Az MTT 2023 mélyég-objektuma: az M31 és a G1

Az Meteor 2023 Távcsöves Találkozó éjszakái során egy kiemelt mélyeges célpontunk: kisebb távcsövekkel az M31, azaz Androméda-galaxis, nagyobb távcsövekkel pedig az M31 G1 jelű gömbhalmaza.

A cél, hogy minél többféle és minél eltérőbb módon szülessenek megfigyelések a közös célpont(ok)ról. Az így nyert eredményekről cikk készül a Meteorba, amely egyedi nézőpontból ad áttekintést a célpont(ok) által az amatőrcsillagászoknak nyújtott látnivalókról és érdekességekről. Célunk az, hogy minden megfigyelő lehetőleg a saját lehetőségeinek határát feszegesse az észlelőmunka során. Például egy kezdő, saját távcső nélküli tábori résztvevő szabad szemes megfigyelés alapján is lerajzolhatja, valamint leírhatja, milyen látványt nyújt a galaxis. Kistávcsöves észlelők az objektum változó felületi megjelenésére fókuszálhatnak, elemezve annak körvonalát, pereme változatos kinézetét, magjának elkülönítését, spirálkarok azonosítását. Kifejezetten nagyobb távcsöves tábori résztvevőknek pedig a G1 jelű gömbhalmaz és társainak azonosítását és jellemzését javasoljuk.

Célunk a minél változatosabb, eltérőbb megfigyelések összegyűjtése, ezért lehetőleg tervezzünk valami „szokatlan” megfigyelést: ha csak kis fényképezőgépünk van, készítsünk állókamerás fotót, vagy kombináljuk érdekes tájképbe az M31-et, de megörökíthetjük akár tócsában, vagy a kocsi szélvédőjében visszaverődve. Koncentrálhatunk egy-egy sötét porsávra, vagy nagy látómezővel próbálhatjuk megbecsülni meddig követhető a ritka külső régiói a peremvidéken. Ha nagy átmérőjű műszerrel nézzük, hasonlítsuk a G1-et szomszédos, hasonló fényességű csillagokhoz. Kitartó észlelők további, közel egy magnitúdóval halványabb egyéb gömbhalmazait is megkereshetik az M31-nek – itt már maga az azonostás is nagy kihívás, a nem csillagszerű kinézet pedig kifejezetten komoly eredmény. Észlelésünk lehet vizuális, kreatív esetben akár csak szöveges is, és persze fotografikus, főleg digitális, nem kifelejtve a telefonos képeket. Bármilyen megfigyelést várunk, talán a lyukkamerásat kivéve…

A G1 gömbhalmaz pozíciója.

További mélyég-objektumok az M31 belső vidékein.

Nagytávcsöves megfigyelőknek az alábbi célpont lista is érdekes lehet.

A megfigyeléseket az észlelésfeltöltő online felületén (eszlelesek.mcse.hu) töltsük fel a mélyég-objektumok közé „MTT 2023 tábor objektuma” megjegyzéssel. Ha a táborban nincs internet hozzáférése az észlelőnek, kérheti a recepció segítségét is.

Jó észlelést!

Ajánljuk...