162. Murguly György: Az idő nem múlik.

{mosimage}

Kapható a könyvesboltokban. Megrendelhető az ÚJ KÉKSZALAG” Könyvkiadó (5601, Békéscsaba, Pf. 460. e-mail: {ujkekszalag@hotmail.com}) címén 3890 Ft + postaköltségért. A könyv előszavai, bevezetése, utószava, tartalomjegyzéke a {http:www.ujkekszalag.commurguly.htm} oldalon ízelítőül olvasható.

Az én elméletem szerint ez itt: kettő darab különálló könyv, melyet figyelmetlen vagy ittas nyomdászok véletlenül egy kötetbe össze- kötöttek!
Az első könyv (Gondolatok az emberről és a Mindenségről. 15-143.old) egy nagyon szép, értelmes, nyugodt, nagyívű értekezés az anyagról, a térről, az energiáról, a semmiről, a fényről, a gravitációról, és egyéb ilyesféle filozófiai, fizikai, csillagászati dolgainkról. A Világmindenség teljesen természettudományos leírása ez, amelyben megférnek (mert a szerző szépen összehozza) a régebbi természetleírásokat, a legkorszerűbb kvantumfizikai vagy ősrobbanási alapvetésekkel. Különösen szép gondolatokat olvashatunk itt a végtelenségről, és nagyon érdekes dolgokat: az időről.
Azután ebben a szépen leírt Világegyetemben kutatja, értelmezi, magyarázza el az ember szerepét. Ezt is érthetően, a két szélsőséges túlzó felfogástól egyformán mentesen (nem: porszem vagyunk és semmit sem számítunk! de nem is: csakis érettünk teremtettek minden létezőt a világon!) tárja elénk. Az élet, az emberi élet, az értelmes és aktív emberi élet, az emberi társadalom és az egész kozmosz szép kapcsolatát kapjuk.
Meg olyasmit is: a természettudományok és a csillagászat kedvelői, éppen másságuk, különösségük, a Világmindenség iránti nagyobbfokú érdeklődésük miatt : nehezebben illeszkednek bele környezetükbe. A Csilla- olvasói közül: vajon kit nem értek még ilyen hatások? Ki nem érezte, hogy a világról hiába tud többet és többet: nem lett általa boldogabb? Ez a könyv, ezekre a gondjainkra is hasznos gyógyírt ad.
A második könyv (Albert Einstein speciális relativitáselméletének tudományfilozófiai és matematikai elemzése. 144-346. old.) pedig ismétlem: csupán véletlenül lett ide kötve! Az én speciális elméletem szerint.

Ajánljuk...