250. Both Mária – Csorba F. László : Források. I. [természet, tudomány, történet.]

{mosimage}

Könyvesboltokban vásárolható.

A jókora méretű és komoly tömegű könyv a természettudományokat dolgozza fel tudománytörténészi szemmel. Valahogy úgy, ahogy korábban megtette Simonyi Károly a Fizika kultúrtörténete című hatalmas művében. Ám az ott magas előműveltséget tételezett fel, és a már kialakult felnőtt személyiséghez szólt. Ez meg itt a felsőoktatás hallgatóinak szól, hiszen tankönyv, igaz magas színvonalú és érdekességekkel teli. Valahogyan úgy képzelem: A Simonyit az oktató használja, emezt pedig az oktatottak.


A fizika, kémia, biológia, földrajz és filozófia tárgyak tanulását segíti azzal, hogy bemutatja miként kapcsolódnak egymáshoz és az európai kultúra egészéhez. Bőségesen illusztrálva rajzokkal, képekkel, idézetekkel, kérdésekkel, feladatokkal.


Sok benne a csillagászat. Már az ősi gondolkodás világképe is. Jelek az égbolton (az ősi földművelő kultúrák csillagászata, naptárai). Arisztotelész Kozmosza. Eudoxosz világképe. Arisztarkhosz napközéppontú modellje. Ptolemaiosz csillagászata. A kereszténység és az iszlám világ-nézetei.


Az újkori csillagászat és fizika kialakulása: Kopernikusz, Gergely-naptár, Tycho Brahe, Kepler, Giordano Bruno. Galilei csillagászati felfedezései, Newton három axiómája, az égi és földi mozgások összekapcsolása.


A könyv felénél, 1700 után egyre inkább szétbomlanak a tudomány szálai, és a könyv a sajnos éppen a csillagászatot nem követi tovább rögös útján.

Ajánljuk...