Egy év a Polarisban

A csillagvizsgáló kulcsait 2000. december 6-án kaptuk meg, az azóta eltelt időben az intézményt alaposan átalakítottuk, pénzügyi lehetőségeinkhez mérten berendeztük, és ami a legfőbb, számtalan programot bonyolítottunk le falai között, vagy éppen az észlelőteraszon.

A Polaris név sokak számára ismeretlenül csengett, ami nem csoda, hiszen az 1979-ben, a nemzetközi gyermekévben felépített csillagvizsgálóról az utóbbi egy évtizedben alig hallhattunk. Az intézmény akkor a III. kerületi Úttörőházhoz tartozott, amely a rendszerváltozással Óbudai Művelődési Központtá alakult át. Az ÓMK a fenntartója a Barátság Szabadidő Parknak, ahol a Polaris Csillagvizsgáló is található. A csillagvizsgálót az MCSE az ÓMK-tól bérli — de ne szaladjunk a dolgok elé!

Sajátos helyzetbe csöppentünk akkor, amikor átvettük a Polaris kulcsait. Az eredetileg is csillagvizsgáló céljaira épült helyiségek mintegy kétharmadát egy magánóvoda használta — ez a magyarázata annak, hogy az észlelőteraszon mászókákkal, csúszdákkal, játékházakkal találkoztak látogatóink. A fenntartó ÓMK ugyanis a 90-es évek közepétől egy magánóvodának adta bérbe a Polaris nagyobb részét (a jelenlegi előteret a mellékhelyiségekkel és az előadóteremmel), míg a kisebbik felét egy Hermann Oberth Társaság nevű szervezet bérelte (a kupola és a jelenlegi iroda területe). Az átvételkor a bejárati ajtón az igen meglepő “Űrkutatási Iroda” feliratot találtuk, míg a faliújságon a társaság ufókkal foglalkozó hírlevelét tanulmányozhattuk…

Az észlelőterasz 2000 decemberében

Az észlelőterasz 2001 októberében

Mi azonban nem egy “űrkutatási irodát” vettünk át, hanem a Polaris Csillagvizsgálót, azt a Polarist, amely Gellért András és Habina József közreműködésével nyerte el eredeti formáját, még az amatőrmozgalom aranykorában, a hetvenes években. Gellért András a 90-es évek közepéig vezette a Polaris Csillagvizsgálót — úgy gondoltuk, hogy munkája előtti tiszteletadás, ha megtartjuk (illetve visszahozzuk) az MCSE által üzemeltetett intézmény eredeti elnevezését.

A sebtében felújított Polaris szűkös alapterületén 2001 januárjában indult meg az egyesületi élet. Mindjárt az év elején, január 9-én nagy sikerű, igen jó médiavisszhangot keltő bemutatást tartottunk a teljes holdfogyatkozás kapcsán, majd elkezdődtek a rendszeres bemutatások, heti három alkalommal. Márciustól beindítottuk szakkörünket is, eleinte meglehetősen mostoha körülmények mellett. A megfelelő előadóterem hiánya miatt szüneteltetnünk kellett népszerű előadás-sorozatunkat is.

Június elején az óvoda elköltözött, ekkor végre birtokba vehettük a Polaris teljes területét! Ismét gyors felújításba fogtunk, érdemes volt sietnünk, ugyanis a június 23-i egész éjszakás bemutatón (“a Mars éjszakája” ) ismét több száz érdeklődő tolongott — a megfelelő időjárás és a hatásos program megtette hatását. Ezt követően a nyári időszak kellemesen, észlelésekkel és bemutatásokkal telt. Tagjaink mellett igen sok látogató is felkereste a meglehetősen periferiális helyen fekvő Polarist, többnyire családok és kisebb baráti társaságok.

A csillagvizsgáló előadóterme

Szeptember végén újabb átalakítás következett — az eddigi legjelentősebb. Ennek során a közfalak áthelyezésével megnagyobbítottuk az irodát, az egyik mellékhelyiség megszüntetésével pedig a korábbinál nagyobb előteret alakítottunk ki. Az ekkor felszabadult sarokban kapott helyet a “Polaris-bolt”, melynek kínálatáról a Meteorban is rendszeresen értesülhetnek olvasóink. Az eddigi felújítási és átalakítási munkák, továbbá a Polarisszal kapcsolatos beszerzések teljes költsége megközelíti a másfél millió forintot. Ezt az összeget nagyrészt saját forrásból fedeztük.

Október elején végre ismét útjára indíthattuk népszerű előadás-sorozatunkat, és a keddi ügyeleti napokon ismét a régi nyüzsgést tapasztalhatták tagjaink új bázisunkon, a Polaris Csillagvizsgálóban. E látványos, esetenként 40-50 érdeklődőt is vonzó programjaink mellett ne feledkezzünk el arról se, hogy az intézményben olyan, “prózai” dolgokat is folytathatunk, mint kiadványaink raktározása és postázása, elnökségi ülések, Meteor-szerkesztőségi ülések, a mindennapi egyesületi élet szervezése, kiadványszerkesztési munkák…

Mindazoknak, akik még nem látogattak el hozzánk, jó szívvel ajánljuk honlapunkat, melyet Nagy Zoltán Antal gondoz (http://polaris.mcse.hu). Az érdeklődők itt is értesülhetnek aktuális programjainkról, “a hónap témája” menüpont alatt egy-egy érdekesebb cikket olvashatnak, megismerkedhetnek műszerezettségünkkel, észlelőmunkánkkal, továbbá megtalálhatják a Polaris-bolt teljes kínálatát is.

 

A közeljövő tervei

Csillagvizsgálónkban hetente háromszor fogadjuk tagjainkat és a csillagászat iránt érdeklődő nagyközönséget. Keddenként tartjuk hagyományos MCSE-ügyeleti napjainkat, és szintén kedden látogatható előadás-sorozatunk. A csütörtök a szakkörösöké — szakkörünkben folyamatosan várjuk a csillagászat iránt érdeklődő fiatalokat. Szombatonként — a bemutatások mellett — “Polaris klub” néven várjuk észlelni vágyó tagjainkat, akik használhatják a Polaris műszereit, de elhozhatják saját távcsövüket is, hogy az észlelőteraszon megfigyeléseket végezzenek.

Szakköröseink a csillagászati
képfeldolgozással ismerkednek

Programjainkat szeretnénk kibővíteni. Így például az észlelések iránt érdeklődő amatőrök figyelmébe ajánljuk, hogy csillagvizsgálónkban bolygó-, változócsillag-, és üstökösészlelők számára hétvégi találkozókat tervezünk, melyeken az előadások mellett — az időjárás függvényében — megfigyeléseket is végezhetnek, továbbá megvitathatják az adott területekkel kapcsolatos kérdéseket. (A pontos időpontokat a Meteor későbbi számaiban közöljük.)

A tavalyinál több iskolai csoportot szeretnénk fogadni — számukra kívánságra előadást is tartunk előre egyeztetett témáról. Ugyancsak várjuk más csillagászati szakkörök tagjait, vagy társszervezeteink csoportjait.

Terveink között szerepel a könyvtár fejlesztése. Az MCSE-könyvtárat — megfelelő helyiségek hiányában — a korábbiakban eléggé “visszafogottan” bővítettük. A könyvtári állományt folyamatosan bővítjük vásárlásokkal, de tagjainkat is kérjük, hogy ha vannak felesleges könyveik, folyóirataik, gyarapítsák velük gyűjteményünket. Tekintettel arra, hogy a könyvek nem kölcsönözhetők, meg kellene oldalunk a helyszíni fénymásolást. Kérjük azon tagjainkat, akik fénymásológép beszerzésében segíteni tudnának, jelentkezzenek Mizser Attila főtitkárnál.

A 2002-es évben megoldandó feladat a vezetékes telefonvonal bevezetése és az internetes kapcsolat megoldása is. A leglátványosabb tervünk egy új főműszer elhelyezése a kupolában. A jelenlegi 150/2250-es Zeiss Cassegrain-távcső helyett egy komoly teljesítményű, 200/2400-as refraktort szeretnénk elhelyezni a kupolában. Az új műszert támogatóink — többek között Babcsán Gábor és Sári Pál — segítsége nélkül nem tudnánk beszerezni. A Nemzeti Kulturális Alapprogram 350 ezer Ft-tal támogatja az új távcső elhelyezését, melynek során a kupolateret is alaposan át kell majd alakítanunk. Mindehhez az Óbudai Művelődési Központ támogatását is bírjuk, amit jól mutat, hogy az elmúlt évben nem kellett egyetlen fillért sem fizetnünk a Polaris használatáért — a felújítás költségeit bérleti díjként írták jóvá.

 

Köszönetnyilvánítások

Mindaz, amivel ma a Polaris Csillagvizsgálóban találkozhatnak látogatóink, nem jöhetett volna létre tagjaink segítsége nélkül. A felújítási munkák zömét tagjaink végezték, teljesen ingyenesen — az MCSE “csak” a beszerzéseket finanszírozta. Amikor összeállítottuk azok listáját, akik bármilyen formában segítették a Polaris csinosítását, magunk is meglepődtünk azon, hogy milyen hosszú a névsor. Talán nem is szerepel mindenki rajta — ha így lenne, akkor elnézést kérünk azoktól, akik kimaradtak. Egyetlen mentségünk az, hogy olyan sokan segítették munkánkat, hogy nehéz pontos listát készíteni. Voltak, akik festettek, mázoltak, takarítottak, voltak, akik könyvtárunkat gyarapították, volt, aki komplett CCD-kamerát ajándékozott nekünk, és volt, aki virágot, virágföldet hozott — még felsorolni is hosszú lenne, hányféleképpen érezték magukénak tagjaink, barátaink a Polarist.

Akiknek köszönettel tartozunk:

 • Ádám László
 • Ádám Réka
 • Babcsán Gábor
 • Bakos Gáspár
 • Bartha Lajos
 • Bereczky Gyula
 • Boglár Gyula
 • Bója Nóra
 • Bojtár József
 • Bródy Andor
 • Deli Tamás
 • Fehér Borbála
 • Fejes Imre
 • Gurubi Imre
 • Görgei Zoltán
 • Had András
 • Holler Gusztáv
 • Hingyi Gábor
 • Horvai Ferenc
 • Horváth Valér
 • Iskum József
 • Kereszturi Ákos
 • Kárpáti Ádám
 • Kiss Fruzsina
 • Kuli Zoltán
 • Lázár József
 • Makk Péter
 • Mátis András
 • Mompié Vargas Gabriella
 • Nagy Krisztina
 • Nagy Zoltán Antal
 • Orbán Ádám
 • Patyi Sebestyén
 • Ponori Thewrewk Aurél
 • Reiczigel Zsófia
 • Rózsa Ferenc
 • Rózsahegyi Márton
 • Sári Pál
 • Sárneczky Krisztián
 • Selmeczi Anna
 • Szabados László
 • Szánthó Lajos
 • Szász Mária
 • Taracsák Gábor
 • Tepliczky István
 • Tordai Tamás
 • Tőzsér Attila
 • Varga János

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetesen 2002-ben is számítunk az MCSE-tagság segítségére. Tekintettel arra, hogy a Polaris Csillagvizsgáló fenntartása és fejlesztése továbbra is igen nagy összegeket emészt fel, szükség van tagjaink “kétkezi” segítségére épp úgy, mint a most esedékes SZJA 1%-ok felajánlására.

Befejezésül mi mást írhatnánk: Szeretettel várjuk tagjainkat az MCSE otthonában, a Polaris Csillagvizsgálóban!

 

Ajánljuk...