188. Lóki József – Szabó József : Csillagászati földrajzi gyakorlatok.

{mosimage}

Jegyzetboltokban vásárolható.

A klasszikus csillagászati földrajzot tartalmazza. Az égi koordináta-rendszerek közül kettőt ismertet részletesen: a horizontálisat és az egyenlítőit. Az alapelveken túl leírja az egyszerűbb mérőműszereket, sőt a csillagászati távcsöveket is.
A helymeghatározás a Földön fejezetben a földrajzi szélesség mérési módszerei, majd a csillagidő ismertetésével együtt a földrajzi hosszúságmérés elvei következnek. Földgömbgyakorlatokkal a Föld nevezetes köreit, pontjait írják le. A Nap járásával kapcsolatosan a kelés, a nyugvás, a delelés, a szürkület elemi példái szerepelnek.
Mindenütt kis magyarázó szöveg van, azután egy mintapélda, azután ennek megoldása, azután feladatok jönnek.
Végén a csillagos égen való tájékozódást írják le. Négy csillagos ég ábra a téli és a nyári csillagos égen való kezdeti lépéseket segíti. Ám, ezek olyan nagyon egyszerűek, és annyira kevés számú csillagot mutatnak be, hogy inkább Debrecen fényszennyezésének katasztrófális voltának demonstrálására alkalmasak.

Ajánljuk...