151. Gazda István szerk.: A csillagászat magyarországi történetéből

{mosimage}

Megvásárolható a Polaris Csillagvizsgálóban (Budapest, III. Laborc u. 2c.) és megrendelhető a Magyar Csillagászati Egyesület postacímén (1461.Budapest, Pf. 219) piros postautalványon 1800 Ft-ért (tagoknak 1600 Ft-ért), hátoldalon a tétel megnevezésével, vagy átutalással is. Kapható a Budapesti Teleki Téka (Budapest, VIII. ker. Baross u. 1. tel: 267-6996), a Custos-Zöld Könyvesbolt (Budapest, II. Margit körút 7. tel.: 212-5191) a Kis-Magister Könyvesbolt (Budapest, V.ker. Magyar u. 40. tel.: 327-7796) a Millenáris Kiállítócsarnok (Budapest, II. ker. Kisrókus u. 16-20. Socitetas Leonina) Könyvesboltjában.

Gazda István a magyar csillagászat történetére vonatkozó, és szanaszét heverő cikkeket, tanulmányokat, leveleket, történeteket, megfigyeléseket, leírásokat felkutatta, összegyűjtötte, megrostálta. Kiválasztotta a legérdekesebbeket, legjellemzőbbeket és ezeket az érdekes, értékes, izgalmas írásokat itt egybeszerkesztve közzétette.
Íme itt a nagy mű! A magyar csillagászat egyezer éves története egy kötetben. Csak látszólag kezdődik Regimontanussal, mert aztán visszakanyarodunk az ősmagyar csillagos ég alá, és a kora-középkori csillagjósaink közé. Aztán olvashatjuk többek között: Ilkus Márton, Erdélyi Láczi Jakab, Honterus, Marsigli, Weiss Ferenc, Bogdanich Imre, Hell Miksa, Szentmártony Ignác, Esterházy Károly, Zách János, Pasquich János, Tittel Pál, Albert Ferenc, Nagy Károly, Gothard Jenő, Konkoly Thege Miklós, Podmaniczky Géza, Posztoczky Károly, Fényi Gyula életét, csillagászkodását, csillagvizsgálóit, műszereit, észleléseit. Végül egy kronológiai összeállítás sorolja fel a 20. század csillagászati történéseit.
Az időrendben következő csillagászaink révén tárul fel a magyar csillagászat történelme. Néha borús viharfelhők szomorú keserveit szenvedik. Máskor a magyar csillagászat ege felhőtlen és jó átlátszóságú: ekkor vidám dolgok is megtörténhettek az ég alatt.
A hazai matematika és a fizika történetének hasonló Gazda-kötetei után: a magyar csillagászattörténet nagy adatbázisa ez a könyv. Egy szöveggyűjtemény a felsőfokú tanintézetek hallgatóinak. Ebből tanulható, ebből tanítható csillagászatunk múltja. Nagyon hasznos ez profi csillagászainknak, amatőrcsillagászainknak, népszerűsítőinknek. Meglehet, hogy izgalmas olvasmány a köznépnek is az elmúlt évezred csillaglesőiről.
És akinek még ez sem lenne elég, annak a további elmélyülést megadja: Sragner Márta. Válogatás a magyar csillagászattörténet magyar nyelvű irodalmából” címmel külön fejezetben tette közzé csillagászattörténetünk egészéről szóló általános műveket. Azután az egyes csillagászaink (42 személy) élete és működése következik abc-sorrendben: fontosabb műveik és a róluk szóló tanulmányok adataival. Azután a magyar csillagvizsgáló intézetek története következik település szerinti abc rendben: 20 csillagdánk alapítása, működése, fénykora, hanyatlása, pusztulása, lebontása, szétágyúzása, vagy minimum: a hazánktól való elcsatolása.
A fontos és nagyszerű kötetet szívesen dicsérném még egetverőbb jelzőkkel, ám sajnos nem tehetem! Ugyanis jómagam is belekerültem a könyvbe (Rapaics Raymund és Pázmány Péter közé rakva): a hazai középkori napóráink részletes ismertetésével. Nekem tehát, a tollamat le kell tennem. Nektek pedig csak egy feladat maradt: mielőbb megvásárolni ezt a könyvet!

Ajánljuk...