ÚJ CSILLAGSZOMSZÉDAINK

Amerikai kutatók egyre több új csillagot találnak a Nap 33 fényéves környezetében – egy fényév 9,46 billió km –, amivel folyamatosan gyarapítják ismereteinket a Naprendszer kialakulásáról és a környező csillagok fejlődésén túl, betekintést nyerhetünk Tejútrendszerünk keletkezésébe és fejlődésének menetébe.
       A RECONS (Research Consortium on Nearby Stars) nevű kutatócsoport Chilében megvalósított kis távcsöves obszervatóriumában 1999 óta vizsgálja a Naphoz közeli csillagokat, amelyek közül a legújabb 20 felfedezett – halvány és kistömegű – vörös törpecsillag között található a jelenleg legközelebbi 23. és 24. égitest. Ezzel az utóbbi években mintegy 16%-kal nőtt a Nap köré írt 33 fényév sugarú gömbön belül található legközelebbi csillagok száma. A kutatók célja, hogy felfedezzék a Nap kozmikus környezetében található összes csillagot és rögzítsék azok tömegét, evolúciós állapotát, különös tekintettel a kettős és többszörös csillagrendszerekre. {mosimage}
       A Naphoz közeli csillagok kiemelt célobjektumok az exobolygók kutatásában. Köztudott, hogy a távoli naprendszerekben már több százra tehető a felfedezett extraszoláris, rövidebb kifejezéssel exobolygók száma, amelyek túlnyomórészt fiatal óriáscsillagok körül róják útjukat. Az exobolygók többségükben hatalmas méretű égitestek, amelyek vetekednek a mi Jupiter bolygónkkal, ráadásul közülük egyesek a magas hőmérséklettel lángoló központi csillagjuk – Napjuk – közvetlen szomszédságában, míg mások a jeges távolban találhatók, és akkor még nem beszéltünk a fokozott radioaktív sugárzásról! Sajnos kicsi az esélye annak, hogy ezek az égitestek valamilyen életformát is hordozzanak, ráadásul eddig alig bukkantak a Földhöz hasonló távolságban keringő, és közel azonos paraméterekkel rendelkező égitestre. Mindenesetre, a Földön kívüli élet kutatása sokkal több reményre ad okot a közeli vörös-törpe csillagok körül található bolygószerű testek megfigyelésénél, ugyanis a Tejútrendszer kétharmadát, ilyen nyugodt fényű törpecsillagok alkotják.

Ajánljuk...