155. Köbölkúti Katalin szerk.: Szombathelyi Tudós Tanárok. 2.

{mosimage}

A könyvesboltokban kapható. Megrendelhető a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár (9700, Szombathely, Antall József tér 1.) címén is.

A könyv hat tudós-tanár: Kunc Adolf, Edelmann Sebő, Gáyer Gyula, Valder Gyula, Pákay (Pauer) Arnold, Náray-Szabó István életét, munkásságát, irodalmát mutatja be más-és más szerzők tolla által.
Ebből a csillagászkodó Kunc Adolf érdekes nekünk. Hegyhátsál nagy szülöttje, aki 1841- 1905 között élte érdekes életét. Horváth József könyvtáros és Molnár László tanár ismerteti őt a kötet 12-39. oldalain.
Hegyhátsál, Csorna, Keszthely, Szombathely, Jászó, Pest, Herény, Türje munkás életének főbb helyei. Tanuló, tanár, a szombathelyi főgimnázium igazgatója, a természettani szertárak őre és fejlesztője, a messzeszóló telephon egyik legelső kísérletezője, az első magyar Foucalt-inga-bemutató megszervezője, 3 éven át a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője, a Mathematikai és Phisikai Társulat megalapítója. Még a keszthelyi főgimnázium fizikai szertárát is felszereli Kunc: egy színképelemzőt és egy teleszkópot maga ajándékozott a keszthelyieknek éppen 100 évvel ezelőtt. Remélhetően a csillagászati műszerek még ma is megvannak!?
Kunc sokszínű életét -ha szőrmentén is – áthatja a csillagászat szeretete. Ő tanítja a természettudományokra a Gothard testvéreket. Sokszor rándul ki később a herényi csillagvizsgálójukba. Meteorológiai és csillagászati észleléseket is végzett. Csillagászati munkákat is írt (a könyv 181-188. oldalain közli Kunc műveit, és a róla szóló írásokat 78 tételben). Több nyugat-európai csillagdát meglátogatott. Nála a csillagászat ismeretterjesztési, oktatási, és megfigyelési oldalai szerves egységben voltak.

Ajánljuk...