121. Ropolyi László – Szegedi Péter szerk.: A tudományos gondolkodás története. Előadások a termész

{mosimage}

Kapható a könyvesboltokban.

Ez a vaskos könyv címében meg sem említi a csillagászatot, pedig egy jól megírt, alapos, érdekes és (csaknem) teljes egészében csillagászati mü. A tudomány és a csillagászat története, de mai, modern szemmel.
A csillagászati részeket nagyrészt régi ismerősünk: Székely László filozófus írta meg. És jól írta meg! A naiv, mitikus gondolkodás és a tudomány kezdetei. Az ókori csillagászat kezdetei (Egyiptom, Mezopotámia, Kína). Az ókori görög csoda”. A görögök matematikája, csillagászata, fizikája, kémiája, tudományos gondolkodása. A tudás hosszú vándorútja a középkorban: Bizánc, Perzsia, arab csillagászat. Aztán Európa újra kezdi a 12-13-dik században, egészen az újkorig.
Aztán a könyv is újra kezdi: még egyszer külön a csillagászat története: Ptolemaiosz, arabok, Cusanus, Kopernikusz, Brahe, Kepler, Galilei. És a nagy kombinátor: Giordano Bruno.
Még egy kis újkori matematika, mechanika, biológia, kémia, elektrodinamika történet, majd mégegyszer előkerül Giordano Bruno, aztán már itt is van Herschel, Messier, Mengyelejev, Darwin. És a végén robban az egész többezeréves tudományos kutatási mozgalom csúcspontja: az atombombát előállító Manhattan-terv!
A könyv természettudományi szakos egyetemistáknak íródott, ők tankönyvként használhatják, de bárkinek olvasmányos, sok ismeretet adó, érdekes összefüggésekre rávilágító csillagászat-és természettudománytörténet. Jól jegyzetelt, bőséges további irodalmat ad, sok érdekes régi szöveget közöl fordításokban, sok régi csillagászati észlelést is.
Olyan sok itt a csillagászati vonatkozás, hogy kíváncsi lennék: lehetséges egyáltalán úgy megírni a tudomány történetét valakinek, hogy abban a csillagászatot ne említse meg? Biztosan lehetetlen vállalkozás lenne!
De Székely Lászlót nem ilyesmire, inkább másra biztatnám: milyen jó csillagászattörténetet lehetne ebből a könyvből csinálni. A módszer egyszerü: kitörölni minden nem – csillagászatot, és máris ott van egy kerek egész egyetemes csillagászattörténet!

Ajánljuk...