nikoletta, Oláh Ferenc, Vaszkó Csilla, Tímár Józsefné, Jurth Béla, Szabó János, Danielisz Csaba, Zsíros Józsefné, Mercsák Ottó, Trucz Mihály, Szabó Zoltán, Koszna András, Liciczai Lászlóné.


BÉKÉSCSABA: Szenti István Békéscsabán, MOM 12-es hegesztőüveggel nézte az átvonulást.


BÓLY: A bólyi Draco Csillagászati Egyesület tagjai is sikeresen megfigyelték, illetve nagy sikerrel bemutatták a Vénusz átvonulását a Nap előtt. A legnagyobb rendezvény helyszíne: Bóly Általános- és Zeneiskola, Montenuovo Szakközépiskola, ahol Varga György vezetésével és a bólyi iskolai szakkörösök aktív részvételével folyt a bemutatás.
Varga György részletezi az itt történteket: “A jelenség előtt fél órával a helyszínen, az iskola udvarán voltunk. Beállítottuk a távcsöveket és feszülten vártuk a belépést. A jelenséget három távcsővel mutattuk be. A 110/900 mm-es és a 150/750 mm-es fóliával ellátott Newton távcsövekkel nagyobb nagyításokkal figyeltük a jelenséget. A diákok körében a legnépszerűbb azonban a 70/500 mm-es lencsés távcső volt, amellyel kivetítettük a Napot. Így nem kellett a távcső mellett görnyedni, élességet állítani, és egyszerre többen láthatták a képet.
Órákon és szünetekben egyaránt diákok tömege tolongott a távcsöveknél. A Nap előtt elvonuló bolygó leginkább az alsósok fantáziáját ragadta meg, de a nagyok is örültek, hogy nem tartották meg a tanórákat, hanem helyette szabadtéri előadásra került sor (bár egyesek inkább az árnyékba menekültek a tűző napfény elől). A közel 500 fős iskola, szinte valamennyi tanulója megtekintette a jelenséget. Sokan többször is, minden szünetben figyelve a bolygó előrehaladtát a Nap előtt.
A jelenséget végig figyelemmel kísérhettük, csak ritkán jelent meg néhány vonuló gomolyfelhő, egyébkén vakítóan kék égről perzselően tűzött a Nap.”
A bemutató aktív résztvevői: Bagány Márton (Bóly), Görög Zoltán (Bóly), Greguss Zoltán (Mohács), Monyoródi Levente (Bóly), Schum Gergely (Bóly), Szabó Péter (Bóly), Takács Attila (Himesháza), Varga György (Bóly), Volk Norbert (Bóly).


BÓLY: Dankó László a bólyi Draco Csillagászati Egyesület tagja sikeresen figyelte meg a jelenséget. Az egyesület vezetője házának erkélyéről 110/1200 mm-es Newtonjával követte végig az eseményeket.


BUDAPEST: II. kerület. Bartha Lajos Frankel Leó úti lakóhelyén (47,5242 N, 19,0367 E, 120 m) 5:10-kor kezdte a Vénusz-átvonulás észlelését egy 50/500 mm-es refraktorral, ekvatoriális szereléssel, 42x-es nagyítással, zöld és vörös szűrőket használva.
„A légkör jó átlátszóságú (körülbelül 3-as), tiszta, nyugodt, a napkorong pereme kissé hullámzik. I. kontaktus: 5:20:43-kor először látom meg a Vénuszt a napkorong előtt. Körülbelül 3”-es darabja a Nap előtt. 5:22:03-kor a Vénusz-korong 12”-es szelete a Nap előtt. Így az I. kontaktus visszaszámolt időpontja: 5:19:55.
II. kontaktus: 5:27:10-kor a Vénusz félig a Nap előtt. 5:37:40-kor a Vénusz korong és a Nap-perem érintkezésénél fekete csepp-jelenség látszik. 5:39:18-kor a Vénusz korong talán éppen érinti a napperemet. 5:39:42-kor a Vénusz és a napperem közt fénycsík villan fel. A II. kontaktus redukált időpontja: 5:39:26.
Kísérő jelenségek: 5:10-től az I. kontaktusig a Vénusz-korongot a Nap korongján kívüli helyzetben nem láttam. 5:25-kor: A Vénusz-korong napkorongon kívüli része nem látható, fénygyűrű nem észlelhető. A belépés előtt a napkorong elhomályosodása nem tapasztalható a kontaktus helyén. 5:31-kor a Vénusz-és a napkorong két metszéspontjánál egy-egy kifelé nyúló rövid fénycsík gyenge láthatósága. Vörös szűrővel biztosabban látom. 5:32-kor a Vénusz napkorongon kívüli részén gyenge fénylő gyűrű, zöld és vörös szűrővel. 5:34:44-kor a Nap pereme mintha kidomborodna a Vénusz kívül levő részén. 5:37:37-kor fekete csepp megjelenik. A Vénusz-korong és a napperem metszésénél kis sötét kiszélesedések nyúlnak ki. 5:38:40-kor kifejlett fekete csepp jelenség, nem olyan sötét árnyalatú, mint maga a Vénusz. 6:05-kor a Vénusz körül talán elmosódott fénygyűrű látszik, körülbelül 3-4” vastag, nem éles, valószínűleg kontraszthatás. Vörös szűrővel nem látszik. 6:10-től a Vénusz igen fekete, a korongon semmi sem látszik, a Nap közepe táján még észlelhető, apró napfoltok kimondottan világosszürkék a Vénuszhoz képest. A Vénusz mozgása egyenletes, nem „ugrásszerű”. A Vénusz alakja a légköri hullámzás miatt időnként kissé eltorzul.”


BUDAPEST: I. kerület. Bartha Lajos részletezte a Vénusz-átvonulással kapcsolatos nagyobb szabású rendezvényt: „Badacsonyi Ildikó szervező javaslatára a Magyar Kultúráért Alapítvány szervezett egy előadásokkal egybekötött bemutatást a Várban, a Szentháromság-téren, amely a „Budavári Mosolynapok” című program záróeseménye volt. A program 8 órakor kezdődött, az alapítvány székházának előadótermében. Az épületük előtt volt felállítva a távcső, amelyet Mátis András adott kölcsön, ő is vezette le a bemutatást, mellette Fejes Imre geofizikus volt a bemutató. Az ott közreműködő MCSE-tagok és szimpatizánsok kaptak egy kitűzőt a névvel és az MCSE felirattal. Az MCSE és a Planetárium szóróanyagait osztogatták a bemutatók. Közben az előadóteremben megnyitásként én tartottam egy 45 perces ismertetést a Vénusz-átvonulásokról, dr. Pásztor Emilia pedig egy körülbelül 15 perces videó-filmet mutatott be Vardőről és Hell Miksáról. Volt előre bejelentett középiskolai csoport, vagy 40 fő, és közben jöttek be érdeklődők, úgy lehettek vagy 100-200-an. A két előadás után villámkérdéseket tettünk fel a hallgatóknak és a jó válaszokért egy-egy jutalomkönyvet kaptak a vendégek.
A távcsőnél biztosan volt 250-300 fő, plusz a 40 fős középiskolai csoport és egy 18-20 fős általános iskolai osztály. Kellemes tapasztalat volt, hogy a gyerekek meglepő fegyelmezettséggel és érdeklődéssel vettek részt az előadásokon és a bemutatásokon. Talán 40-50 külföldi turista is megnézte a jelenséget. Egy 13 fős olasz csoport is bejelentkezett a jelenség nézésére, és azt kérte, hogy a bemutató lassan beszéljen, mert fordítják a magyarázatot. Többen is lettek volna, ha az előző napon nincsen a téren a könyvhét utolsó napja, és ezért akkor bontották, nagy zajjal és tülekedéssel a könyvesbódékat. De 9:30-tól minden rendben lett, megnőtt a forgalom, akkor én is bekapcsolódtam a bemutatásba. Ebben segített Puskás Katalin (Érd) muzeológus is, aki véletlenül jött megnézni minket, de ott is maradt és besegített a munkába. A távcsöves bemutatásban résztvevőket nem tudtuk pontosan összeszámlálni, de Mátis számlálása szerint 400 nézőnk is lehetett.”
Bartha Lajos a Vár, Szentháromság-tér bemutatóhelyen (47,4192 N, 19,0623 E, 210 m) észlelte a Vénusz-átvonulás végét egy 63/840 mm-es Zeiss Telementorral kivetítéssel. Az észlelésben közreműködött Fejes Imre (Pomáz). Időmérés: Mátis András (Vecsés).
„A levegő eléggé hullámzó, de tiszta, kép néha igen jó, éles. A III. kontaktus: 11:02:40-kor a Vénusz és a napperem közt még egy fényes csík még éppen felvillan. 11:02:55-kor fekete csepp a Vénusz és a Nap perem közt megjelenik. 11:03:22-kor a III. kontaktus talán bekövetkezett. A III. kontaktus biztosan bekövetkezett: 11:03:47. 11:13:30-kor Vénusz félig a Nap előtt.
IV. kontaktus (A Vénusz-korong keskeny szeletét utoljára látni a Nap előtt): 11:22:17-kor Bartha Lajos szerint, 11:22:29-kor Fejes Imre szerint. A IV. kontaktus valószínű időpontja 11:22:44 (korrigált érték az előző kettőből).
Kísérő jelenségek: a Vénusz mozgása a Nap előtt végig egyenletesnek látszott. Kivetítéssel nézve is többen világos gyűrűt véltek látni a korong körül, körülbelül 5” vastagságban. Mátis András nem látta. Én kontrasztnak vélem. A fekete csepp egy-két másodperc alatt fejlődött ki, ekkor az ernyőn sötét feketének látszott. 11:03:22-kor a kilépő rész körül mintha a Nap pereme kiduzzadna. 11:04:37-kor a kilépő rész körüli, fénylő kidomborodás (a napperem kiduzzadása) eltűnt. Napkorongból kilépve a Vénusz kivetítve már nem volt látható.
Vénusz szabad szemes láthatósága: Bartha Lajos (71 év, szemüveg) a be-és kilépés körül nem látta, amikor beljebb volt a Nap előtt: látta; Fejes Imre (60 év fölött, jó szemű) általában jól látta, a kilépés előtti 5-10 percben nem látta; Mátis András (50 év fölött, olvasószemüveg) végig látta; Marosszéki Katinka (50 év fölött, olvasószemüveg) a belépéstől látta, előzőleg nem nézte távcsövön; Puskás Katalin (30 év) előzetes tájékozódás nélkül látta; 22 diák (15-16 évesek, körülbelül fele szemüveges) közül 19 látta, előzetes tájékozódás nélkül, 1 látta, amikor tudta hol keresse; 2 vendég (40 év) közül 1 látta.”


BUDAPEST: II. kerület. Nagyajtai u. 1/b. szám alatt szabad szemmel nézték a Vénusz-átvonulást. A pilisvörösvári Kovács Sándor otthon észlelt, de budapesti munkahelyemen hagyott a kollégáinak egy napfogyatkozás-néző szemüveget, így ezzel hárman követték az eseményeket: Gácsi Edina, Kiss Mariann, Lafkó Katalin.


BUDAPEST: II. kerület. A Millenáris Parkban a Vénusz-átvonulás idején távcsöves bemutatás zajlott két távcsővel. Ezt tanúsíthatja legalábbis a 10 óra körül arra járó Mocsár László, aki beletekintett a távcsövekbe.


BUDAPEST: III. kerület. Csaba György Gábor a helyi csillagászati szakkör vezetője így számolt be rendezvényükről: „az észlelés helye: Veres Péter Gimnázium sportudvara. Budapest (Békásmegyer), Csobánka tér 7.
Eszközök: Telemator (óragépét nem használtuk), napfogyatkozás-néző szemüveg, hegesztőüveg. Időmérő: DCF 77.
Észlelők: Donáth András, Szigeti Balázs, Bujtás Noémi (csillagász szakköri tagok), valamint a szakkörvezető tanár (Csaba György Gábor). Az észlelés kivetítéssel történt. A kontaktusokat csak a fent említett észlelők nézték, próbáltuk mérni is. Az átvonulást az iskola tanulói és dolgozói szervezetten, csoportonként megnézték. A szakköri tagok és a szakkörvezető minden csoportnak elmondta a tudnivalókat, beleértve a jelenség magyar tudománytörténeti vonatkozásait (Hell, Sajnovics) is. A részletek iránt érdeklődők figyelmét felhívták a szakkörvezető cikkére, amely a Vénusz átvonulásról a National Geographic-ban jelent meg. Az átvonuló bolygót mindenkinek előbb szabad szemmel (hegesztőüvegen, illetve fogyatkozás-néző szemüvegen át), majd kivetítéssel mutattuk be. Szabad szemmel is majdnem mindenki megtalálta a Vénusz apró pontocskáját a napkorongon. Az iskola vezetése gondosan megszervezte a bemutatást, s végig figyelemmel kísérte, hogy rendben, fegyelmezetten és pontosan történjék meg.
A szakkörvezetőt gyakorlatilag végig segítette a bemutatásban két szakköri tag (Donáth András és Szigeti Balázs). Igen sokat dolgoztak, magyaráztak, bemutattak, fényképeztek, jegyeztek. A jelenséget összesen 19 tanár, 8 technikai dolgozó, 4 külső érdeklődő (szülő stb.) és 381 diák látta, összesen tehát 412 fő (név szerint feljegyeztük). A megfigyelés eredményei k1 5:20:44 (elég későn vettük észre a belépett Vénusz-korongot), k2 5:33:16, k3 11:03:40-41-42 (a három észlelő 1-1-s eltéréssel adta meg), k4 11:22:12-13 (de ez pontatlan, mert egy gomolyfelhő ekkor a Nap elé lépett. A szakköri tagok szerint a kontaktus 15-20 s-mal, a szakkörvezető szerint 5-6 s-mal később következhetett be). Az átvonulás alatt végig, de főként amikor a Vénusz a napkorong széle felé járt, ahol a szélsötétedés miatt a háttér sötétebb, látszott a Vénusz légköre okozta fénygyűrű a sötét korong körül. Kilépéskor különösen szépen láttuk 11:01:35-től. A fekete csepp jelenségét mind a belépéskor, mind kilépéskor megfigyeltük, kilépéskor először 11:01:16-kor kezdtük sejteni.”


BUDAPEST: III. kerület. A Polaris Csillagvizsgálóban az amatőrcsillagászati megfigyelés mellett, a bemutatás is folyamatos volt a több száz fős nagyközönség részére (Mizser Attila szerint 400 vendégük nézett bele a 18 különféle távcsövekbe). Megfigyelők és bemutatók: Boros Oláh Gábor, Boros Oláh Mónika, Dobos Vera, Éder Iván, Gyetvai Zsóka, Hargittai Henrik, Hatvani Dorottya, Hingyi Gábor, Holler Gusztáv, Hollósy Tibor, Horvai Ferenc, Jakabfi Tamás, Kárpáti Ádám, Kereszturi Ákos, Kuli Zoltán, Makk Péter, Marton Géza, Máté Orsolya, Mizser Attila, Mód Melinda, Nagy Zoltán Antal, Répási Judit, Rózsahegyi Márton, Sárneczky Krisztián, Schmidt Zoltán, Sipőcz Brigitta, Spányi Péter, Szarka Levente, Szabó Rita, Taracsák Gábor, Tepliczky István, Tordai Tamás, Varga János.
Szarka Levente itteni élményei: „Budapestről a Vénusz átvonulás ideje alatt végig derült volt, egy darab felhőcske sem zavarta a megfigyelést. Az első részt a Polarisból néztem, amíg ott voltam körülbelül 20-25 távcső meredt az ég felé, mintegy 200-250 látogatónak. Az iskolás csoportok mellett a sajtó képviselői riportokat készítettek, illetve fotóztak. Ha jól értettem, a holnapi Blikkben, illetve ma este a TV2-n a fél hetes hírekben lesz valami beszámoló.
Érdekes volt látni, hogy milyen nagy tömeget vonzott egyik tagtársunk körülbelül 60-70 mm-es refraktora által kivetített napkép. Hát igen, a sok hiper-szuper távcső, szűrő mellett ez az egyszerű megoldás milyen praktikus! Remélem azért sokan beletekintettek a másik “végletbe”, Éder Iván 130 mm-es TMB APO-jába. Az igen profi és precíz mechanikai kivitelezés mellett, a kiváló optika eszméletlenül jól mutatta a teljes korongon a granulációt. Mint egy tejbegríz!
Többen láttak a Vénusz légkörét. Magam is látni véltem, leginkább ott és akkor, amikor a Vénusz korongjának csak kisebb része lógott le. Ennyire fényes a légkörben megtörő napfény, hogy szűrőn keresztül is látszódik?!”
Éder Iván fényképezte az átvonulást egy 130/780 mm-es APO refraktorral Nikon CP4300 kamerával, és gyönyörű képein a Vénusz légköre is szépen látható.
A távcsövekbe, vagy a kivetített napképeket nézők közül néhány név (kik közül néhányan a bemutatásban is segédkeztek): Borsos András, Borsos Bálint, Lang Györgyi, Maróti Tamás, Vincze Iván.


BUDAPEST: IV. kerület. Újpestről Szabadi Ágnes és Wéber Mónika észlelték szabad szemmel a napkorong előtt átvonuló Vénuszt.


BUDAPEST: IV. kerület. Az István utcában Csizmadia Szilárd és Simon Ervin figyelte az átvonulást egy 70/900 mm-es refraktorral, objektív előtti napszűrő fóliával. 53x és 90x nagyítást használtak.


BUDAPEST: XI. kerület. A Gellért-hegyen tartott bemutatást Molnár László ecsetelte: „A Citadellán is sikeres bemutatót tartottunk. A felszerelés egy 114/900 mm-es (Molnár László) és egy 150/1000 mm-es Newton (Molnár László), valamint egy 100/1000 mm-es refraktor (Mezriczky Róbert) Az emberek egész reggeltől “vonultak át” a hegyen. Többen (például az árusok) visszajöttek többször is. Összesen körülbelül 80-100 ember nézett távcsőbe. Köztük kínaiak, németek, lengyelek, angolok, norvégok is! Valamint a hegyen köröző rendőrök. A két motoros rendőr vagy 15-20 percig járt egyik távcsőtől a másikig. Nem büntettek meg a bemutatásért cserébe (behajtani tilos volt, ahol álltuk!) Sok érdeklődő volt, aki értelmes kérdéseket tett, fel, de látszott, hogy sokan csak a napisajtó fél-információit ismerték. Különösebb időmérést, vagy más megfigyelést nem tudtunk végezni. Szabad szemmel a legtöbben látták a Vénuszt. Kilépéskor pedig a Vénusz légkörén megtörő fényt láttuk, körülbelül 50%-os kilépésig. Lett 4-5 jó papírkép is.”


BUDAPEST: XI. kerület. Muntág András a Budapest Fasori Evangélikus Gimnázium Csillagfürkész Körének vezetője nemcsak a saját csillagászati szakkörét, és a fasori diákokat, hanem meghívta a Deák Téri Evangélikus Gimnázium diákjait is. Ezt írja: „Budapesten a XI. kerület egyik vasút menti elhagyott fennsíkjáról élveztük végig a Vénusz átvonulását. Az eseményre kilátogatott a közeli környezetvédelmi laboratórium és szakértői intézet számos dolgozója is. Az előző héten mindkét gimnáziumban előadáson ismerkedtünk a jelenség hátterével és történetével, továbbá azzal, hogy mit várhatunk, hogyan készüljünk.
Eszközeink voltak: 1 db Dobson szerelésű tükrös távcső (200/1000 mm), 32, 15, 9, és 3,6 mm-es okulárokkal (a Barlow csak rontott a képen) Mylar-fóliás napszűrővel ellátva. 1 db Hama távcsőpótlék oktatási célokra. 4 hegesztőüveg (2-2 db 8-as ill. 14-es). 1 napfogyatkozás-néző szemüveg. 2 teljesen exponált fekete-fehér film (6×9-es). 1 db GPS (Magellán Meridian) helyzet-meghatározó. 2 db DCF-77 rendszerű óra 1 db világvevő zsebrádió (AM 540 kHz-re állítva). 1 db Sony MD-Walkman (hangfelvétel céljára).
Reggel 4:45 és 5:15 között négyen kezdtünk a műszerek fölállítását. A GPS-t rögtön beindítottuk, és 11:40-ig körülbelül 7-szer olvastuk le. 5 óra előtt 1 perccel elkezdtük a hangfelvételt. Ezek után a kontaktust ordibálással jeleztük (“most”) és leolvastuk a kinevezett főórán a kontaktus idejét. Ugyanezt megismételtük 11 óra környékén, néhány perccel előbb indítva a felvételt.
Az első kontaktus megfigyelése nem sikerült. 5:18-kor már pattanásig feszült idegekkel néztük szabad szemmel (hegesztőüveg, napfogyatkozás-szemüveg stb.) ill. távcsővel, de csak 5:21 előtt pár másodperccel konstatáltuk, hogy már régen “beleharapott”. Gyönyörű, ezüstös gyűrű vette körül a Vénuszt, s ezt a teljes belépés után is őrizte néhány percig. Ez tette lehetővé azt, hogy a második kontaktus előtt is pontosan követhessük a Vénusz kerületének azt a pontját, ahol majd érintkezni fog. A második kontaktust teljes pontossággal figyeltük meg. A feketecsepp-effektus elmaradt.
Körülbelül 6:45-től elindult a látogatók áradata. Készültünk három plakáttal, amelyre az Internetről gyűjtött információkat vittük fel. Magyaráztunk öt kutyasétáltató bácsinak (és három néninek), mintegy nyolc kutyának. Ezen kívül 18 diák és 2 tanár a Deák tériektől, továbbá körülbelül 6 csoportban összesen mintegy 25-30 környezetvédő a közeli intézményből. Az utolsókat a negyedik kontaktus után engedtük el.
Helymeghatározási méréseink eredményei: É 47:28:39, K 19:01:33. Magasságunk az átvonulás alatt 115 és 127 m között ingadozott. Reggel magasabban voltunk, mint délben, de aztán a végére ismét megközelítettük reggeli tengerszint feletti magasságunkat.
A Vénusz szabad szemmel is jól kivehető volt, a második kontaktustól előtti időtől a harmadik kontaktus utánig.
A harmadik kontaktust ismét sikerült megfigyelnünk. Itt tanúi lehettünk a feketecsepp-effektusnak is, ennek ellenére (úgy érezzük) korrekt volt a kontaktus idejének meghatározása. Itt ismét elszabadultak az indulatok, hiszen következett a negyedik kontaktus. Márton úr, a kontaktus felelős távcsöves megfigyelője lihegve érkezett dolgozatírásból. 10 perccel előtte már becsléseket végeztünk a jelenség haladási sebessége alapján a várható időpontra. Ekkor vettük észre a fránya felhőt, amely 11:20 körül eltakarta a Napot, és 5 percen át nem is engedte ki a markából. Addigra persze a Vénusz árkon-bokron túl járt. Még tettünk néhány kísérletet arra, hogy gyöngyszerű légkörét felfedezzük a nagy sötétben, de persze hiába.
Köszönjük az Égnek, hogy ezt a napot is nekünk adta!”


BUDAPEST: XII. kerület. A Konkoly-Thege Miklós utcai MTA Csillagászati Kutató Intézetből is többen figyelték a Vénusz-átvonulást a 150/2250 mm-es Zeiss Coude-távcsővel, köztük Sragli Attila (Zalegerszeg) is.


BUDAPEST: XII. kerület. Helyszín: a KvVM Természetvédelmi Hivatala (Budapest, Költő u.21.). Csörgits Gábor munkahelye, ahol a munka közben a Vénusz-átvonulás megtekintésére is adódott idő. Amint írja: “A bemutató műszerek: 114/910 mm Newton, 153/910 mm Newton, 6×30 és 8×50 keresők, valamint keretre feszített napfólia a (szinte mindenkinél sikeres) szabadszemes próbálkozásokhoz.
A bemutatást Csörgits Gábor és Géczi Orsolya végezte. Résztvevők (általában budapestiek): Balázs Jánosné, Bokor Józsefné, Csörgits Gábor, Csőszi Mónika, D. Szabó Balázs, Duhay Gábor, Fiskus Olga (Vál), Fodor Lívia, Fodor Zsófia Angéla, Géczi Orsolya, Gyalog Gábor, Haaz Éva (Paks), Házi Judit (Dunakeszi), Herczeg Zoltán, Homoki Hajnalka, Horváth Zsolt, Jankovics Károlyné, Karcza Zsolt, Koczka Krisztina, Kovács Eszter, Kőrösi Levente (Budakeszi), László Ildikó, L’Auné Ágnes, Magyar Gábor, Mázsa Katalin, Práger Anna, Rodics Katalin (Budakeszi), Schmidt András, Szemán Attila, Tomai Kinga, Tóth Péter (Kiskunfélegyháza), Török Katalin, Varga Ildikó (Nagykanizsa), Zsoldos Márton.
Tekintettel arra, hogy mindezt munkaidőben, aktuális feladataink elvégzése mellett végeztük, talán nem is kell szégyenkeznünk az aránylag kis létszám miatt. Sajnos engem a jelenség végéről elszólított az aznapi második (!) értekezlet, így a III-IV. kontaktust kihagytam, de így is élmény volt! Sokan szabad szemmel (napfólián át) is könnyedén látták a bolygót, több ember is megjegyezte, hogy hozzám hasonlóan egyértelműen kiterjedtnek érzékelte. Távcsőben 2 perccel a II. kontaktus előtt a Vénusznak láthatóvá vált a napkorong elé még be nem került pereme is, egy igen vékony, halvány, de mégis nehézség nélkül látható ív formájában! Nem tudom, ez csupán optikai csalódás volt-e, vagy a bolygó légköre miatt kialakuló valós jelenség. Kolléganőm ugyanezt a kilépés előtt is tapasztalta. Feketecsepp-effektust nem láttunk.”


BUDAPEST: XIV. kerület. Zuglóban, a Fajansz utcában, Kovács Tamás így írta le a történteket: „Szabadnapot vettem ki a jeles esemény tiszteletére és családommal közösen figyeltük a jelenséget. Az időjárás kegyes volt hozzánk, csak az átvonulás közepe táján takarta el néhány felhő a Napot, de azok is gyorsan elvonultak. Az eseményt végig fényképeztem egy Olympus C-220Z digitális fényképezővel, a gépet a távcső okulárja mögé tartva. A felvételek jól sikerültek.
A használt távcső egy 200/800 mm-es Dobson volt 40x illetve 89x nagyítással, Baader AstroSolar napfóliával, de a jelenség szabad szemmel (persze fólián keresztül) is kitűnően látszott. Az időmérés stopperrel történt, melyet előzőleg a Timememo programmal szinkronizáltam egy Internetes atomóra-jeladóhoz. Az észlelt kontaktus időpontok: I. 5:20:12, II. 5:39:21, III. 11:03:38, IV. 11:22:58. Fekete csepp jelenséget a belépéskor nem, a kilépéskor is csak alig-alig láttam. A Vénusz kilépési pontja mellett a Napkorong szélénél 3-4 Vénusz-átmérőnyi hosszúkás, cikcakkos fényes folt volt látható: valószínűleg fáklyamező.
És végül az észlelők névsora: Dr. Jancsovics Andrea, Kovács Tamás, Kovács Ádám (2 év 8 hónapos: “Apa, látod, az a pici fekete karika a Vénusz, a nagy fehér karika meg a Napocska”), Kovács Donát (10 hónapos: bár, ő inkább megkóstolni akarta az okulárt, semmint belenézni).”


BUDAPEST: XIV. kerület. Mocsár László lakhelyén szemlélte a Vénusz-átvonulást kezdetét 05:45 és 06:00 között. A távcső adatai: 10x50B + napszűrő fólia.


BUDAPEST: XVIII. kerület. Ifj. Zila László szervezésének köszönhetően közös észlelés és bemutatás zajlott, amint írja: „Az átvonulást egy barátommal terveztem végignézni, aztán felötlött bennem, hogy elég sokan tartanak bemutatókat, miért ne tenném én is? Így hát édesanyámat elküldtem öcsém sulijába, hogy beszélje meg, a gyerkőcök hadd’ nézhessék meg az eseményt. 29 gyermeket szállított le a közeli, Gulner utcai Általános Iskola 4/A osztályából, 4-es turnusokban.
Igyekeztem minél részletesebben megmutatni nekik a jelenséget, 32x, 64x, 89x és 177x-es nagyításnál. Külön felhívtam a figyelmüket a Nap közepe táján lévő két napfoltra, melyet mindegyikük nagy csodálkozással nyugtázott. Igen jó érzés volt, hogy a fiúk-lányok legtöbbje igen nagy lelkesedéssel viszonyult az esemény iránt, kérdeztek a Napról, némelyikük spontán mondta, hogy látta a legutóbbi holdfogyatkozást, stb. Persze voltak olyanok is, akik meglepően kicsinek találták a Vénuszt, azért persze mindegyikük lelkesen végignézte a különböző nagyításokat.
Az eszköz: Soligor 200/800 mm-es Newton-rendszerű távcső, Baader AstroSolar fóliával. Készítettem képeket is egy Nikon Coolpix 750-es digitális fényképezőgéppel. A képek úgy készültek, hogy a szerkentyűt az okulár mögé raktam közvetlenül.
Amúgy jellemzően “csak” megfigyeltünk, kontaktidőpontot sem jegyeztünk fel, de azért mindenki nagyon élvezte (Bolla Alfréd, ifj. Zila László, id. Zila László, Zila Lászlóné Székely Edit, Zila Krisztina, Zila Jánosné, Zila Tamás és osztálytársai), no meg sikerült egy picit terjeszteni az “igét”, ennek meg igazán örülök: két srácocska mindjárt be is jelentkezett nálam éjszakai csillagászati megfigyelésre.”


BUDAPEST: XVIII. kerület. Pestszentlőrinc, Varjú utcában szervezett közös megfigyelést Molnár Péter: “Műszer: 170/1220 mm Newton, Baader Astrosolar fólia, Plössl 25 mm, Barium 10 mm és 3,6 mm okulárok (49x, 122x és 339x nagyítások).
Észlelők: Bakos István, Barbocz Judit, Bornemissza Gyula, Bornemissza Gyuláné, Molnár Péter, Molnár Péterné Krisztina, Molnár Rita (6 éves), Pongrácz Dániel (7 éves), Pongráczné Ruzsicska Yvett.
Mért kontaktusok: I. 05:20:05, II. 05:38:39, III. 11:03:43, IV. 11:22:56. A helyszín adatai: 19d 10′ 53″ E 47d 26′ 06″ N.”


BUDAPEST: XXII. kerület. Kiss Vilmos Budafokon (Hómező utca) élte át az átvonulást: „5 óra körül elkezdtem az észlelésemet. Megpróbáltam a Vénusz légkörén elhajló fényt meglátni, de nem sikerült. Az első és második kontaktust sikeresen észleltem és meg is mértem az időpontokat. Ezután bemutattam a szomszédoknak és a családomnak is. Rajtam kívül itt még 6 ember látta: Kiss Eszter (5 éves kislányom), Bieless Andrea, Kiss Vilmos (édesapám), Kátai Mária (édesanyám), Kiss Tünde (testvérem), Szabó Gábor (szomszéd).
Majd elvittem kislányomat a szintén Budafokon lévő Bükköny utcai óvodába, tőlünk 3 km-re. Vittem az állványt is és a binoklit (20×60 szovjet gyártmány némi színi hibával és Baader napfólia) is, hátha a csoporttársai is érdeklődnek. Félve megkérdeztem az óvónőt, hogy megnézhetik-e a gyerekek is. ‘Természetesen’ volt a válasz. Felállítottam az udvaron az állványt és bemutattam a csoportnak is. Kérdezte az óvónő, hogy a testvércsoportnak is bemutatnám-e. Az igenlő válaszom után ők is megnézték. Terjedt a hír, hogy valami érdekeset lehet látni. A vége az lett, hogy az összes csoportnak bemutattam. Körülbelül 200 gyermeknek és 20 felnőttnek. Számomra az volt a döbbenetes, hogy a 4, 5, 6 éves gyerekek mennyire érdeklődőek. Mindegyik csoportnak elmagyaráztam, hogy mit lehet látni, mi az a Vénusz, és egyáltalán miért lehetséges az, amit látunk. Mind a 200 gyereknek a megfigyelés alatt külön-külön még egyszer elismételtem, hogy mi az, amit lát, hogy a Földünk körülbelül akkora, mint a Vénusz, és milyen nagy is hozzánk képest a Nap. Napfólián át, szabad szemmel is látható volt a jelenség. Háromszor pakoltam mindent össze, majd megint ki, mert mindig jött valaki, aki még nem látta a jelenséget. A 3 órás bemutatás után érkeztem újra haza. Sikerült a 3. és a 4. kontaktust is megmérni. Az otthon így megmért négy kontaktus: I.: 5:20’19”, II.: 5:39’36”, III.: 11:03’29”, IV.: 11:22’35”. Sikerült egy pár fényképet is készíteni.”


BUDAPEST: Balog László fényképezte az átvonulást. A távcső: Celestron 8, Mylar, 40mm Meade Super Plössl és gép: Canon A70 videó módban.


BUDAPEST: Rosanics György animációt készített a Vénusz bolygó Nap előtti utolsó perceiről, a kilépésről készült. A felvétel a 70/400 mm-es Vixen márkájú vezető-távcsövön keresztül készült Minolta 7Hi digitális fényképezőgép használatával, afokális módszerrel. Az animáció 78 egyedi képből készült. Minden egyes kép egy 2560 x 1920 képpont méretű, a teljes Napot megörökítő digitális fényképnek egy 128 x 64 képpont méretű részlete. A belépés és az átvonulás első feléről csak Philips ToUcam web-kamera segítségével készített képeket.


BUDAPEST: Pápics Péter (Budapest) távcsövével kivetítette a Nap képét, mintha csak napészlelést végezne, és egy Sony digitális fényképezőgéppel a projektált képet fotózta le.


BUDAPEST: Heitler Gábor szó szerint ezt írta: “Előre megfontolt szándékból, csoportosan elkövetett Vénusz- átvonulás nézés tettében bűnösnek találtattak:
Heitler Gábor (Piliscsaba), Bálint Sándor (Budapest), Berényi Péter (Budapest), Hankó Szilvia (Budapest), Hári Krisztián (Budapest), Kerekes Gyula (Budapest), Kollár András (Pilisvörösvár), Lengyel Tatjana (Budapest), Magosányi Árpád (Páty), Nagy Gábor (Budapest), Perjés Miklós (Budapest), Rakamazi György (Budapest), Speri Ferenc (Budapest), Szepesi Brigitta (Budapest), Zakupszki Csaba (Budapest).
Az elkövetés helyszíne: Budapest. A jelenséget nagyobb részben egy 50/540 mm-es, napszűrős kisrefraktorba bámulva, kisebb részben egy 63/600 mm-es reflektorral kivetítve szemlélték.”


BUDAPEST: Kovács Attila írja: „Mi sajnos csak a belépést láthattuk távcsőben, mivel az egész család elment dolgozóba/iskolába. Rajtunk kívül még rápillantott a szomszédasszony, meg az egyik munkatársam is. Később Pesten “bemutattam” még két kollégának a napfogyinézőn keresztül – szabad szemmel. Ja, és még egy barátom látta. Ő hegesztőpajzsot használt. Ennyi. Külön köszönet az égieknek, mivel ahogy annak idején a napfogyinál, most is a kritikus időben derült ki az ég.”


DEBRECEN: A Magnitúdó Csillagászati Egyesület szervezte rendezvényről Zajácz György számolt be: „Sikeresen észleltük és bemutattuk a Vénusz-átvonulást Debrecenben az Újkerti szánkódombon. Reggel 5 óra után derült időben állítottuk össze a távcsöveinket és észleltük az első két kontaktust. Láttuk a Vénusz légkörét, szembesültünk a fekete csepp jelenséggel. A kezdeti észlelés után mindjárt érkeztek az iskolai csoportok órás, félórás váltással. (Lilla téri általános iskola, Dienes Gimnázium, Kossuth Gimnázium, Kézműves Iskola, Waldorf Iskola, Irinyi Középiskola) Közben egyéni látogatók is jöttek. Összességében több mint 300 látogatót fogadtunk. A vendégek minden távcsőben megcsodálhatták a vonuló Vénuszt és néhány napfoltot. A jelenség hátteréről rövid ismertetőket tartottunk, szóróanyagainkat kiosztottuk. 10 óra körül felhők kezdték megszakítani a bemutatás folytonosságát, ez a látogatók számának apadását eredményezte. A harmadik kontaktus előtt néhány perccel egy nagy felhő vonult le a Napról, így fellélegezhettünk, hiszen a kilépést is végig tudtuk mérni.
Tagjaink, akik az észlelésben és bemutatásban aktívan közreműködtek: Antal István, Asztalos Gyula, Balogh István, Bodonyi Péter, Friss Sándor, Gyarmathy István, Kántorné (Gizi néni), Lakatos Tibor, Pál Károly, Szabó Erika, Szentkirályi Szabolcs, Szoboszlai Endre, Szűcs Péter, Sütő Tamás, Zajácz György.
A főműszerek C-8 Celestron 200 mm-es, 62x; 102/1000 mm-es Fraunhofer, 66x, 133x; 63/840 mm-es Telementor, 52x; 60/700 CARENA, 56x.Több fotó készült az átvonulásról.”


DUNAÚJVÁROS: Romhányi Attila a MCSE Dunaújvárosi Helyi Csoportjának egyik aktív tagja és lelkes szervezője írja rendezvényükről: „A dunaújvárosi távcsöves bemutatóink többsége, így a Vénusz-átvonulás bemutatója is: a Kossuth Lajos utca felső Duna-parti végén található kilátónál, az Aratók-szoborcsoportnál zajlott. Szebb helyszínt nem is választhattunk volna, mint a városunk keleti peremén húzódó sétányokkal övezett magas Duna-part. Erről, az arborétumszerű 70 méter magas löszpartról gyönyörű kilátás nyílik az északi, keleti, déli látóhatárig elterülő Duna-Tisza közére, majd ha a nappali panorámát követően este ugyanitt hátat fordítunk a városi lámpaerdőnek és az előző égtájak felé tekintünk, még a horizont közeli égi jelenségek is kitűnően megfigyelhetőek. Az aratószobor földrajzi koordinátái Csiba Márton társunk szerint: 18 fok, 57 perc, 15 másodperc; 46 fok, 57 perc, 17 másodperc.
A Vénusz-átvonulást észlelők és bemutatók névsora Dunaújvárosban: Ferenczi Béla (Dunaújváros) 150/1500 mm-es Makszutov reflektor; Farkas István (Dunaújváros) 80/600 mm-es refraktor; Garbacz István (Dunaújváros) 135/1000 mm-es Newton reflektor; dr. Zseli József (Nagyvenyim) 100/500 mm-es TeleVue refraktor; Filó Dániel (Dunaújváros) 114/920 mm-es Soligor reflektor; Szakos Szelimen (Dunaújváros) 120/ 1000 mm-es refraktor; Romhányi Attila (Dunaújváros) 114/920 mm-es Soligor reflektor.
A 05 órától 12:30-ig tartó rendezvényen nagyszámú érdeklődő csodálta a jelenséget, sokan még munkahelyükről is eljöttek. Az összes résztvevőt 800 főre becsültük!”


EGER: Novák Richárd írja az átvonulás napjáról: „Reggel 3:30-kor jött értem Mikó Attila barátom kocsival, csomagtartójában a 63/840 mm-es Zeiss Telementorral. Gyorsan bepakoltuk a 80/910 mm-es Vixent is, majd elmentünk kávézni. Nem sokkal utána lementünk a Dobó térre, és felállítottuk a két távcsövet, majd felhelyeztük a napszűrőket. Már korán reggel kérdő tekintetekkel találkoztunk a téren. Kisvártatva egy újabb amatőrtársunk Sípos István egy Zenit típusú fényképezőgéppel, és egy elé helyezett szűrővel érkezett meg. Az első kontaktus idején nagyon izgatottak voltunk, hogy ki pillantja meg előbb a Vénuszt. Szinte egy időben fedeztük fel a piciny “beharapást” a Nap korongján. Sajnos nem volt DCF óránk, így pontos kontaktusidőpontokat nem tudtunk mérni. Ahogy a Nap egyre magasabbra emelkedett, a hőmérő higanyszála is feljebb kúszott. Az érdeklődés folyamatos volt a nagyközönség részéről, meglepően sok volt az olyan ember, aki megkérdezte, hogy kell-e fizetnie. Furcsa, hogy mennyire elanyagiasodott a világ… Szerencsére az idő nagyon kedvezett a megfigyelésnek, végig derült volt, így mind a négy kontaktust zavartalanul meg tudtuk figyelni. A távcsőbe pillantók számát nagyjából 500 főre becsültük. Azt hittem, unalmas dolog lesz 500-szor elmondani, hogy teljesen biztonságos a távcsőbe való nézés. Mint kiderült, egyáltalán nem, sőt, kihívásként értékeltük a sok kérdésre való válaszadást. Végül nagyon jól sikerült az egész, mert sokan tettek fel kérdéseket is, és ezekre nagyon szívesen válaszoltunk. A folyamatos érdeklődés miatt hamar elment az a pár óra, és a jövőben is szeretnénk bemutatásokat szervezni Egerben.”


EGER: A Specula csillagásztorony teraszán Vasné Tana Judit, a Csillagászati Múzeum vezetője szervezett bemutatást 7:30-tól. Ott ilyenkor is sok a turista, és az iskolai látogató csoport, így a külön eseménynek nagy sikere volt.


EGYHÁZKARCSA: Ollé Hajnalka 200/1200 mm-es Newton távcsővel észlelt 96x nagyítással. A négy kontaktus ideje szerinte: 5:20:14, 5:38:09, 11:04:02, 11:23:17.
Ollé Erika 125/1000 mm-es Newton reflektorral 80x nagyítással ugyanitt nézte ugyanezt. Az ő négy kontaktusa: 5:19:21, 5:37:35, 11:03:42, 11:23:11.
Veress Tamás is velük volt, aki a 2. kontaktust 5:38:44-kor látta meg 125/1000 mm-es Newton reflektorral 80x nagyítással. Az észlelőhelyük: Egyházkarcsa és Királyfiakarcsa között – Egyházkarcsától 500 m-re.


ÉRD: Székffy Tamás Érdről észlelte az átvonulást: „Az első kontaktust nem tudtam kimérni, a második, harmadik és negyedik megvolt (másodperc pontossággal). Feketecseppet a kilépésnél (a rettenetes nyugodtság miatt?) nem láttam, de a II. kontaktusnál is nagyon kérdéses volt, hogy volt-e vagy sem.” Fényképezett is, filmfelvételt is készített az átvonulás alatt, sikeresen.


ESZTERGOM: Szalma Zsolt lelkes beszámolója: „Ez a nap is eljött és láttuk a Vénusz átvonulást az elejétől a végéig! Édesanyám (Szalma Lászlóné) is látta a jelenség egy részét. Esztergomban is végig derült idő volt. A kertünkből figyeltem meg egy 110/806-os Mizart használva. Ezzel vetítettem ki a Nap képét, de egyébként szabad szemmel is kitűnően látszott a fekete pötty a Nap korongja előtt. Pedig a korábbi mű Vénusz átvonulás tesztek alkalmával szinte soha nem láttam a kis korongot. Lehet, hogy élőben a kontraszthatás segített? Próbálkoztam a kontaktusok idejének mérésével is. Hát, most már megértem Cook kapitány és a többiek frusztrációját és csalódottságát. Igencsak bizonytalannak tűnt nekem, hogy mikor is érinti a Vénusz korongja a Nap peremét? Volt egy kis fekete csepp jelenség is, bár nem mondanám csepp alakúnak, inkább csak egy diffúz sötétebb terület a perem és a Vénusz között. A jelenség emocionális aspektusa nem mérhető össze egy napfogyatkozással, de mégis kísérte valami nagyszerű: megkockáztatom, borzongató érzés. A lényeg, láttuk, megéltük!”


ETYEK: Veres József írja: “Ezennel beszámolok a Vénusz-átvonulás megtekintése alkalmával összeverődött kíváncsiakról. Nemrég beszerzett műszeremmel – Newton 156/820 mm – Etyekről figyeltük az eseményt. A megfigyelőhely koordinátái: É 47 fok 26,74386 perc, K 18 fok 45,08766 perc. Időpontok rögzítéséről nem számolhatok be, mert semmiféle hiteles időmérőnk nem volt. Távcsövem Baader napszűrővel volt felszerelve, 26 mm-es okulárt és Barlow kétszerezőt használtunk. Fuji Finepix A 205S digitális fényképezőgéppel készítettem körülbelül 25-30 használható felvételt, melyek életem első asztrofotói voltak, és – mondhatom – nagyon jól sikerültek. Az érdeklődőknek – szerény képességeim szerint – mini kiselőadást tartottam a jelenségről.
A kíváncsiak névsora. Etyekiek: Szunai Krisztián, Schlotter Ilona, Fekete Zsuzsa, Fekete Ádám, Gálfi Árpád, Bodnár István, Dezső Lídia, Kozma Anna, Szabó Arnold, Sz.Tóth Éva, Veres Józsefné, Veres József. Budapestiek: Nagy Barnabás, Kémenes Ferenc, Bodó Mihály.”


FÜLÖPSZÁLLÁS: A helyi általános iskolában nézte és az óraközi szünetekben be is “mutatta” a lelkes Morvai Anikó a páratlan jelenséget. Próbálkoztak a Carena típusú lencsés távcsővel, is, de a körülményes követés miatt azt nem nagyon használták, így egy 7×50-es Tento binokulár (és napszűrő fólia) segítségével szépen bemutathatta az átvonuló Vénuszt. Becsült adatok szerint így Fülöpszálláson az iskolában is látta a jelenséget körülbelül 80-100 diák, valamint a tanár kar.


GYÁL: Kovács István és családja Gyálon ragyogó napsütésben élvezte az előadást. „A kilépésnél úgy tűnt, hogy látunk feketecsepp jelenséget, de nem volt meggyőző. Olyan, mint a korabeli rajzokon semmiképpen sem. A belépésnél készült képeken egyértelműen nincs feketecsepp, de ez lehet, hogy csak a technika hiányosságainak köszönhető. (250 mm-es T 120 mm-es fóliával leblendézve, 140x) Légköri fénylést is csak a belépéskor lehetett (talán) sejteni, amikor a bolygó korongja már majdnem teljes egészében a Nap elé került, akkor a Napkorong széle egy kicsit mintha kitüremkedett volna, méghozzá ott, ahol a légkörnek kellett lennie. Ez se volt meggyőző.
A jelenséget látták: Bene Szilvia, Bene Zoltán, Kemenczei Károlyné, Kovács Benedek, Kovács István, Kovács József, Kovács Judit, Kovács Katalin, Kovács Kristóf, Kriszta, a szomszédasszony, Magdi, másik szomszéd.”


GYŐR: Hazánk legnagyobb létszámú, előadással egybekötött, távcsöves bemutatásos Vénusz-rendezvényét, melyet az MCSE Győri helyi csoportja szervezett Győrőtt, a Városház téren, a tavalyi Merkúr-átvonulás helyszínére tették. Ide várták az érdeklődőket, mert nem kívánták erőiket az iskolákba túlságosan szétforgácsolni. A helyszínre 11 távcsővel települtek ki. Ez volt a központi bázis az adott napon.
Idézzük Farkas Boglárka sorait: „Győrben is nagy rendezvény volt. A tavalyi Merkúr-átvonuláshoz hasonlóan, vagy talán azt felülmúlva, hatalmas érdeklődés övezte az eseményt. Előkészületek: saját szóróanyag készítése, amelyet minden győri iskola megkapott, így a tanárok előre fel tudták világosítani a diákokat, hogy mit fognak látni. Több iskola (nem csak belvárosi) tisztelt meg minket a jelenlétével. Körül belül 4000-5000 ember látta Győrből, a Megyeháza előtti térről a jelenséget (17,635257 E; 47,635257 N)!
Összesen 11 db távcső vett részt a bemutatón, mindegyiknél hosszú, kanyargó sorok álltak. A vendégkönyvbe több külföldi turista is írt bejegyzést, akik út közben megálltak! Néhány tanulság: volt olyan diák, aki annak ellenére, hogy többször figyelmeztetve lett, megpróbálta leszerelni a napszűrőt a távcsőről. Csakis az odafigyelésünk mentette meg attól, hogy így belenézzen a távcsőbe!
Sajnos itt sem tisztelték mások tulajdonát. Felállítottunk egy Naprendszer modellt. A tér egyik végében, egy héliummal töltött hatalmas sárga lufi szimbolizálta a Napot, és a Merkúr, Vénusz, Föld, Mars bolygók makettjét is meg lehetett tekinteni. A Napot egyszer ellopták, de sikerült visszaszerezni, de az ellen sajnos nem tudtunk védekezni, amikor egy 17 éves fiú elvágta a kötelet, és a “Nap” elszállt. Érdekes indokokat mondtak tettükre mindannyian. Csak az nem jutott az eszükbe, hogy nem a saját tulajdonukról van szó. Ezektől eltekintve a rendezvény rendkívül sikeres volt. Az élő közvetítésbe sajnos több gond is csúszott, de összességében rendben volt. Az egész esemény rögzítve van!”
Az említett vendégkönyvet, pár délelőtti órán keresztül Gondánné Nagy Rozália “felügyelte”, mint a gyönyörű időben zajló észlelési és bemutatási esemény egyik résztvevője.
A vendégkönyv bejegyzései alapján a következőket kell megjegyezni. A győri iskolák többsége kíváncsi volt a bemutatóra. Sok-sok, elismerő szóval köszönték a szervezést, a lehetőséget, hogy különleges élmény részesei lehettek, sok sikert kívánva az egyesületnek. Itt azokat az iskolákat soroljuk fel, akik a vendégkönyvünket is megtisztelték:
Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont, Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola, Biatorbágyi Általános Iskola, Fundamentum Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Győri Evangélikus Iskola, Hild József Építőipari Szakközépiskola, Kazinczy Ferenc Gimnázium, Kovács Margit Általános Művelődési Központ és Kézműves Szakmunkásképző, Krúdy Gyula Gimnázium és Vendéglátóipari Szakközépiskola, Móra Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Móricz Zsigmond Általános Iskola, Prohászka Ottokár Katolikus Általános Iskola, Révai Miklós Gimnázium és Kollégium.
Néhány életkép:
– Jött egy csávó, s gagyi távcsövet akart eladni az észlelőknek. Öreg, jó helyen próbálkozol!
– Egy nyolcadikos srác reflexből nyúlt a napszűrőért. Alig lehetett eltántorítani a szándékától.
– Egy másodikas csoportnak elmagyarázta Dániel Csabi, hogy legutóbb 122 éve látszódott ilyen átvonulás. Feltette a kérdést, hogy van-e közöttetek 122 éves? Jelentkeztek néhányan!
– A megyei napilap, a helyi TV és kereskedelmi rádiók felé a jelenséggel kapcsolatos információt + meghívót a bemutatóra e-mail-en megküldtük. Interjúkon adtunk tájékoztatást a sajtónak. (Pete László a Győri Városi TV-nek adott interjút, amiből 1,5 perces rövidhírt készített a TV, s egy hónapon keresztül többször is leadta.)
– A Győri Egyetemi Bemutató Csillagvizsgáló és az MCSE Győri Helyi Csoport 4000 példányban közös kiadvánnyal jelent meg a jeles alkalomra, amit egy helyi nyomdától kapott nagylelkű támogatás tett lehetővé. A kiadványunk tartalmazta a helyi amatőrmozgalom elérhetőségeit, s az MCSE hivatalos szórólapjával együtt osztogattuk a bemutatón. a készlet erejéig. A Gyermekek Háza szokásos heti körlevelében a város összes oktatási intézményét tájékoztatta az eseményről és megadta a bemutató helyszínét (Pércsy Kornél /MCSE/, Huszthy Beatrix /Gyermekek Háza/).
A helyszínen kontaktust mérő és a bemutatásban aktívan részvevő amatőrök névsora és műszereik:
Bezák Tibor, ifj. Bezák Tibor, Hollósné Somogyi Éva; 250/1010 mm-es Schmidt-Newton.
Dániel Csaba és Dániel Balázs 152/762 mm-es Schmidt-Newton, Minolta Dimage S414 digitális gép. Dániel Balázs kontaktus-észlelései: 5:20:15, 5:39:18, 11:03:51, 11:23:10.
Farkas Boglárka.
Horváth Attila és Horváth Zoltán (Matyi) 200/1000 mm-es Skywatcher (Eq6); 170/1175 mm-es Newton Réti mechanikán (Baader fóliával), CANON EOS300D + Epson Stylus 300.
Kristofóri Szabolcs 100/1080 mm-es Newton (Baader fólia).
Kuroli Zoli 152/762 mm-es Schmidt-Newton, Zenit-E fényképezőgéppel, Fuji200 negatív, Canon S1 digitális kép.
Németh Ákos 127/1200 mm-es Fraunhofer refraktor EQ6 mechanikán.
Pércsy Kornél 80/1000 mm-es Kepler + digitális fényképezőgépek.
Pete László, Pete Lászlóné 350/1815 mm-es Dobson. Pete László kontaktus-észlelései: 5:20:15, 5:39:15, 11:03:38, 11:22:41.
Réti Lajos.
Takács András 150/750 mm-es Soligor Newton.
Tiszavölgyi Zsolt Fuji FinePix S5000 gép.
Vértes Ernő: 20×60-as binokli (Baader fólia).
Zink Ferenc: Sony P92 digitális fényképezőgép.


GYŐRÚJBARÁT: A Corona Borealis Csillagvizsgálóban (N47 37′ E17 38′) az alábbi személyek figyelték meg és rögzítették a Vénusz-átvonulást 2004-ben: Keresztyné Rákóczy Beáta, Kereszty Zsolt, Fischerné Peller Andrea, Fischer Gábor.
Alkalmazott műszerek és technika: Vizuális: 102/1000 mm-es Sky-Watcher + AstroSolar fólia; 356/3560 mm-es MEADE LX-200GPS + Astrosolar fólia. Fotografikusan: 356/3560 mm-es MEADE LX-200GPS + Astrosolar fólia, PENTAX MZ-30 f.gép + KODAK 100ASA dia.


GYŐRÚJBARÁT: Jaksy Attila, Jakab Zoltán, Szabó Balázs Győrújbarátról (N 47 37, E 17 38) web-kamerával észleltek egy 10” Meade LX-200 távcsővel, Philips ToUcam Pro Webcam primér fókusszal 640×480-as felbontással. Mind a négy kontaktust sikeresen mérték: 05:20:30, 05:39:27, 11:03:49, 11:23:11.
Élő webkamerás közvetítést tettek ki a világhálóra egy 80/910 mm Vixen Akromát távcsővel Philips ToUcam Pro Webcam 320×240 felbontással, a tavalyi Merkúr átvonuláson nyert tapasztalatok alapján.


GYŐRÚJFALU: Vingler Béla családi házának udvarán álló magán-csillagvizsgálójából észlelte a Vénusz-átvonulást. Használt műszerek: 100/ 800 mm-es teleobjektív, 300/1420 mm-es Newton távcső és 25 mm-es okulár projektálásra. Fényképezőgép: Canon A80 digitális kamera. Képei jó minőségűek, részletesek. Később a munkahelyén is bemutatta a jelenséget, több munkatársa figyelte napfogyatkozás-néző szemüveggel a Vénuszt.


HAJDÚBÖSZÖRMÉNY: A középkorban létezett Zelemér települést ma már csak templomának templomromja jelzi. Nagy Miklós ide Zelemér mellé települt ki: “Egy eléggé elhagyatott szántóföldön észleltem, 200/1000 mm T-vel AstroSolar fóliával. Reggel teljesen felhőmentes ég fogadott, bár előző éjszaka még felhők takarták szinte az egész eget, de a műholdképek biztatóak voltak. Próbáltam minél pontosabban megmérni az első kontaktust, és végül is ennek ittam meg a levét. Nagyobb nagyításra váltottam (147x), de mivel az égtájakat sikerült teljesen elkavarni, nem láttam semmit. Kicsit kezdett gyanús lenni a dolog, és egy kisebb nagyítást adó okulárt behelyezve mindjárt elő is került a Nap előtt lévő Vénusz. Ekkor már jelentős része a Nap előtt volt. Mikor a Vénusz fele a Nap elé került felsejlett a sötét oldal is. Nem látszott teljes ív, mintha a szarvak nőttek volna ki a Napból, de ezek nem hasonlítottak a mások által leírt fénylő Vénusz légkörre, inkább diffúznak tűntek. Valószínűleg láttam a vénuszlégkört is, de nem tudatosult bennem, hogy mit látok. Mikor a bolygó már majdnem teljesen belépett, egy fényes folt, ív jelent meg, de légköri eredetűnek véltem ezért vadul a fókuszírózónak estem. Nos, nem kellett volna! A belépés után látszott a fekete csepp is, de csak rövid ideig, és inkább szürke volt, mint fekete. A Nap előtt levő Vénuszt már röviddel a belépés után sikerült megpillantani szabad szemmel is, később pedig igen könnyen látszott a pici kontrasztos pötty. Később tűnt fel, hogy nagyobb nagyításokkal a sötét bolygókorong peremét egy körülbelül 1-1,5″-es nagyon sötét szürke gyűrű veszi körül. Ezt a mai napig nem tudom, mi lehetett, de a kilépéshez közeledve egyre világosabbnak tűnt. A kilépés előtt gomolyfelhők kezdték ellepni az eget, így már sokkal nehezebb volt az észlelés. Pont megjelent a fekete csepp mikor a felhők úgy 10 percre teljesen eltakarták a Napot, így a vénuszlégkörről most is lemaradtam, pedig már készültem rá.”


HARKAKÖTÖNY: Busa Sándor (Harkakötöny), Gurály Attila (Kiskunhalas), Sipos Attila (Kiskunhalas) a település határában lévő erdő tisztásén észlelt közösen, amint az Busa Sándor beszámolójából kiderül:
„Nyolcadikán sikeresen észleltük mi is a Vénusz átvonulását. Azért azt meg kell említenem, hogy azért egy pár ősz hajszálam biztos lett miatta. Ugyanis az előző napokban nagyon úgy nézett ki, hogy nem láthatunk majd semmit az egészből a felettünk kavargó ciklon miatt. Ez alatt a pár nap alatt én is a meteorológiai műholdképek különböző animációit futtattam esténként és próbáltam kinézni belőlük, mire számíthatunk, esetleg Európa mely részére kell majd elutazni a derült ég érdekében.
Előző nap azért kimentem a terepre és megtisztítottam az utat és a helyszínt is. Este megbeszéltük Attiláékkal, hogy holnap reggel találkozunk a “Hegyen”. Bepakoltam a felszerelést az autóba és remény- kedve nyugovóra tértem. Aztán eljött a várva várt nap, és csodálatos hajnalra ébredtünk.
3h után már kint voltam az erdőben. Az égbolt csodálatosan tiszta, mélykék volt. Sehol egyetlen felhő. D-i irányban a delelésen túli Hold világított még, de már a Nap vöröses korongja is látható lett ÉK felé körülbelül 5 fok magasan. Gyorsan összeállítottam a rendszert és hozzákezdtem a beállításokhoz. A távcsövem adatai: 102/500 mm-es Antares, EQ3-DUALAX, okulár projekció: f:30, majd f:10-re csökkentettem. Philips Vesta Pro webcam. A képeket egy laptoppal rögzítettem, az autóm hátsó ülésében ülve.
Később megérkeztek Attiláék is. Név szerint: Gurály Attila és Sipos Attila. Mindketten halasiak. Gurálynak jelenleg nincs távcsöve, így közösen használták vizuálisan Sipos 150/900 mm-es Newtonját, ami egy óragépes, G10-es Gemini mechanikán “ült”. Ebbe én is néha bele pillantottam.
A távcsövek és autók közé ültünk le a székekre és jókat beszélgetve, sörözgetve múlattuk az időt. Közben időnkét rögzítettem egy-egy képet. A Vénusz korongját könnyedén láttuk szabad szemmel is a Nap korongja előtt mind a hárman. Nem volt nehéz észrevenni. A belépéskor nem sikerült észre venni a Vénusz légkörét, de a kilépés idején jól látható lett a fénylő ív a bolygó körül. Később a Nap delelésekor már nagyon felmelegedett a levegő és itt-ott kialakultak kisebb-nagyobb gomolyfelhők. Néha a Napot is eltakarták hosszabb-rövidebb időre, de szerencsére a kilépés megfigyelését nem akadályozták meg.
Sipos elhozta a digitális fényképezőgépét és ezzel is készítettünk képeket a terepről, egymásról és a 150-es műszer okulárja mögé is oda lett téve időnként.”


HARTA: A település központjában, a Semmelweis-téren folyt a Vénusz-átvonulás bemutatása 7 és 11 óra között, a MCSE Kiskun Csoportja és a Neptunusz Amatőrcsillagász Kör szervezésében. A Kiskun Csoport tagságának nagy része Hartán várta az érdeklődőket a főtéren. A kontaktusok kimérése után a település méretéhez viszonyítva jelentős számú érdeklődő, a legpesszimistább becslések szerint is 400 fő jelent meg – a teljes lakosság 10 %-a!. A belépés megfigyelésén Derekas Attila (Kalocsa), Kaszt Ákos, Oroszi Zoltán, Rezsabek Nándor (Budapest), és Vén István, a bemutatáson Gottschall Péter, Kaszt Ákos, Oroszi Zoltán, Rezsabek Nándor és Simon Attila (Géderlak) vett rész, a délutáni kilépést Kaszt Ákos és Rezsabek Nándor, illetve Oroszi Zoltán kísérte figyelemmel. További segítők: Derekas Attiláné (Kalocsa), Orosziné Kustár Rozália, Oroszi Virág, Rezsabek Nándorné (Budapest), Rezsabek Levente (Budapest), Tornyai László, Tornyai Lászlóné, Tornyai Nikolett, Vén Istvánné, Vén Andrea, Vén Szilvia.


HEGYHÁTSÁL: A Scutum Csillagvizsgálóban lévő, valamint a mellé telepített távcsövek segítségével vizuális és fotografikus észlelőmunka zajlott. Web-kamerás és videokamerás felvételek folyamatosan készültek. Műszerek: 153/1208 mm Newton-távcső, 102/1326 mm-es refraktor, 102/820 mm Takahasi APO refraktor, 72/500 mm-es refraktor, 60/300 mm-es refraktor. Észlelők: Horváth Tibor (Hegyhátsál) videofelvétel, fotók, Fritz Zoltán (Szombathely) videofelvétel, fotók, Póczek Antal (Nádasd) fotók.


HEGYHÁTSÁL: A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány telkén az alapítvány vezetőségének szervezésében több távcsővel mutatták be a Vénusz-átvonulást, melyet a helyi lakosság és a környező települések érdeklődői mellett távolról (Győrből, Szlovéniából) érkező csoportok tagjai is megtekintettek. Műszerek: 127/1200 mm-es refraktor, 100/1000 mm-es MC teleszkóp, 63/840 mm-es Zeiss-refraktor. A bemutatáson összesen mintegy 100 fő érdeklődő vett részt, köztük egy kerékpártúrás csoport Körmendről illetve két kisebb gyermekcsoport Körmendről. A jelenség alkalmából emléklapokat és képeslapokat adtak ki, melyekre az átvonulás alatt „első napi bélyegzés” került. A bemutatásban és az észlelésben résztvevők névsorából: Csarnai Zoltán (Zalaegerszeg), Csarnai Zoltánné (Zalaegerszeg), Horváth Henrietta (Hegyhátsál), Horváth Marcell (Győr) fotók, Horváthné Kercza Virág (Győr), Horváth Melitta (Hegyhátsál), Horváth Tibor, idősb. (Hegyhátsál), Horváth Tibor (Hegyhátsál), Horváthné Pomper Ilona (Hegyhátsál), Nagy Sándor (Hegyhátsál), Póczek Antal (Nádasd), Póczek Sándor (Nádasd), Szolarics László (és vele további 6 fő: Dobronak, Szlovénia) fotók, Tuboly Vince (Hegyhátsál) fotók.


HÓDMEZŐVÁSÁRHELY: „A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium udvarán több mint 200 ember látta a jelenséget. Tanárok, diákok és az utcáról betévedt emberek álltak a sorban, hogy a fizikaszertár keveset használt, de több mint száz éves Heyde refraktorával megtekinthessék a Nap korongja előtt araszoló Vénuszt. Mindenkinek nagy élmény volt (nekem különösen, mert ez volt az első ilyen nyilvános bemutatásom)” írta Kozák Máté.


KALOCSA: A hartai kontaktusmérések után Kalocsára érkező Derekas Attila és Vén István tagtársunk több iskola és óvoda számára tartott távcsöves bemutatót, szintén sikerrel. Az idő itt is tökéletes volt. Az esemény kapcsán a helyi rádióban is elhangzott rólunk információ.

Ajánljuk...