20. Mizser Attila szerk.: METEOR csillagászati évkönyv 1998.

{mosimage}

Megrendelhető a Magyar Csillagászati Egyesület (1461. Budapest, Pf. 219.) postacímén, rózsaszín postautalványon 700 Ft (tagoknak 600 Ft) elküldésével, hátoldalon a tétel megnevezésével. Kapható a Műszaki Könyváruházban (Budapest, VI. ker. Liszt Ferenc tér 9.) is.

Nagyon jó téma a hazai évkönyvek történetének felkutatása: Regiomontanustól kezdve, a 16-17- dik századi kalendáriumokon, a reformkori Fazekas Mihály majd Nagy Károly évkönyvein át a Stella Almanach kötetekig és utolszor a Gondolat Kiadó 1952-1989 közötti csillagászati évkönyveiig. Nemcsak egy disszertáció, de egy élet kutatómunkája is rááldozható erre a szép témára.
De térjünk vissza a pár éve kiadott MCSE csillagászati évkönyvre. Az 1998-ra szóló jelenségek ismertetése mellett csillagkatalógus, az 1996-os üstökösök és szupernóvák sorakoznak, majd a csillagászat legújabb eredményeiről olvashatunk.
A nagyobb tanulmányok: Szabados László: Búcsú az IUE-től (egy ultraibolya tartományban kutató műhold). Kolláth Zoltán – Jean-Philippe Beaulieu: A mikrolencse programok néhány változócsillagászati eredménye. Frey Sándor: Rádiógalaxisok és kvazárok: égi háromszögelési pontok. (H = 80). Érdi Bálint: Új eredmények a Naprendszer égi mechanikájában (Mennyire stabil a Naprendszer? válasz: 10-20 millió évig biztosan) Vinkó József-Szatmáry Károly-Kaszás Gábor- Kiss László: A csillagok színképe. (változócsillagászati hangsúllyal). Bartha Lajos: A távcsővilág dinoszauruszai: az óriásrefraktorok (katalógussal és sok jó képpel).
A kötetet a MCSE, MTA CSKI, ELTE CSTSZ, Bajai Csillagvizsgáló, Bp-i Planetárium éves beszámolói zárják.
A belső borítón: a vörös Marson a Maci Laci sziklát lökdösi a Sojourner kicsi-kocsi. De régen volt….!

Ajánljuk...