25 éves az Uránia

Kulin György előadásának vázlata 1972-ből, amikor az Uránia és a citadellai bemutatórészleg együttes látogatottsága 60 ezer fő volt.

1945-ben még tele volt a város romokkal. Itt kóboroltam, ezen a vidéken, mint egy álomkergető, hely után kutattam, ahol majd egyszer megépül az ország első népi csillagvizsgálója. Hivatalos támogatást nem sokat remélhettem, hiszen az újjáépítés gondja nehezedett az országra. Én is az újjáépítés érdekében mozgolódtam. Ha újjáépül a város, épüljön újjá az emberek belső világa, szemlélete is. Itt állt a Tabánban a félig lebombázott Czakó utcai iskola két szintje. Kb. ötször nagyobb épület, mint az Uránia. A főváros kérésemre nekem ígérte, de végül mégsem kaphattuk meg. Felkerestem az akkori kultuszminisztert, Dr. Ortutay Gyulát, aki megértette kérésemet, és ideadta ezt a házat, amit egy orvos hagyott a minisztériumra. Vállalták az épület rendbetételét. 1946. november 11-én alakult meg hivatalosan a Magyar Csillagászati Egyesület, és megkaptuk a Belügyminisztérium működési engedélyét. Érdemes az alakuló közgyűlésben kinyilvánított munkatervet felemlíteni, mert abban jóformán szóról szóra az szerepel, amit ma is munkatervünknek vallunk.
A munkaterv:
a) előadások Budapesten és vidéken
b) bemutatások
c) tanfolyamok (távcsőkészítés, műszerkezelés, megfigyelések)
d) írásos anyagok kiadása
e) Uránia létesítése
f) Kész tükrök és alkatrészek készítése
g) Műkedvelő amatőrök irányítása
h) Szakosztályok létesítése
i) Külföldi kapcsolatok
Tervezett szakosztályok
Nap, Hold, kisbolygók, meteorok, állatövi fény, kettősök, ködök, változók, extragalaxisok, sarki fény, rádiós, kozmobiológia, szférikus csillagászat, asztrológia-kritika, művészeti-irodalmi, pedagógiai, távcső, fotó és film, külföldi kapcsolatok, meteorológia.
Ez összesen húsz szakosztály, mindegyik vezetőségére akadt 3-4 vezetőségi tag.
Az egyesületnek egyetlen alkalmazottja sem volt, a Szabadság-hegy státuszában voltam még, amikor mindezt terveztük. Tíz hónappal az alakulás után már felavattuk az Uránia Csillagvizsgálót. Ekkor az egyesületnek már 1700 tagja volt szerte az országban. A sajtóbemutató 1947. szeptember 22-én volt, itt voltak a sajtó képviselői és az irodalmi és művészi élet nagyjai, köztük Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, Kodolányi János. A hivatalos megnyitás másnap, 1947. szeptember 23-án volt. Az egyesület évi tagdíja 12 forint volt, ami későbbi ifjúsági tagdíj lett, a felnőtteké 20 forint volt. A tagdíj fejében adtuk a kiadványokat, a Csillagok Világa Évkönyvet és a Csillagok Világa folyóiratot és a maradványból, valamint az adományokból pártoló és alapító tagdíjakból rendezkedtünk be. A kiadványok postázása úgy történt, hogy ha délben elhoztuk a nyomdából a kiadványt, akkor éjfélkor az már a Keleti pályaudvar főpostán volt. 15-20 lelkes barát végezte a csomagolást, címzést és a postai feladást.
Titkár, jegyző, pénztáros Király Sarolta, Zs. Szabó Lászlóné, Blahó Nóra és Szécsy Ilona tag. Tagjaink, bemutatóink nemhogy pénzt nem fogadtak el, de kész kiadásaikat sem engedték megtéríteni. Az országban egyre alakultak a helyi csoportok, ott lehetett ilyen, ahol legalább húsz tag volt. 1949-ben az akkori TIT felfigyelt munkánkra. Ilyen nagy ügyet nem lehet ilyen kisipari módon végezni, fúzióra szólították fel az egyesületet azzal, hogy majd korszerű követelményeknek megfelelően folyik majd a munka. Ne feledjük, ez 1949-ben történt.
A fúzióval feloszlottak a helyi csoportok, a magánosok távcsövét elkobozták egy érdekes indokkal: A középkorban azért nem volt szabad távcsőbe nézni, nehogy a látottaktól istentelenek legyenek az emberek. Most azért kobozták el a távcsöveket, mert ki tudja, a látottakkal nem az Istent dicsérik-e. Nekem mennem kellett, s közel öt éven át nem csillagász egyetemi hallgatók intézték az Uránia ügyeit. Megszűnt a Csillagok Világa, megszűnt minden kapcsolat az országgal. Ekkor már 2300 tagja volt az egyesületnek. De a tagság is megszűnt. 1954 óta folytatom a munkát ott, ahol 1949-ben abbahagytam. Benépesült az ország Urániákkal. 1964-ben megalakult a Baráti Kör, aminek fejlődését a grafikon szemlélteti. Ma több mint 6100 tagunk van.
Kulin György a CSBK 1972-es székesfehérvári találkozóján ismerteti a mozgalom fejlődését. Az előadásban minden bizonnyal a háttérben látható grafikonra utal. Jobbra Ponori Thewrewk Aurél foglal helyet. (Párniczky József felvétele)

Kulin György a CSBK 1972-es székesfehérvári találkozóján ismerteti a mozgalom fejlődését. Az előadásban minden bizonnyal a háttérben látható grafikonra utal. Jobbra Ponori Thewrewk Aurél foglal helyet. (Párniczky József felvétele)

Az év minden napján egy távcsőtükör készül, 3-4 kis távcsőoptika, 8-10 levél átlagban, 10-15 telefonérdeklődés, 5-10 tanácskérés személyesen helyből, vidékről, külföldről, 30-40 nyomtatvány, meghívó, tavaszi és őszi szezonban derült estékre átlagban 2-4 iskolai csoport. Évi 20 csütörtöki sorozat előadás Citadellai forgalmunk fél év alatt évi 45 ezer látogató. Az Uránia teljes forgalma a Citadellával együtt évi előadások, látogatások és egyéb miatt évi 60 ezer ember. Munkánk túlterjed az ország határain. Igen sok Baráti Kör tagunk van Csehszlovákiából, Romániából, Jugoszláviából és a Szovjetunió magyar lakta területéről. Csak a külföldre adott távcsőtükrök száma közel 100. Szűk lett az Uránia. Félünk a propagandától, mert többször előfordul, hogy az érdeklődők egy részét nem tudjuk beengedni.
Lehetőségeink
Nézzünk a grafikonra. Mikor egyenesedik ki és lassul le a tempó? Tavaly azt hittük, most már elérkezett a telítettség. Hogyan értük el mindezt? Szeretném elmondani mindenkinek, aki népműveléssel foglalkozik.
Melyek a problémák?
1. Ifjúság bevonása. Nálunk ez kb. 65%.
2. Fehér foltok. Nálunk itt van a tanyavilág is.
3. A különböző rétegek bevonása:
Nálunk diák, tanonc, iparos, földműves, kétkezi dolgozó, műszakiak, egyetemisták, legmagasabb képzettségűek is tagok.
Hogyan csináltuk?
1. Távcsövet adni a kézbe. Ez a legnagyobb vonzerő.
2. Föld és Ég 15 ezer példány, csak kevés helyre jut el
3. 3. Rádió-televízió. Hobbim a csillagos ég. Az egész országba elmegy így a híre.
4. Élet és Tudomány akció. Több ezer térkép.
5. Úttörő akció – több mint ezer optika és térkép.
6. Milliókat foglalkoztató problémákban hallatni a szavunkat. Repülő csészealj, asztrológia, Daniken-film.
7. Népszabadság felkérése – mindenhova eljut.
Megtartás
Mindig újabb segítés. Holdtérkép. Távcső alkatrészek, kész távcsövek.
Mi ösztönöz?
Csak egy valami lehet – minél többet tanulni, minél több örömet találni az új ismeretekben és annak vágya, hogy azt tovább adjuk.
A tennivaló még korlátlan.

(A kéziratot Tóth Éva digitalizálta, köszönjük!)

Ajánljuk...