187. Dalos Endre: Az én világom. 2. A Tejútrendszer.

{mosimage}

Megrendelhető Dalos Endre (7030. Paks, Építők útja 22. e-mail: {dae@dpg.hu} tel: 75314-551) címére piros pénzesutalványon küldött 700 Ft-ért cserébe.

Újra egy amatőrcsillagász ír: amatőrcsillagász barátainak. Most egy hézagpótló témakörben. A hazai csillagászati könyvek nagy része: vagy az időben és térben távoli extragalaktikus térrel foglalkozik, vagy a Föld közvetlen környezetében található naprendszerbeli égitestekkel. Ám a két (agyoncsépelt) véglet között van egy árva objektum, amelyet mind elhanyagolnak, ami senkit sem érdekel: ez egy átlagos galaktika, magyarul: tejútrendszer. Sok ilyen van a kozmoszban, ezek közül egyik nekünk olyan kedves (mert benne vagyunk, jól elrejtve), hogy ezt a tejútrendszert mi így hívjuk: a Tejútrendszer!
Könnyű objektum, mert aki kicsit is sötét ég alá téved: látja, hogy ott húzodik ezüstös sávja az égboltozaton át. Sőt, minden ami az égen van (leszámítva a szabadszemes Andromeda-ködöt, no meg a Triangulum-ködöt): az a Tejútrendszerben van.
A könyv részletesen végigveszi ezeket: a sokféle méretű, fényű, hőmérsékletű, korú, távolságú, nevű, fizikai tulajdonságú egyes csillagot. A kettős és többes csillagokat. A változó fényű csillagok ezreit, százféle fajtáját és alfajtáját. Aztán a mélyegeket: csillagtársulásokat, nyílthalmazokat, gömbhalmazokat, planetáris ködöket, reflexiós ködöket, világító ködöket, szupernóva-maradványokat, sötét ködöket.
Közben érdekességek csillagképekről, csillagászokról, csillagvizsgálókról, olvasmányos élettörténetekkel. Illusztrálva: rajzokkal, képekkel, keresőtérképekkel, fénygörbékkel, fordításokkal, mini-katalógusokkal (Messier, NGC, IC). Az egészet áthatja az amatőrcsillagászat szeretete, az ég megismerése, és az égi objektumok megkeresésének, megláttatásának elősegítése. Nézzed meg a saját szemeddel, kisebb-nagyobb távcsöveiddel azt a sok szépet, amit a csillagászok kutatnak!
Dalos Endre a Draco negyedéves amatőrcsillagászati lapot szerkeszti. Elöször 1979- 1987-ig, majd 1993 óta napjainkig rendszeresen kiadja az érdeklődő amatőröknek a folyóiratát. Úgy ír, hogy mindenki, főleg az általános és a középiskolások is megértsék. A lap belső melléklete Az én világom” címmel mindig előhozott egy-egy jobban feldolgozott témát. Most ezeket ebbe a kötetbe összegyűjtve, egybeszerkesztve teszi elénk: íme ilyen (sokszínű, változatos, és gyönyörű) a Tejútrendszerünk!
Munkáját sokan segítették: Bartha Lajos, Hevesi Zoltán, Juhász Tibor, Kiss László, Szabó Sándor, Szentmártoni Béla, Szőke Balázs, Vadász Pál cikkei, sok-sok magyar amatőr neve, és persze sok külföldi szerző is olvasható itt. A munka nagy részét persze Endre bátyánk vállalta, mindent összeszedni, megrostálni, benne hagyni a lényeges és az érdekes dolgokat. Nem dicsérem tovább, mert még elbízza magát. Egyetlen mondat csak: Dalos Tejútrendszere – a magyar Burnham!

Ajánljuk...