132. Bojkó Béla: A kémiai elemek új termodinamikai rendszere: a T-modell és a Világegyetem.

{mosimage}

Kapható a könyvesboltokban, és a Püski Könyvesház (1013. Budapest. Krisztina körút 26., tel: 375-7763).

Vakarom a fejem! Nem látom tisztán mi ez!? Azt látom, hogy ez egy magyar ember, magyarul megírt szakszövege, melyben szinte minden csillagászati jellegü. A Világegyetem szerkezetéről szól: kissé a fizikájáról, nagyobbrészt a kémiájáról. Távolról nézvést: csillagászati munka: Big Bang, fekete lyukak, szupernova robbanások, csillagfejlődés, színképelemzés, vöröseltolódás, atomszerkezet, kvantummechanika, entrópia, Hubble képlet, bolygók kialakulása, satöbbi.
Anyanyelvemen látok sorakozni szavakat, ezeket értem.
A magyar szavak csillagászatilag és nyelvtanilag értelmes mondatokká állnak össze, ezeket is értem.
És mégsem értem a könyvet! Nem értem az egészet!
Az nem magyarázat, hogy nem vagyok sem kémikus, sem szakcsillagász. Mert a könyv szerzője sem kémikus, és nem is szakcsillagász. Igaz: nemzetközileg is tekintélyes, koros tudós. Ám egész életében a közgazdaságtanban munkálkodott (csupán nyugdíjba menetele után szánt 6 évet könyve megírására). Itt lenne a gond? Nem hiszem!
Mi a csuda ez? A következőkre gondolok:
1. Egy újszerüen felfogott Világegyetemet ír le a szakszerü szerző. A fizikában, az atomfizikában, a csillagászatban, a Kozmoszban most létező és valaha történt összes dolgot pompásan megmagyarázza. Elmélete nagyszerü világértelmezés, sok szép felfedezésre juthat az emberiség általa. Szerencsére honfitársunk 1994-ben prioritási védelmet kért, így hazánk diadala lesz az 1999-es mü elterjedése az egyetemes tudományban!
2. Vagy nem! Az igazság éppen az előző pont fordítottja: szakmailag a könyv értéktelen!
Kérem, ha szakember hozzájut a könyvhöz, legyen szíves értelmezni és velünk közölni az igazságot! Most (az egyszer) én eldönteni képtelen vagyok. Én csupán ismertettem a T. Nagyérdemüvel, hogy egy ilyen könyv létezik.

Ajánljuk...