72. Bartha Lajos szerk.: Magyarországi csillagászok életrajzi lexikonja.

{mosimage}

Kapható Könnyű József (3100. Salgótarján. Móricz Zsigmond u. 9. tel: 32310-250, {http:www.freeweb.humacsbk}) címére piros postai pénzesutalványon küldött 600 Ft ellenében, hátoldalon a tétel megnevezésével.

A könyv a hazai csillagászok, amatőrcsillagászok, ismeretterjesztők, csillagászatot támogató személyek életrajzának lajstroma: név, születés ideje, helye, halála ideje, helye, ki volt, mivel foglalkozott, milyen csillagászati munkásságot végzett és mikor, az általa írt főbb műveinek adatai, milyen nagyobb cikkeket írtak róla, mi őrzi emlékét (szobor, emléktábla, emlékérem, kráter, kisbolygó). Azaz a Csillagászati Szinnyei” – aki könyvtárba járó: érti ezt.
Bartha Lajos óriási munkát fektetett bele ebbe az anyagba. Az 1970-es évek elejétől ott görnyedt az (akkor még a Nemzeti Múzeum mögötti) Országos Széchenyi Könyvtárban minden nap, olvasta a réges-régi könyvek, lexikonok, folyóiratok apró betűit, és kereste azokat akik valaha csillagászati munkásságot végeztek ebben az országban, és rótta sprirálfüzetekbe amit talált.
Az 1975-1976-os Technikatörténeti Szemlében közzé is tette eredményeit, de tovább kutatott: az 1979-es kötetben egy ugyanekkora pótlást közöltetett le. De csak újabb és újabb adatok kerültek elő, így az utóbbi években a salgótarjáni “A Csillagvizsgáló” folyóirat folytatásokban újra közölte a csillagászok lajstromát. Most végre egybegyúrva, egy kötetben van az egész katalógus. 186 csillagászunk leírása.
Óriási adatbázis, hatalmas munka, nagyon kellett már ez, használhatjuk végre! Bár Bartha Lajosnak többezer cikke jelent már meg: ez a legnagyobb munkája, nevét ez őrzi meg majd legtovább. De nemcsak az Ő nevét, hanem mindazok nevét is, akik itt szerepelnek: az elmúlt évezred magyarországi csillagnézőit!
A kötetben az előttünk élt csillagász nemzedékek sorakoznak. Sajnos már sok olyan ember is, akit ismertünk, szerettünk, az előadásait hallgattuk, akikkel együtt észleltünk, vagy poharazás közben vitatkoztunk a hazai amatőrcsillagászatról: Dankó Sándor, Fazakas József, Frecskay István, Hédervári Péter, Jónás László, Kulin György, Marik Miklós, Paál György, Róka Gedeon, Sajó Péter, Sári Gyula, Soós Zoltán, Szabó Gyula, Szentmártoni Béla, Szimán Oszkár, Zétényi Endre …. amatőrtársaink, mozgalmunk motorjai, összejöveteleink résztvevői és előadói. Sajnos már ők is belekerültek ebbe a kötetbe! De hát ez a világ rendje…egyszer mindannyian idekerülünk…
De!
Olyan szomorú, hogy ez a könyv nem hibátlan!….Bevallom nekem Bartha Lajos tanítóm, mesterem, mentorom, második atyám, példaképem, munkatársam, harcostársam, barátom, és annyira sok jót kaptam tőle az amatőrcsillagászat rögös útjain bukdácsolva, hogy nincs lelkierőm a bírálatra… Nagyon bánatosan tenném, hogy elkezdem a kötet hibáit sorolni. Aki megveszi és van szeme: úgyis látja!
Álljunk hozzá pozitívan: hiszen a hibák nagyobbik része nyomdatechnikai, vagy a szövegszerkesztés gyakorlatlan használatából eredhet. Nem lényeges! Az ismétlések sem, a következetlenségek sem, az elírások sem , a helyesírási hibák sem fontosak, hiszen a lényeget nem érintik. Arra kérem viszont a figyelmes szemű olvasókat: akkor szóljanak, ha tárgyi, lényegi (név, dátum, helynév, alapvető adat) hibát találnának a műben! Azt remélem ilyen kevés van benne. Mert ezt a könyvet még egyszer, nagyon szép kiadásban ki kell majd adnunk újra! Muszáj!

Ajánljuk...