231. Kereszturi Ákos – Sárneczky Krisztián : Célpont a Föld?

{mosimage}

Megvásárolható 1801 Ft-ért a Polaris Csillagvizsgálóban (Budapest, III. Laborc u. 2/c.) és megrendelhető a Magyar Csillagászati Egyesület postacímén (1461. Budapest, Pf. 219.) piros postautalványon, hátoldalon a tétel megnevezésével, vagy átutalással.

Miért 1801 Forint a könyv ára? Mert pontosan 1801. jan. 1-én kezdődött meg a kisbolygászat elmélete és gyakorlata, amikor Piazzi felfedezte a Cerest, az első kisbolygót.


Azóta két évszázad telt el, de magyarul csupán cikkek, kisebb tanulmányok, könyvekben lapuló részek szóltak a kisbolygókról. Önálló könyv még nem jelent meg. Most igen, és ezért már önmagában is örvendezhetünk.


Ráadásul, a könyv teljes képet ad: a kisbolygók felfedezésének történetéről, katalogizálásáról, számukról, naprendszerbeli elhelyezkedéséről és mozgásukról. Méretükről, alakjukról, felszíni alakzataikról, kísérőikről. A közelképek, térképek, kisbolygófelszíni elnevezések bemutatására csak jó tíz év óta nyílt lehetőség. A bolygóközi szondák tudatosan vagy véletlenül megközelítettek és lefényképeztek jónéhány kisbolygót, avagy a közelünkbe merészkedett kisbolygókat lehetett földi műszerekkel részletesebben vizsgálni. Így aztán a Gaspra, Ida, Dactyl, Mathilde, Braille, Vesta, Kleopatra külön fejezetben ismertethető már, és még náluk jobban is az Eros, amelyikre ugyebár emberkéz alkotta gépezet is letette a lábát.


Külön öröm a magyarországi kisbolygókutatás történetének részletes kikutatása és itteni közlése. A szerzők (és segítőik) utánajártak a svábhegyi és piszkés-tetői észlelések sorsának és kibogozták ezt a gordiuszi csomót.


A könyv másik része a nagyközönség felé is szól: a földközeli, a Föld mellett elhúzó, vagy néha abba bele is csapódó objektumokról. Miként kerültek ezek a csillagászat (és a média) látókörébe? Miért és miként kutatja a tudomány gőzerővel az ilyen testeket? Mik pottyantak ide a múltban? Mik várhatóak a jövőben, és miként lehet majd azok ellen védekezni? A könyv ezekre ad alapos, tényszerű adatokat és válaszokat. Most ez egy jó alap a mindennapi hírekben való eligazodásban, hogy helyére tudjuk tenni a kisbolygós témában rohamosan szaporodó információáradatot.

Ajánljuk...