Bolygók a nyáreleji égen – I. rész

Az égi támpontnak vett Jupitertől, haladjunk kissé nyugatabbra az állatövi csillagképek mentén, ahol rálelünk a hason fekvő oroszlán alakot formázó Leo csillagaira és a közülük fényével kiemelkedő alfa jelű Reguluszra. Tőle kissé nyugatabbra a halvány csillagokból álló Rák (Cancer) következik, majd a délnyugati látóhatár felett két egymáshoz közeli csillag, a görög monda ikreit (Gemini) jelképező Castor és Pollux látható, míg alattuk (délebbre) narancsosan fénylik a 17 ívmásodperc átmérőjű Szaturnusz bolygó.

Városok peremén, vagy vidéken érdemes visszatekinteni az Ikrek és az Oroszlán közötti égboltrészre! Jó szemű megfigyelő kis nézelődés után szabad szemmel is megpillanthatja a Rák ékességét, a homályos ködfoltnak tűnő Jászol, vagy Méhkas – latinul Praeseppe – csillaghalmazát, ami kis távcsőben a csillagok seregére bomlik.

Ajánljuk...