Lapunk története

1980-as évek

1980

80/1. A csillagászati szavak írásmódjáról közöl ma is aktuális cikket a szerkesztőség.

SzupernóvaSN az M100-ban. A rendszer 4. szupernóváját Gus E. Johnson fedezte felvizuálisan, 1979. ápr. 18-án, másnap 11 magnitúdónál tetőzött. Ez volta harmadik, vizuálisan felfedezett szupernóva, az utolsó az Evans-éraelőtt.

80/5. Bemutatjuk az IAPPP-t. Újonnan alakult szervezetaz amatőrök és a profik közötti fotoelektromos fotometriaiegyüttműködés segítésére. Később magyar tagozata is létrejött, melyigen sikeres találkozókat szervezett Baján. A lapszám több mint a feleváltozós anyag volt…

80/6. Amatőrökcsillagászattörténetünkért. Keszthelyi Sándor felhívása a 10 cm-nélnagyobb refraktorról, adja meg paramétereit. (Ma már lehetetlen lenneegy ilyen felmérést elkészíteni – a nagyobb refraktorokból is egyretöbbet vásárolnak.)

1981

81/1. Az Albireo és a Meteorközötti munkamegosztásról olvasható cikk Szentmártoni Béla tollából. Újrovatvezetőkkel erősödik a Meteor gárdája.

Multiplier csövesfotométer – Sári Gyula cikke. (Sok-sok kísérletezés után sem honosodottmeg a fotoelektromos észleléstechnika amatőrök körében – sajnos.)

81/3.Az év első négy hónapjában 51 észlelő meteorozik a Dunántúlon.Tudósítás a nem régen alakult Dunántúli Meteorészlelő Hálózatról(Horváth Ferenc cikke). 1981. jan. 28-án fényes tűzgömb látszott, többhelyről is megfigyelték.

Panther 1980u: Érdekes üstökös, mely aPolaris és az északi pólus között haladt el. (Fotózásához nem voltszükség óragépes mechnaikára…)

81/9. Sarki fény észlelésMagyarországról! 1981. július 25-én este az Aquaridák ’81 táborbólészlelők tömege látta a ritka jelenséget.Részletes, jól dokumentáltleírás, rajzokkal, Keszthelyi Sándor tollából.

80 éves korábanmeghalt az amerikai Leslie Peltier, minden egyik idők legnagyobb amatőrészlelője. Nóva- és üstökösfelfedező volt, 130 ezerváltozócsillag-észlelést végzett.

1982

82/1. A Meteor első 12 számból álló évfolyama!

A korszak slágere a meteorozás. 1981. júl.-aug. során 111, ill. 115 észlelő küldött be megfigyeléseket.

Azigen látványos 1981. nov. 17-i szigma Sgr–Vénusz okkultációról számolbe a rovatvezető Karászi István. A belépéskor jól lehetett észlelni aVénusz-légkör fénycsökkentő hatását.

Megjelent a PVH Változócsillag katalógusa

82/6.Bemutatkozik a váci Göncöl Bemutató Csillagda. Épületét konténerbőlalakította át a váci hajógyár, 200 ezer Ft-ért vállalná a„sorozatgyártást” is. (Akkoriban ennyibe került egy Volgaszemélygépkocsi.)

82/8-9. Kelemen Zsolt cikke a rádiósmeteorokról. Az észlelési módszer a 80-as évek végétől váliknépszerűvé, ma már teljesen automatizált…

Reklám: korlátozottszámban még kapható a Zeiss 50/540-es optikai készlet. 50/540, H-25,H-16, műanyag kihuzat. (Az objektív képalkotása szinte tökéletes, ma iskenterbe veri a kisrefraktorokat…)

82/10. Felhívás az előfizetések megújítására: egy évre 60 Ft a Meteor előfizetési díja.

Binokulárt juttattunk Nagyszalontára, Kósa-Kiss Attilának, magyar amatőrök gyűjtéséből.

Megjelent a Meteor Atlasz 82. (Az Atlas Coeli másolata „belső használatra”.)

1983

83/1.Igen sikeres P 82 tábor a Mecsekben, a Dombay-tónál, összesen 128résztvevővel. A januári szám felét ez a beszámoló tölti ki. 1982augusztusában összesen 150-en meteoroztak.

83/3. Fényképezésnagy távcsővel – Sári Gyula cikke. Talán Szőnyi észlelőnk volt az elsőmagyar amatőr, aki 200/1000-es Newton-távcsövével lefényképezte aLyra-gyűrűsköd központi csillagát.

83/7-8. A holdsarló megfigyelése – a program első meghirdetése.

TepliczkyIstván cikke: Változófeldolgozás számítógéppel – a fénygörbéksornyomtatóval készültek. (Emlékszik még valaki a sornyomtatókra?)

83/9. Asztrofotó ’83. A körmendi Művelődési Központ asztrofotós pályázatot hirdet.

83/12. Taurida magashegyi meteormegfigyelő tábor az Alacsony-Tátrában. A kalandos észlelőtúra leírása humoros karikatúrával.

1984

84/1. Az Iras-Araki-Alcock 1983 májusában szabadszemes volt, nagyon közeli üstökös

volt, alig 0,03 Cs.E.-re közelítette meg a Földet. Független magyar felfedezői is voltak.

84/4. Hogyan fedeztem fel a Finsler-üstököst? Ponori Thewrewk Aurél visszaemlékezése az 1937-es év fényes üstököséről.

84/6.Hogyan fedeztem föl öt szupernóvát. Fordítás egy Sky and Telescope cikkalapján Robert Evansról, aki forradalmasította az amatőrszupernóva-keresést. A korábbi közhiedelemmel dacolva (szupernóvákatcsak nagy látómezejű Schmidt-kamerákkal van értelme keresni)bebizonyította, hogy a vizuális észlelőknek is van mit keresniük ezen aterületen.

84/7-8. Megjelent az új meteorészlelő térkép.Korábban az 1936-os kiadású Wodetczky-féle égbolttérképet használtákészlelőink, mely nem igazán volt alkalmas a meteorok pontosberajzolására.

84/9. Az első mély-ég rovat, vezetője Papp Sándor

Az első híradás az IHW-ről (International Halley Watch – nemzetközi észlelőprogram a Halley-üstökös megfigyelésére).

84/10.Létrejött a csillagászati témájú programok adatbankja, különfelelősökkel. ZX-81: Berkó Ernő, ZX Spektrum: Pintér László,Commodore-64: Both Előd.

Az első kettőscsillag-rovat, Vaskúti György vezetésével.

SS Cygni-feldolgozás: 1978-83 között minden maximumot láttunk, összesen 1131 észlelés

alapján készült a fénygörbe.

1985

85/2.Y Lyncis 1976-84 (Szatmáry Károly-Dömény Gábor). A hazai amatőrészlelések első igazán tudományos igényű feldolgozása (még Commodore64-gyel készült). A szegedi kutatóműhely első jelentkezése a Meteorban.

85/3. Ismét új meteorészlelő térképet vezetünk be, a ma is használatos gonomikus vetületű észlelőtérképet.

MeteorGyorshírek: beköszönt az „önboríték” rendszer. Az igénylők sajátnevükre megcímzett borítékokat küldenek, melyekben mi postázzuk agyorshíreket. A hírek így már valóban gyorsak. Gyorshíreink az Internetelterjedésével szűnnek meg.

85/5. Változó mély-ég objektumok.Extragalaktikus és más érdekes, változásokat mutató „mélyegek”ismertetése. (Mizser Attila–Papp Sándor)

85/7-8. Forgószektorosmeteorfényképezés – cikk Berkó Ernőtől. Az időszak legaktívabbmeteorfotósa volt Berkó Ernő; a forgószektorok érdekes alkalmazásárólcikkezett.

1986

86/4. Hogyan teszteljük csillagra távcsövünket? Berente Béla, az egyik legjobb hazai tükörcsiszoló cikke egy kényes témáról…

Tavasziszámainkban egymást követik a Halley-összefoglalók. A nevezetes üstökösvisszatérése az északi félteke észlelői számára nem volt kedvező,azonban mindenki észlelni akarta az égi vándort.

86/5.Halley-expedíció Krétára. A mediterrán szigetről sokkal jobban voltészlelhető az üstökös március folyamán, mint hazánkból – Szőke Balázscikke. Az üstökös szabad szemmel is szép látványt nyújtott Krétáról,számos jó felvétel készült a kométáról. (1986 tavaszán három expedícióis indult Krétára.)

1986/9. AF Cygni-feldolgozás: 1967-85 (Szatmáry Károly-Mizser Attila)

1986/10.1986/10. 75 éves az AAVSO. A cikksorozat első része. Az amerikaiváltozós szervezet nagy hatással volt a hazai változózásra és azamatőrmozgalom fejlődésére is. Amerikai amatőrtársaink nagyon sok hazaiváltozóészlelőt támogattak.

1986/11. Akisbolygóookkultáció-előrejelzésének értelmezéséről ír cikket PappJános. A kisbolygó-okkultációk észlelése akkoriban újdonságnakszámított, először 1985-ben történtek észlelési kísérletek hazánban.

1986/12. Meteoros összefoglaló: augusztusban 107 észlelő 926,7 óra alatt 8500 meteort jegyzett fel!

1987

12_198701_meteor_cimlap87/1.Új arculat: először a Meteor „történelmében” fotós címlap, Zana Péterszenzációs tűzgömbfelvétele. A Meteor nagyrészt számítógéppel készül:Commodore-64 számítógép + Junoszty televízió mint monitor + Robotronelektromos írógép. (Ne tessék nevetni!)

87/3. A címlapon Iskum József szenzációs fotója a Nap előtt áthúzó repülőről.

Szupernóva a Nagy Magellán-felhőben, szabadszemes! 1604 óta a legfényesebb szupernóva, sajnos hazánkból nem látható…

87/5. Változóészleléseink száma először haladja meg a 30 ezret (1986-os összefoglaló).

87/7-8. Az első fotómelléklet, még mindig elég gyenge nyomdai minőségben.

Hegedüs Tibor a fotoelektromos fotometria hazai lehetőségeiről cikkezik.

87/10.Mi is az a Dobson-távcső? Nálunk még mindig újdonságnak számít aDobson-szerelés, mely Amerikában legalább 10 éve hódít. Nagy átmérő kisköltségvetésből – ma is a Dobson-távcső jelenti a megoldást efeladványra…

87/11. Összefoglaló cikk Ujvárosy Antal tollábóla hazai Halley-észlelésekről. Ez volt a legjobban észlelt üstökös ahazai amatőr-történelemben – persze akkor nem tudhattuk, hogy tíz évvelkésőbb jön a Hale–Bopp-üstökös!

1988

88/1. Az elsőcikk a CCD-ről, Egy legendás álom címmel. Akkor még valóban az álmokvilágába tartozott a CCD-technika. A cikket Hegedüs Tibor „álmodta”.

88/2.Az első cikk a fényszennyezésről. A probléma az elmúlt közel kétévtizedben még égetőbbé vált. Bárcsak olyan kis fényszennyezés lennema, mint 1988-ban!

88/4. Az Uranometria – Bartha Lajosismertetése az akkor újdonságnak számító térképről, melyforradalmasította a vizuális észlelőmunkát.

88/6. ElhunytSzentmártoni Béla (1931-1988), a magyar amatőrcsillagászat egyiklegnagyobb alakja, az Albireo c. lap megalapítója.

88/7-8. Egy távcső dicsérete és bírálata: Orha Zoltán távcsőtesztje a 11 cm-es Mizarról.

88/12. Az első színes címlap! Csukovics Tibor fotója az egyiptomi expedíción készült.

1989

89/1.Hadobás Sándor cikke az 1914-es nyírábrányi meteorithullással, postaiszállítólevéllel illusztrálva a cikket (a küldemény tartalma: meteorkő)

89/3. Február 19-én újjáalakult az MCSE.

89/4.Fortepan filmek kémiai érzékenyítése. (Csiszár Tibor) A 80-as évekvégén nem a digitális képalkotás volt az amatőrök legfontosabb„fegyvere”, hanem a hagyományos emulciók, melyeket különféle körmönfontmódon próbáltak érzékenyebbé tenni. A korszak legjobb asztrofotósfilmje a Kodak TP 2415 volt, amihez nehéz volt hozzájutni.

89/5.1989. április 22-én elhunyt Kulin György mozgalmunk megteremtője.Ponori Thewrewk Aurél megemlékezését hátsó borítónkon közöltük.

89/6. Mentsük meg éjszakáink egét! Ismertető az International Dark-sky Associationról, melynek az MCSE is tagja lett.

89/9.Az év legérdekesebb égi eseménye a Titan július 3-án elfedte a fényes28 Sgr-t. A jelenséget a Meteor ’89 észlelőtáborból sokan követtékfigyelemmel.

89/11. Egy másik ritka esemény: eltűnt a Jupiter déli fősávja.

Ajánljuk...