A napórák működése

A Nap és minden égitest látszólagos helyzetét és napi, illetve évi mozgását a képzeletbeli éggömbön az egyenlítői koordináta-rendszerben írhatjuk le. A koordináta-rendszer alapsíkja a földi egyenlítő kivetítése az éggömbre (az égi ekvátor), pólusai a Föld forgástengelyének meghosszabbításába eső égi pólusok (az északi pólus közel egybeesik a Sarkcsillaggal). A Föld északi vagy déli sarkán álló szemlélő ezért úgy látja, hogy az égi pólus a tetőpontban (zenitben) a feje felett van, míg az égi egyenlítő a látóhatár síkjába esik. Az egyenlítőn álló megfigyelő viszont azt tapasztalja, hogy az égi egyenlítő a látóhatár keleti pontján felemelkedve áthalad a tetőponton és nyugaton a látóhatár alá süllyed, míg az égi pólusok a horizont síkjába esnek, az észak és délponton. A Föld minden más pontján az égi pólusok kisebb-nagyobb szöget zárnak be a horizont síkjával: ez a szög – a pólusmagasság – azonos a földrajzi szélességgel.

Az égitesteknek az égi egyenlítőhöz viszonyított helyzete az egyenlítőtől a pólusok felé mérve a (csillagászati) deklináció; a deklináció értéke 0°-tól (egyenlítő) ± 90°-ig (pólusok) nő, hasonlóan a földrajzi szélességhez. Az égitesteknek a látóhatár felett megtett napi íve a földrajzi szélességtől és a deklináció értékétől függően változik. Az égi egyenlítőtől északra fekvő égitestek a Föld északi féltekéjén 180°-nál nagyobb, a délre fekvők kisebb ívet futnak be a látóhatár fölött. A napi ív tetőpontját minden égitest az észak-dél irányú és a zeniten áthaladó délvonalon, a meridiánon éri el.

A Föld keringése következtében a Nap egy év alatt végighalad az égi hátteret alkotó csillagok között. Mivel a Föld egyenlítőjének a síkja nem esik egybe a Nap körüli keringés síkjával, a Nap látszólagos égi útja az égi egyenlítőhöz hajló főkör. A nyári félévben a nap deklinációja északi (előjele: +), télen déli (előjele: – ). A Nap évi útja — a földpálya égi vetülete — jelenleg 23°,4-os szöggel hajlik az egyenlítőhöz, ami annyit jelent, hogy a nyári napforduló (június 21.) idején a Nap deklinációja +23,4°, a december 21-i téli napforduló idején pedig-23,4°.

Ajánljuk...