45. Bartha Lajos szerk.: Kulin György munkássága és a magyarországi amatőrcsillagász mozgalom.

{mosimage}

Megrendelhető a Magyar Csillagászati Egyesület (1461. Budapest, Pf. 219.) postacímén rózsaszín postautalványon 250 Ft (tagoknak 200 Ft) elküldésével, hátoldalon a tétel megnevezésével. Kapható a Műszaki Könyváruházban (Budapest, VI. ker. Liszt Ferenc tér 9.) is.

Kulin György (1905-1989) a hazai amatőrcsillagász mozgalom fáradhatatlan apostola, a Magyar Csillagászati Egyesület 1946-os megszervezője, a budapesti Uránia Csillagvizsgáló 1947-es megalapítója és 1975-ig igazgatója, a Csillagászat Baráti Köre 1963-1964-es alapítója és elnöke, az 1941-es, az 1958-as, az 1975-ös és 1980-as kiadású Távcső világa” könyvek írója, szakcsillagász, ismeretterjesztő, előadó, cikkíró, könyvíró,
több tucat hazai bemutató csillagvizsgáló szervezője, több ezer távcsőtükör megcsiszolója, stb., stb. életéről és munkásságáról szól ez a kötet.
A könyv a magyarországi amatőrmozgalom történetét ismerteti, és ebbe helyezi bele Gyurka bácsi részletes életrajzát, tudományos munkásságát, észleléseit, csillagászati lapok és egyesületek megszervezését. Sokszor személyes hangon ecseteli megpróbáltatásait: a 20-dik századi sokszori rendszerváltások sokszor legyűrték Kulint, de ő mindannyiszor újra és újra megszervezte a csillagászok mozgalmat. Élete végén szép ajándékot kapott: 1989-ban még megérhette a Magyar Csillagászati Egyesület újjáalakulását, és csak ezután 2 hónappal távozott az annyira kedvelt csillagai közé!
A könyv 40 fényképet közöl, melyeket amatőrcsillagászok adtak össze, ezek nagyrészt különlegességek. A függelékben néhány jellemző Kulin-cikk kapott helyet eredetiben.
Kulin György köteteinek és jelentősebb írásainak válogatott jegyzékét Sragner Márta szerkesztette össze (az adatgyűjtést Bartha Lajos és Keszthelyi Sándor segítette). A 15 oldalas jegyzék 319 darab Kulin-mű adatait sorolja fel időrendben 1936-tól 1991-ig (hiszen 3 munkája halála után jelent meg). Valamennyi könyvét és tanulmányát közli, de cikkei közül csak a fontosabbakat és a nagyobb terjedelműeket. Sok-sok kisebb cikket írt és sok ismeretlen cikke lapul napilapokban, hetilapokban, a gyermekirodalomban, stb.
Természetesen Kulin részletes életrajza, tudományos, észlelő, pályaszámító munkássága, hatása a hazai csillagászatra és az amatőrcsillagászatra és a csillagászati ismeretterjesztése egy ennél nagyobb munkát is megérdemel, de akkor erre valakinek az életéből hátralévő összes szabadidőt rá kellene áldoznia!
Addig amíg ez meg nem történik: itt ez a könyv — melyet megvásárolni: kutya-kötelessége minden MCSE-tagnak!

Ajánljuk...