47. Gazda István: Reáltudományaink történetéből.A felsőoktatási intézmények számára.

{mosimage}

Kapható a Budapesti Teleki Téka (Budapest, VIII., Baross u.1. tel: 267-6996), a Custos-Zöld Könyvesbolt (Budapest, II., Margit körút 7. tel: 212-5191), a Kis-Magister Könyvesbolt (Budapest, V., Magyar u. 40. tel: 327-7796) üzletekben.

Gazda István markáns egyénisége és jellegzetes hangja: hetente feltűnik a M2 televízióban a Tudóra műsorában, ahogy rendíthetetlenül ismerteti a hazai technika-és tudománytörténeti dolgokat és kiadványokat. Most már 50 éves elmúlt, de valamikor ifj.Gazda Istvánként szerepelt és kacérkodott a csillagászattal is.
A tudománytörténeten belüli reáltudományok közül is: az élettelen” természettudományok: a matematika, a fizika, a csillagászat, a kémia és a földtudományok hazai történetét mutatja be ez a könyv.
Bevezetőként ismerteti a hazai tudománytörténet-írást azzal a céllal, hogy a hazai felsőoktatásban helyet kaphasson, a diákoknak kedvet csináljon. Majd a hazai felsőoktatás története következik (a középkori Veszprém, Pécs, Óbuda, Pozsony, majd a jezsuita és protestáns főiskolák, egészen a 20. század elejéig). A régi szakkönyvek nyomdák után tér rá az egyes tudományágak hazai történetére.
Nyilván ebből minket a 75-90. old. és a 193- 194. old érdekel leginkább: a hazai csillagászat rövid, de velős története (1100-tól 1957-ig). De a matematika, geometria, fizika,
természetfilozófia, kémia részben kapcsolódik a csillagászathoz. Meg ha nem: akkor is illő tudnunk mi történt ebben az országban az elmúlt ezer évben a természettudományok oktatása, kutatása, alkalmazása, könyvkiadása terén.
A könyvet ajánlott irodalom (207 további könyvet ajánl!) egészíti ki és több eredeti idézet (Regiomontanus, Apáczai, Comenius, Eötvös, Bolyai, Neumann, Dudith, Pázmány, Bay, Wigner, Teller, stb.) színesíti. Tankönyv is, azaz kötelező egyes helyeken — ám mégis érdekes, újdonságokat közlő, tartalmas könyv.

Ajánljuk...