182. Mizser Attila – Szabados László – Taracsák Gábor szerk.: Meteor csillagászati évkönyv 2003.

{mosimage}

A MCSE tagjai illetménykönyvként kapják, 2003-as tagságuk fejében. Nem tagoknak az évkönyv megvásárolható a Polaris Csillagvizsgálóban (Budapest, III. ker. Laborc u. 2c), és megrendelhető a Magyar Csillagászati Egyesület postacímén (1461. Budapest, Pf. 219.) 1800 Ft- ért, piros postautalványon, hátoldalon a tétel megnevezésével, vagy átutalással.

A 2002. november végén megjelent csillagászati évkönyv a hagyományos táblázatokkal indul. A kalendáriumban a havonta és naponta megfigyelhető látnivalókat nézegethetjük. Az égitestek adatai: Nap, Hold, bolygók, holdak, kisbolygók, üstökösök, meteorrajok, fogyatkozások, csillagfedések következnek. A fényesebb csillagok katalógusa, a kettős-kisbolygók, a 35 legnépszerűbb kettőscsillag után az exobolygók zárják a táblázatos részt.
A cikkek a csillagászat legújabb eredményeivel indulnak (30 friss hír). Nagyon izgalmasnak ígérkezik, amiről Barcza Szabolcs ír a 198- 200. oldalon: a csillagászatnak a 21. századra maradt feladatairól a vöröseltolódással kapcsolatban.
Nagyobb cikkek: Bolygók más csillagok körül (Szatmáry Károly), Kvazárok (Frey Sándor), A nagy tömegű csillagok keletkezése (Apai Dániel, Vavrek Roland), Kis égitestek anyagának fejlődése (Bérczi Szaniszló), Nagy energiájú helioszférikus részecskék és a kozmikus sugárzás (Király Péter).
A beszámolókban a Magyar Csillagászati Egyesület, az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet, az ELTE Csillagászati Tanszék, a Bajai Csillagvizsgáló, a Budapesti Planetárium tevékenységéről olvashatunk. A tájékoztatók és reklámok között az MCSE 17 helyi-és 15 szak- csoportjának adatai láthatók.
Az 1990 óta kiadott csillagászati évkönyvek leírása, tartalomjegyzéke, táblázatai megtekinthetők itt: {http:evkonyv.mcse.hu} Taracsák Gábornak köszönhetően egy tematikus kereső is segíti az eligazodást, 1986-tól máig.

Ajánljuk...