181. Hunnivári Zoltán: Liudprand és az i.sz. 968-as esztendő.

{mosimage}

Kapható a könyvesboltokban, leginkább a Magyar Ház könyvesboltjaiban (14 városban). A kiadó címe: Transtrading KFT. 1029. Budapest. Előd vezér u. 11. {zoltanskoda@hotmail.com }

Remélem minden csillagász ismeri Liudprand nevét?! Mert neve ott van a Napfogyatkozás és honfoglalás (Bp. 2000. MCSE) kötet 25. oldalán, mint az egyetlen, aki eltalálta” a magyarok bejövetelének – csillagászatilag igazolt – évszámát: a 895-öt!
Liudprand, Cremona püspöke, korának nagy tudású, művelt, nyitott szemű politikusa volt. Sikertelen bizánci követjárásából hazafelé Korfu- szigetén leült ebédelni, ám étkezését egy teljes napfogyatkozás “zavarta meg”, írja bosszúsan naplójába a dátumot: 968. december 22-ét. Újabb véletlen?
Ez persze nem a mai naptárunk szerint értendő. Mert mindenhol, mindenki, minden 1582 előtti eseményt a Julián-naptár szerint írt le. István királyunk 1038. aug. 15-én húnyta le szemét, a mongol sereg Muhinál 1241. márc. 12-én győzött, Mátyást a Duna jegén 1458. jan. 24-én kiáltják ki királlyá, Mohácsnál 1526. aug. 29-én nem győztünk, stb. Nem a mai (Gergely) naptárunk, hanem az akkori szerint. Ha már őseink így írták, ma is így írjuk ezeket a dátumokat, és ünnepelünk, vagy búslakodunk ezek évfordulóin.
Hunnivári eddigi könyveivel a magyar őstörténet, népünk eredetét kutatta. Izgalmas kérdéseket (élve)boncol, merészen, kiváló tollával. A hazai (hivatalos) történészeket nem kíméli, nem is szereti. Igaz, ők se őt! Viszont a hazai csillagászok iránt (egyenlőre) nagy tisztelettel viseltetik: minden vitatott történettudományi problémát hajlandó az asztronómia ítélőszéke elé tárni.
Könyvében a naptár közismert történetét ismerteti: az idő fogalma, mérése, a naptárkészítés rejtelmei, Szoszigenész, Julius Caesar naptárreformja, az i.e. 46 (a zűrzavar utolsó éve), majd az i.sz. 12-ig tartó újabb zavarok. Sorvezetőül Schalk Gyula könyvét használja, közérthetően előadva, csillagászatilag kifogásolható elemek nélkül.
Csak részben csillagászati a könyv. Nagyrészt a hazai történettudomány nyert vele: Liudprand írásainak magyar nyelvű közzétételével, és magyarázatával. De a köszönetnyilvánítás legyen a történészek dolga….
Időutazó volt-e Liudprand? Látta-e Korfun a napfogyatkozást? Vagy csak utólag számította ki adatait? A csillagászat iránt érdeklődő, ha napjaink legnagyobb napfogyatkozás-szaktekintélyének: Fred Espenak-nak az oldalára látogat (Five Millenia Catalog of Phases of the Moon -1999 to +3000 {http:sunearth.gsfc.nasa.goveclipsephasephasecat.html} a {http:www.kormendplaza.hutuboly} honlapján is elérhető az 5000 év holdfázisainál) megnézheti, hogy 968. dec. 22-én 09:32 UT-kori újholdkor bekövetkezett-e napfogyatkozás, vagy sem.

Ajánljuk...