23. Mizser Attila szerk.: METEOR csillagászati évkönyv 2001.

{mosimage}

Sok könyvesboltban vásárolható. Megrendelhető a Magyar Csillagászati Egyesület (1461. Budapest, Pf. 219.) postacímén 1400 Ft elküldésével, hátoldalon a tétel megnevezésével. A MCSE tagok 2001. évi tagdíjfizetés esetén illetményként kapják az évkönyvet. Így legolcsóbban úgy juthatunk az évkönyvhöz, ha belépünk az MCSE-be.

Érdemes Budapesten fogaskerekűvel vagy a Moszkva térről induló 21-es busszal felmenni a Svábhegyre és megállni itt. Minden más lakos, kiránduló érzéketlenül mászkál errefelé, de a csillagászattal fertőzöttnek hevesen dobog a szíve: ez a hazai csillagászat legfontosabb pontja, a Magyar Greenwich”! Itt találkozik ugyanis a 19 fokos hosszúsági kör a 47 (és fél) fokos szélességi körrel. A csillagászati évkönyv minden adatát erre a pontra számítják: Nap, Hold, bolygók kelése, delelése, nyugvása, csillagfedések, stb., minden, ami az évkönyvben szerepel. Mert az évkönyvünkben látható adatok nagy része ezen pontra vonatkozó saját számítás, komoly számítógépes háttérrel futtatott anyagokat olvashatunk itt.
A 2001-es napi, havi, éves jelenségeket mutató táblázatok mellett az 1999 év üstökösei, meteorrajkatalógus, csillagkatalógus, a Naprendszer holdjai (67 db), a magyar vonatkozású kisbolygók (45 db) részletes jegyzéke olvasható. Majd a csillagászat legújabb eredményei következnek.
A nagyobb cikkek: Szabó Róbert: Bolygóegyüttállások (megtudhatjuk volt-e világvége 2000 májusában?) Vinkó-Kiss-Sárneczky-Fűrész-Csák-Szatmáry: Szupernovák (hazai eredményekkel). Szabados László: A mikrováltozó-csillagászat és a mega-változócsillagászat felé. Apai-Domsa-Moór: Barnard 335: a csillagkeletkezés Szent Grálja. Tóth L. Viktor- Ábrahám Péter: A “hideg tekintetű” ISOPHOT (infravörös kutatások). Zsoldos Endre: A P Cygni 400 éve.
Végül a MCSE, MTA CSKI, ELTE CSTSZ, Bajai Csillagvizsgáló, Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Csillagászati Szakcsoport, Budapesti Planetárium éves beszámolói olvashatók.
Legvégül egy jó ötlet: valamennyi szerző teljes neve, titulusa, foglalkozása, munkahelye szerepel, még közelebb hozva őket az olvasókhoz. A címlapon egy (akkor még) szenzációs kép van: az Eros 200 km távolságból. Azóta van jobb!

Ajánljuk...