172. Lippincott,Kristen – Eco, Umberto – Gombrich, H. E. és mások : Az idő története.

{mosimage}

Kapható a könyvesboltokban. A PERFEKT RT. címe: 1135. Budapest, Jász u. 36-38. tel.: 239- 6936, e-mail: {nagyker@perfekt.hu}

A naptár alapelvei és használata. Művészet és idő. Az idő gyógyít? Időmérés és naptárak Közép-Amerikában és az Andokban. A modern időmérés fejlődése. Idő és portré. Szférák és árnyékok. Idők. A zene és az idő. Idő és történelem. Virágzás és enyészet. Az évfordulók története. Ciklusok, évszakok, életszakaszok. Az idő és a tér az iszlámban. Ciklikus és lineáris időfelfogás Kínában. Az inuit idő. Az ausztrál bennszülöttek időfelfogása. A prehisztorikus és korai civilizációk csillagászata. Ezeket a töredékeket gyűjtöttem romlásom ellen. A kezdet és a vég megértése. A geológiai idő. Az egyiptomiak időfogalma. Ilyen című fejezetek sorakoznak a 23 szerző által megírva.
Nívós a szöveg. Ezen túl is: végig fényezett papíron sorakoznak a gyönyörű képek. Több mint 400 fénykép, mely mind az időt ábrázolja.
Ezt a sok szép tárgyat (csillagtérképet, planetáriumot, glóbuszt, csillagászati műszert, napórát, kalendáriumot, festményt, szobrot, régészeti emléket, kódexet, könyvet, metszetet, időmérő szerkezetet) egy 1999- 2000-es nemzetközi greenwichi kiállításra gyűjtötték egybe, és ott fényképezték le. A pompás képek mindegyike alatt jó részletes a leírás: a műtárgyak pontos helye, leltári száma, története. Sajnos egyetlen magyarországi sincs köztük.
A napórás szíveket megdobogtatja a Szférák és árnyékok” fejezet. Értelmes leírása a nappal és éjszaka végezhető időméréseknek. Régi vagy újabb napóra konstrukciók: szépek is, meg jól kitalált, rafinált napóra csodák.
Jujj, de gyönyörű ez a nagyméretű (25 x 28 cm- es) képesalbum! Csak egyike a 2002. decemberében kiadott hazai albumoknak, de egyike a legszebbeknek, ha nem éppen ez a legszebb….! Mi ez a sok album? Mintha az idő felosztható lenne: a Magyar Csillagászati Albumok Áradata előtti, és utáni korszakokra….

Ajánljuk...