232. Mizser Attila – Szabados László – Taracsák Gábor szerk.: Meteor csillagászati évkönyv 2004.

{mosimage}

A MCSE tagjai a 2004-es tagdíjuk fejében ingyen kapják. Egyébként vásárolható az MCSE-tõl és a Polaris Csillagdában, valamint sok könyvesboltban is.

Az idõben (már 2003. november elsõ felében) megjelent kötet a szokásos, és egyéb táblázatokkal indul. Ez tart a 146 oldalig. A Naprendszer egyre szaporodó holdjai és üstökösei egyre vastagabb évkönyvet igényelnek. Egy kis nyúlfarknyi elõrejelzés (2004. június 8-ára) igér nagyobb izgalmat.


A csillagászat legújabb eredményei jönnek elõ: Almár Iván, Illés Erzsébet, Petrovay Kristóf, Sárneczky Krisztián, Szatmáry Károly, Kiss László, Barcza Szabolcs, Kun Mária, Patkós László, Frey Sándor elõvezetésében.


Kõvári Zsolt (Látjuk-e a csillagok felszínét?), Kiss Csaba és Ábrahám Péter (Az infravörös égi háttér), Paragi Zsolt (Mikrokvazárok) tanulmányai a mai, modern, rohamléptekkel változó hivatalos csillagászat problémái közül tárgyalnak néhányat nagy profizmussal.


A gyönyörû hegymászó-könyvét nemrég megjelentetõ Babcsán Gábor ereszkedett le közénk, egyszerû földi amatõrcsillagászokhoz. Az amatõr távcsövek optikai teljesítményeirõl címmel egy lendületes, alapos, sokszempontú cikket írt. A távcsõvásárlókat és használókat kiszolgáló távcsõgyártó és kereskedõ cégek közti hatást tárja fel, ad elméleti szempontokat és praktikus jótanácsokat a felbontóképesség, a fénygyûjtõképesség, a kontrasztátvitel, a leképezési hibák szirtjei és zátonyai között bolyongóknak.


Az évkönyv gyakorisági maximumát a Meteorcsillagászat címû cikkben éri el. Az egész egyetemes (kissé a hazai) meteorészlelés történetét, elméleti alapjait, a meteorrajok naprendszerbeli mozgását, aktívitását, kitöréseit, fejlõdését, statisztikáját, fizikáját olyan szépen és komolyan tárja fel, mint még sosem!


A vizuális meteorozás gyakorlatát, hasznát, fontosságát pedig: olyan tudományos alapossággal elemzi, hogy megemelem a kalapomat a szerzõ elõtt, aki nem más, mint régi amatõrcsillagász barátom: Csizmadia Szilárd csillagász.

Ajánljuk...