183. Mcgrath, Alister E.: Tudomány és vallás.

{mosimage}

Könyvesboltokban kapható. A Typotex Elektronikus Kiadó KFT. (1024. Budapest, Retek u. 33-35.) címén is vásárolható.

A kötet a (természet)tudományok és a (keresztény) vallás bonyolult kölcsönhatásait mutatja be, a középkor végétől napjainkig. Közismert, hogy mindkettő elbeszélt sok szépet és jót: az égitestekről, a világegyetemről, a térről, az időről, az egész keletkezéséről, a kozmológiáról. Így nem csoda, hogy sokszor a csillagászat is belekeveredett ebbe a történetbe.
A 16. század közepétől, a 18. század elejéig, amikor Kopernikusz, Brahe, Kepler, Galilei, Newton elméletei, törvényei, felfedezései megújították a csillagászatot: mindezek erősen hatottak a vallásra is. Ne gondoljunk mindig rosszra: Newton világképe (a világ egy mechanisztikus gépezet, mindent fizikai és égi törvények irányítanak, minden egy jól megszerkesztett óraműre, no és persze az Órásra” mutat) kitűnően megfelelt az egyháznak is.
Vagy az “egy jelenség kétféle természete”, amellyel kénytelen a kvantummechanika a fény kettős (hullám is, részecske is) természetét jellemezni, érdekes párhuzamot mutat a megváltó kettős (isten is, ember is) természetével.
Akadtak időszakok, országok, gondolkodók mindkét oldalon: akik a tudomány és a vallás szembenállását hirdették és szenvedték. Máskor és más helyen a szövetséget, az együttműködést is keresték. Ennek az iszapbirkózásnak a története ez a könyv.
Szó esik az elmúlt századok sokféle isten-bizonyítékáról, melyeket a nyugati kereszténység előhozott a logikára, a filozófiára, és a természettudományokra támaszkodva. Ilyesmi manapság is akad. A szerző ismerteti napjaink két nagy elméletét: az ősrobbanást és az antropikus elvet (az intelligens élet ritkaságát és célzatosságát a kozmoszban). Ezekkel a csillagászok dolgoznak, ám az egyház rögtön nagy örömmel fogadta mindkettőt. Könnyű kitalálni, hogy miért.
A vallás-és tudomány-történeti könyv olvasmányos, lényegre törően megírt, jól fordított. Talán nyíltabbak, toleránsabbak, megértőbbek leszünk olvasása által! Adja Isten!

Ajánljuk...