Téged is vár a Polaris-szakkör!

A foglalkozások csütörtökönként 18 órától kb. este fél nyolcig, észlelés esetén tetszőlegesen tovább tartanak, a szakkörre minden
csillagászat iránt érdeklődő középiskolást szívesen várunk. A szakkörön a diákok előadásokat hallhatnak általános csillagászati, űrkutatási témákról, illetve aktuális eseményekről, felfedezésekről. Az előadásokat sokszor az adott témával részletesebben foglalkozó meghívott előadók tartják, de a szakkörösök is rendszeresen vállalnak kiselőadásokat az őket érdeklő területekről. A szakköri foglalkozásokat csütörtökönként 18 órától tartjuk.  A szakkör munkájába tanév közben is be lehet kapcsolódni.

Polaris-szakkörösök az április 21-i szakköri találkozón

Az érdeklődők megismerhetik a csillagképeket, megtanulhatják a távcsövek használatát. Az új tanévben is több kirándulást szervezünk az ország különböző pontjaira, hogy az adott település csillagvizsgálóját, csillagászati vonatkozású emlékeit felkeressük. Emellett igyekszünk minél több alkalmat találni arra, hogy a várost elhagyva, a fényszennyezés-mentes, csillagos ég alatt végezzünk észleléseket.

Polaris-szakkörösök Chilében, a VLT-nél

Szakköröseink részt vehetnek a Polaris Csillagvizsgálóban tartott bemutatásokban, illetve a csillagda 28 cm átmérőjű teleszkópjával megfigyeléseket végezhetnek. A középiskola sikeres befejezését követően is sokan visszajárnak a foglalkozásokra, több szakkörösünk nyert már felvételt az ELTE csillagász szakára. A szakkört Horvai Ferenc csillagász vezeti, a részvétel a Magyar Csillagászati Egyesület tagjai számára ingyenes. Az újonnan belépő szakköri tagok számára a 2007-es tagdíj összege 5800 Ft helyett 2600 Ft (tagilletmény: a Meteor 2007-es évfolyama és a Meteor csillagászati évkönyv 2007. évi kötete). Az MCSE-tagok ingyenesen vehetnek részt a Polaris Csillagvizsgáló valamennyi programján.

További információk az mcse@mcse.hu címen kérhetők.

Ajánljuk...