133. Kulin György: Fénycsóva lobbant. Válogatott írások.

{mosimage}

A könyv nem kerül kereskedelmi forgalomba. Azonban aki 3000 Ft-tal támogatja a Pro Homine Alapítványt, az kap egy kötetet.
Számlaszám: 117040007-20055002. N. J. Pro Homine Alapítvány. Könyves Kálmán Gimnázium. Vizváry Vilmos (1042. Budapest, József Attila u. 22a. tel: 1-380-4701) címén lehet érdeklődni a megrendeléssel kapcsolatban. 25 példány rendelése felett kedvezmények.

Kulin György (1905-1989) életét, munkásságát, világszemléletét olvashatjuk egy sajátos nézőpontból: az újpesti Könyves Kálmán Gimnázium öregdiákjainak szemszögéből. Az öregdiákok 1949 és 1953 között 50 évvel fiatalabbak, és bizony vásott kisdiákok voltak: lógtak, rosszalkodtak, diákcsínyeken törték a fejüket. Éppen olyanok voltak, mint minden középiskolás szerte az országban. Ám ezekre az évekre kaptak egy új matematikatanárt, aki olyan szépen beszélt a fizikáról, a csillagászatról, az egész világegyetemről is, hogy arra még 50 évvel később is boldogan emlékeznek vissza.
Mert minden relatív: ami Gyurka bácsinak élete mélypontját jelentette, az ezeknek a rosszcsontoknak életük maximuma: évekig hallgathatták egy igaz ember komoly, és gyakorta humorral tarkított előadásait. Most ezzel a kötettel tisztelegnek a kiváló pedagógus-egyéniség előtt.
Sok szép eredeti Kulin írásmü szerepel a könyvben: a csillagászatról, az ismeretterjesztésről, az észlelőmunkáról, a kozmosz szerkezetéről, a csillagászat és a hit viszonyáról, a planetáriumokról, a bemutató csillagvizsgálókról, idegen lényekről, üstökösökről, sarki fényről, ürkutatásról, és az újpesti csillagvizsgáló alapításáról. A 2001. szeptember 2-án tartott ünnepségen a csillagdát Kulin György Bemutató Csillagvizsgálónak nevezték el, akkor emléktáblát is avattak, és kiadták ezt a könyvet.
Vizváry Vilmos egyoldalas, Bartha Lajos hatoldalas életrajza mutatja be Kulin Györgyöt. A Csillagászat Baráti Köre mozgalom történetéről maga Kulin szól. Aztán az újpesti tanítványai beszélnek róla. Közülük néhányan segítőtársai is lehettek a későbbi évtizedekben. Legvégül egy eddig nem ismert nézőpont: Kulin Györgyről, mint apáról ír bensőségesen a négy gyermeke. Szép és érdekes adalékok!
A kötetben Kulin müveinek válogatott bibliográfiája: 154 legfontosabb munkájának adatai. Az általa felfedezett kisbolygók listája. A könyv 62 fényképe közül sok a személyes, az eddig még sehol sem közölt. A könyv által közelebb jutunk a csillagokhoz – és Kulin Györgyhöz!
Köszönet az összeállítóknak, a szerkesztőknek, a megemlékezéseket íróknak, a támogatóknak a könyvért! Köszönet az örökifjú öregdiákoknak!

Ajánljuk...