Észlelőszakkör a Polarisban 2019/2020

A kezdő távcsőtulajdonosok számára fontos amatőrcsillagászati ismeretek elsajátítását, az égbolton és az észlelési területek közötti eligazodást segíti a Polaris Csillagvizsgáló kilencedik alkalommal induló észlelőszakköre, melynek első foglalkozása október 26-án, szombaton lesz.

Eddigi foglalkozásainkon több, mint 250 érdeklődő vett részt, és sokan végeztek megfigyeléseket is. Sokan közülük azóta is rendszeres megfigyelői valamelyik, vagy akár több amatőrcsillagászati területnek, valamint néhányuk aktívan részt vesz Egyesületünk munkájában is.

A szakköri alkalmak jó hangulatban telnek. Egy, az adott észlelői terület elméletéről, illetve gyakorlatáról szóló előadás után igyekszünk az észlelés gyakorlati részére koncentrálni rajzolással, műhelymunkával, beszélgetéssel, derült idő esetén “igazi” megfigyelőmunkával. Az előadások, beszélgetések után következő megfigyelés során a Csillagvizsgálóba érkező látogatóknak is alkalmunk lesz megmutatni akár saját műszereinkben, akár a Polaris távcsöveiben látható égi csodákat.

Előadás a Hold észleléséről (Görgei Zoltán).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az új és régi érdeklődők a következő szakkörön is megismerkedhetnek:

 • a távcsöves alapfogalmakkal
 • az égi koordináta-rendszerekkel, az égbolton való tájékozódás alapjaival, csillagképekkel, a csillagtérképek és atlaszok használatával
 • az észlelések feljegyzésével és a rajzolás alapfogásaival
 • a foglalkozásokon sorra vesszük az egyes észlelési területeket (Nap, Hold, bolygók, mélyég-objektumok, változócsillagok, kettőscsillagok, kisbolygók és meteorok)
 • minden észlelési területről rövid, lényegre törő előadást tartunk, a területet rendkívül jól ismerő, tapasztalt amatőr-, vagy szakcsillagászok bevonásával, majd az adott területhez kapcsolódóan
 • gyakorlati észlelőmunkát, műhelyfoglalkozásokat végzünk, figyelembe véve az adott területhez kapcsolódó észlelési specialitásokat, valamint rajztechnikai fogásokat
 • megismerkedünk a fotózás alapjaival és a különböző fotózási technikákkal, melyeket az adott területeknél tárgyalunk.

Mindezekhez rendelkezésünkre áll idén is:

 • a Csillagvizsgáló előadóterme, ahol az elméleti foglalkozásokat és műhelymunkákat tartjuk
 • a Polaris és a szervezők távcsövei, melyekkel a kupolában, illetve a teraszon a gyakorlati észlelőmunkát végezhetjük.
 • az észlelőterasz, ahol lehetőség van a saját műszerek felállítására, így saját távcsöveinkkel gyakorolhatjuk az észlelőmunka fogásait, megtanulhatjuk, hogyan kell jusztírozni, összeállítani, pólusra állítani
 • a távcsövet, majd megkeresni és megfigyelni az égi objektumokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

A foglalkozásokat havi rendszerességgel tartjuk meg, szombati napokon, 14 órai kezdéssel, majd a szakkör végén gyakorlati megfigyeléssel.

A tervezett program:
(a kérdőjellel jelzett alkalmak esetén a pontos dátumot jelen cikkben frissítjük, illetve a résztvevőket e-mailben értesítjük)

2019. október 26. – Csillagászati alapfogalmak: Csillagászati alapfogalmak, tájékozódás az égen, térképhasználat, a vizuális megfigyelések alapjai, céljai.

2019. november 23. – Távcsöves-műszertechnikai alapfogalmak: Távcsövek, binokulárok, észlelési eszközök – lencsék, tükrök, okulárok, szűrők – Mechanikák

2019. december 14. – Gyakorlati alkalom, észlelés, távcsövek beállítása, jusztírozás gyakorlása. Ismerkedés a csillagképekkel, rajzolás.

2020. január 18. – Hihetetlen távolságok: A mély-ég objektumok világa – csillaghalmazok, galaxisok, ködök között – észlelés és rajzolás a téli égbolt látványosságairól (figyelembe véve a fényszennyezett városi égbolt korlátait).

2020. február 8. – Változócsillagok: Bevezetés a változók világába. Változótérképek használata, észlelés és fényességbecslés

2020. március 7. –A kettőscsillagok világa: Kettős- és többes csillagrendszerek titkai, észlelésük, katalógusok használata

A pirossal jelzett alkalmak elmaradnak, vagy a későbbiekben tartjuk meg a foglalkozásokat. Figyeljék honlapunkat!

2020. április 18. – Bolygótestvéreink: Naprendszerünk kialakulása, planétái és vizuális, fotografikus észlelésük.

2020. május 9. – Hűséges égi kísérőnk, a Hold: Holdunk kialakulása, geológiája és alakzatai. Hold- és holdkráter- észlelés, holdkráterek rajzolásának alapjai, a Hold fotózása.

2020. június ?? – Éltető Csillagunk: A csillagokról általában, Napunk különlegességei, megfigyelhető jelenségei és megfigyelési eszközei – Nap-észlelés, napfoltok és protuberanciák rajzolása.

A szakkörre jelentkezéseket az mcse@mcse.hu email címre kérjük elküldeni. A korábbi szakkörösöket is kérjük, hogy részvételi szándékukat jelezzék, örömmel látjuk őket is ismét köreinkben!

Az észlelőkörben való részvétel egyetlen feltétele az MCSE-tagság. Az Egyesületbe helyben, a Polaris Csillagvizsgálóban is be lehet lépni, illetve a tagságot megújítani.

Az érdeklődők számára javasoljuk, hogy az alábbi felszereléseket hozzák magukkal a szakköri alkalmakra:

 • jegyzetfüzet, ill. észlelőfüzetet
 • tompított fényű észlelőlámpát (egyszerű zseblámpa vörös szigetelőszalaggal ellátva, vagy vörös biciklis lámpa is megteszi)
 • igény szerint saját távcsövet, mechanikát, binokulárt, okulárokat, szűrőket
 • a téli szakköri alkalmakkor több rétegű, meleg ruházatot, kesztyűt, sálat, sapkát
 • a megfigyelésekhez (rajzoláshoz):
 • famentes rajzlapot vagy ilyen lapokból álló vázlatfüzetet és / vagy előre nyomtatott észlelőlapokat (az észlelőlapok elérhetők a http://eszlelesek.mcse.hu oldalon)
 • igény szerint kemény alátétet (legegyszerűbb rajztábla ideális)
 • legalább kétféle keménységű (H-s és B-s, vagy 2B-s jelzésű) ceruzát
 • ceruzahegyezőt és radírt

Ajánljuk...