Lapunk története

1990-es évek

1990

12b_1990_evk_cimlap90/1.Románia amatőrcsillagászatáért – a romániai forradalom után ismétszorosabbra fűzhettük a kapcsolatot határon túli amatőrtársainkkal. (A80-as évek második felében a számukra postázott Meteor nem jutott elhozzájuk, ezért cselhez folyamodtunk: a rimaszombati csillagvizsgálónkeresztül küldtük Romániába a Meteorokat. A szlovákiai feladó már nemvolt gyanús, a címzettek megkapták küldeményeinket.)

90/2. Izrael amatőrcsillagászatáról írt beszámolót tagtársunk, Drucker Ezra.

90/3.A székelyudvarhelyi csillagvizsgáló vezetői kérik a magyar amatőröksegítségét (könyvek, videók parabolaantenna beszerzéséhez).

90/9.A nyár fényes üstököse a Levy 1990c, a címlapon Szeiber Károlyfelvételpárja látható. A képek a Meteor ’90 észlelőtábor soránkészültek, amikor az üstökös épp az M15 gömbhalmaz mellett haladt el.

90/10.Az AAVSO első európai találkozóján Brüsszelben több magyar amatőr isrészt vett – beszámoló és csoportkép a rendezvényről.

Afinnországi teljes napfogyatkozás megfigyelésére indított Uránia-expedícióról számol be Zajácz György. A borult idő miatt azészlelők nem láthatták a jelenséget.

1991

A háromszámjegyűre prognosztizált infláció miatt jelentősen megnöveltük a Meteor előfizetési díját (480 Ft-ról 700 Ft-ra). A szomorú eredmény:200 előfizetőnket elveszítettük.

91/1. Vixen kontra Mizar –Babcsán Gábor tesztcikke két, hasonló teljesítményű távcsőről, aszovjet Mizarról és a japán Vixen 10 cm-es Newtonjáról. A Mizaregyetlen hibája az, hogy még a Szovjetunióban is nehezen szerezhető be.

91/2. Csillagászsorsok Sztálin alatt – a cikk a sztálini önkénynek áldozatul esett szovjetunióbeli csillagászokra emlékezik.

Hol kel fel a Hold? Zalezsák Tamás cikke egy BASIC nyelven írt számítógépes programot mutat be.

91/3. Konkoly Thege Miklós és az amatőrök. Bartha Lajos a 150 éve született Konkolyról emlékezik meg.

91/5. A címlapon Ábrahám Péter piszkés-tetői felvétele a 6 Cepről és a DG 174 jelű emissziós ködről.

91/6.Április 27-én emléktáblát avattak Nagyszalontán, Kulin György egykorilakóházán. Az emléktábla költségeit magyarországi amatőrök fedezték.

91/12.Van már Kulin Györgyről elnevezett bemutató csillagvizsgáló – PonoriThewrewk Aurél arról számol be, hogy a gyulai TIT-csillagdátátkeresztelték.

1992

92/1. Az RV Tauriváltozócsillagokról ír hosszabb cikket Zsoldos Endre, egyike azon hazaihivatásos csillagászoknak, akik immár rendszeresen felhasználjákadatainkat.

Vörös november – 1991. november 8-án rendkívülfényes, feltűnő sarki fényt észleltek az ország több pontján. 1958 ótanem látszott ilyen feltűnő sarki fény Magyarországról. Aképmellékletben Sebők György sarkifény-fotója!

92/3. Látható-ea Vénusz sarlója puszta szemmel? Bartha Lajos cikke után többen ispróbálkoztak a sarló szabadszemes megpillantásával – sikerrel.

92/5.A Nova Cyg 1992 szabad szemmel is jól látható, fényes 4 magnitúdóségitest volt februárban. A címlapon Iskum József felvétele látható aNova Cyg-ről és környezetéről.

92/9. Megszületett a ma is ismert MCSE-embléma Sápi Csaba és Sebők György tervei alapján.

92/10.A Messier Klubban Bakos Gáspár rajza az M101-ről. A rajz Szitkay Gábor44,5 cm-es Coulter Odyssey Dobsonjával készült. A távcső éveken átRáktanyán, majd Ágasváron volt „szolgálatban”, amatőrök sokaságahasználhatta. (Köszönet érte, Gábor!) A 90-es évek a vizuális mély-égészlelés aranykora volt hazánkban – a fejlődés nem kis mértékbenköszönhető ennek a távcsőnek.

1993

14_199302_meteor_cimlap93/1:ABCCD Etyeken – Dán András cikke a CCD amatőr hasznosításáról, sajáttapasztalatai alapján. (A CCD-forradalom előszele már Magyarországon isérződik!)

93/3. A Meteor 200. száma, színes címlappal. (ESO-felvétel a Nagy Magellán-felhőről.)

93/4:Indul az Astrobase BBS! (Emlékszik még egyáltalán valaki, mit jelent aBBS? Akkor robbanásszerű információs forradalomként éltük meg, hogycsiga lassúságú modemmel kapcsolódhattunk a bajai számítógépre. Eközbenrovatvezetőink közül csak háromnak volt otthon is vezetékestelefonja…)

93/5. Mit tud a Konica 3200? (És emlékszünk mégerre az érzékeny, de rendkívül durva szemcsés filmre? Rózsa Ferenc, acikk szerzője bizonyára…)

93/7-8. Emberközelben a CCD – Hegedüs Tibor cikke a forradalmian új képalkotó eszközről.

Az első híradás a Shoemaker-Levy 1993e üstökösről, mely 1994 júliusában a Jupiterbe fog csapódni.

Fényesszupernóvát fedeztek fel spanyol amatőrök az M81-ben. A maximumban 11magnitúdós csillagot nálunk is sokan észlelték, jó fénygörbét tudtunkaz adatokból rajzolni. A hátsó borítón: Lovas Miklós felvétele aszupernóváról.

93/10: Nemzetközi távcsöves találkozóAusztriában. Az első híradást követő években magyar amatőrök sorakereste fel az osztrákok ITT-jét.

CCD-s tapasztalatszerzésSzegeden, felvétel az SN 1993J-ről. A szegedi amatőrök 63/840-esTelementorral és ST-4-es kamerával dolgoztak.

Az 1993-asPerseida-jelentkezést tízezrek követték figyelemmel, szerte azországban az MCSE felhívására. Kaszás Gábor a szegedi népvándorlásrólszámol be, cikkét azzal zárja, hogy „az MCSE életében történt valami,amit meg kellene ismételni”.

(Technikai kitérő: az 1993/9–12-esszámok teljes egészében Ventura tördelőprogrammal készültek. Emlékszikmég valaki erre a programra?)

1994

94/1. Ideiközgyűlésünket április 16-án tartjuk, az immár „belakott” BME RKlubban. Először hirdetjük meg a Csillagászat Napját is, este aPlanetáriumnál várjuk az érdeklődőket.

94/3. Távcsőépítés – Trabantból. Kocska Tamás félig komoly, félig komolytalan cikke a Trabant sajátos felhasználásáról.

94/4.Patkós László cikke a HST-ről, és a nagyjavítást követő elsőeredményekről. Újra színes címlappal jelentkezünk (az éta Carinae a HSTfelvételén).

94/5. SN 1994I az M51-ben – két független magyarfelfedezője is volt a robbanásnak! Bakos Gáspár és Szitkay GáborRáktanyáról végezte független felfedezését, a 44,5 cm-es Dobsonnal.

Aváltozós rovatban Italo Dalmeri olaszországi amatőrtársunk fotója aNova Cas 1993-ról. A felvétel kvázi-Schmidt-kamerával készült.

94/7-8.Protuberancia-toldat – házilag. Iskum József cikke a házilagelkészíthető toldatról. Beindulnak a protuberancia-észlelések is aNap-rovatban.

94/9. Az év eseménye a júliusi üstököskarambol! AJupiterbe csapódott Shoemaker–Levy-üstökös rendkívül látványos, könnyenészlelhető, sötét becsapódásnyomokat hagyott hátra maga után azóriásbolygó légkörében. A becsapódásról készült képek megrendelhetőkTóth Tamástól, a 3,5-ös floppyk 350 Ft-ba kerülnek.

1995

95/2.Észleljünk kisbolygókat! Sárneczky Krisztián felhívása akisbolygóészlelések beindítására. A téma az üstökös rovatban kap helyeta továbbiakban.

A hátsó borítón Józsa Sándor művészi linómetszete Charles Messier-ről.

95/3. Bemutatkozik az AstroTech – közelebb hozzák a világot.

Hirdetés: Kifogástalan optikák garanciával (Szabó Sándor keretes hirdetése)

95/6.Magyarok Marokkóban. Cikk az 1994-es marokkói autóbuszosnapfogyatkozás-expedícióról. A gyűrűs napfogyatkozást a borult időmiatt nem sikerült észlelni.

95/7-8. A digitális égbolt – Holl András a 41 CD-n megjelent Digital Sky Survey-t ismerteti.

95/11.Az MCSE World Wide Web címlapja – Tóth D. Krisztián ismerteti az MCSEakkor már fél éve üzemelő honlapját. (A „honlap” szó akkor még nemterjedt el, mindenki a home-page-et használta, az „ottlap”-tól pedigidegenkedtünk… Az „InterNet”-hez akkor még kevesen fértek hozzá, amai felhasználók pedig mit sem tudnak olyan varázsszavakról, mint aGopher vagy a Lynx.)

Dán András Első tapasztalataim egy CCD-kamerával c. írása is az új idők szelét jelzi…

Vaskúti György hangulatos cikket közöl a nagy sajátmozgású A Barnard-csillagról.

1996

96/1. A Meteor immár 56 oldalas, borítója ismét színes – a januári számot a Déma plusz Kft. támogatta.

ZajáczGyörgy beszámolója egyszemélyes indiai expedíciójáról: a teljesnapfogyatkozást teljes sikerrel észlelte, a stuttgarti Faragó Ottótársaságában.

96/2. Cikk a Hale-Bopp-üstökös felfedezőiről – várjuk az évszázad üstökösét!

96/3. A Hale-Bopp immár kiérdemli az ezredvég üstököse jelzőt.

Amagyar származású Ernesto Nagy Filho a Shoemaker-Levy becsapódásátészlelte Brazíliából. A rövid cikk az egyik becsapódás gombafelhőjéneksikeres megpillantását ismerteti.

96/4. Magyar embernek magyar eget! (Mizser Attila áprilisi cikke a nyelvújítás csillagászati vadhajtásairól)

Minőségi távcső elérhető áron! A Gemini első hirdetése a hátsó belső borítón, a G-10-es mechanika képével.

96/5,6. 1996 tavasza a Hyakutake-üstökösről „szólt”. Bemutatások sorátszerveztük, rengeteg észlelés érkezett be a meglepetésszerűen érkezettfényes üstökösről. A júniusi számhoz először mellékeltünk színesösszeállítást a Hyakutake-felvételek felhasználásával.

Első ízben kaptunk támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól a Meteor kiadására.

A májusi számtól kezdve valamennyi borítónk színes, terjedelmünk tartósan megnő 60-64, majd 68 oldalra.

96/7-8.Az első hosszabb cikk az 1999-es teljes napfogyatkozásról. Szabó Sándoraz fogyatkozás útvonalát és időtartamát ismerteti.

11. Kenguruka kupolák között – avagy csillagászat Ausztráliában. Fűrész Gábor cikkeausztráliai útjáról, a hátsó borítón kiváló asztrofotóval az étaCarinae ködösségéről.

Egyre jobb asztrofotókat készítenek amatőrcsillagászaink, a korszak két „sztárfotósa” Rózsa Ferenc és Szitkay Gábor

12.Az október 12-i részleges napfogyatkozás országos siker. Az eseményt az1999-es napfogyatkozás főpróbájának tartjuk, a média is érdeklődik azesemény iránt, hiszen hosszú évek óta nem láthattunk napfogyatkozásthazánkból. Felhőtlen égen sikerül megfigyelni az eseményt, a budapestiPlanetáriumnál legalább 1500 érdeklődő kíséri figyelemmel az égieseményt. Soha rosszabb főpróbát!

1997

15_199701_meteor_cimlap97/1. A CCD-rovatban már a III. részt olvashatjuk Fűrész Gábor CCD-s alapismereteket taglaló sorozatában.

Azelső félév számait alapvetően az „üstökösök minden mennyiségben” elvvezérli. Történeti, észlelési fotózási, űrkutatási stb. vonatkozásúcikkek egész sorát olvashatjuk.

97/4. Nyitott száj – csukottfül. Csaba György Gábor írja meg forgatási élményeit. (Juszt LászlóNyitott száj. c. műsorában január 3-án az asztrológia volt terítéken. Atévtan hívei és ellenzői egyaránt mikrofonhoz jutottak, ám a vitarésztvevői elbeszéltek egymás mellett, mintha külön-külön nyelvetbeszélnének. A végeredmény: mindkét fél győztesként hagyta el aterepet. Vagy pedig vesztesként – értelmezés kérdése.)

97/6.Könyves Bandi, merre vagy? A könyvterjesztés visszásságait taglaljaMizser Attila a Csillagászati évkönyv kiadásán keresztül. KönyvesBandit, a népszerű Moszkva téri könyvárust és az általa képviselt„könyves” szellemet hiányolja. A felvetett problémák ma is aktuálisak.

97/7-8.Észleljük a Hédervári-krátert – ha tudjuk! (Az IAU nemrégiben krátertnevezett el Hédervári Péterről, azonban az alakzat nagyon nehezenészlelhető, hiszen a déli pólus közelében látható – ill. nem látható.)

Az AmaKam, a magyar fejlesztésű CCD-kamera hamarosan piacra kerül – olvashatjuk a CCD-rovatban.

97/9.Folytatódik a Mars ostroma – az amerikaiak Pathfinder programja óriásisiker, a marsjárót a címlapon láthatjuk, amint a Maci Laci nevű szikláttanulmányozza.

A belső borítón Dán András CCD-s Mars-felvételei bizonyítják az új észlelési technika hazai létjogosultságát.

97/11.Ismét felújították a veterán Heyde-refraktort. Légrády Lajos cikkebemutatja a felújtás folyamatát, nehézségeit és a látványosvégeredményt.

97/12. Tájékoztató az SZJA 1%-áról. Az ún. 1%-osSZJA-törvény 1997-ben adott először lehetőséget arra, hogy az adózókmár befizetett személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlják valamelytársadalmi szervezet számára. Az MCSE-nek 840 ezer Ft-ot utalt át azAPEH.

1998

98/1. A sztár és a csillagok – interjúZoránnal. Sztevanovity Zorán, a népszerű előadóművész a csillagászatiránt érdeklődik. A Calypso rádióba küldött MCSE-tájékoztató alapjánlépett be az MCSE-be. (A beszélgetést Nagy Zoltán Antal jegyezte le.)

98/2.Analemmatikus napóra szerkesztéséről közöl cikket Ponori ThewrewkAurél. Az ember-árnyékvetővel „felszerelt” napóra egyik szép példányatalálható a keszthelyi Festetics-kastély parkjában.

98/3.Cikksorozatot indítunk a reformkori csillagászatról, a 150 évvelezelőtt kitört forradalom tiszteletére. A szabadságharc viharaiban agellérthegyi csillagvizsgáló megsemmisült, erről azonban későbbialkalommal írunk.

98/5: Állandó színes melléklet indul, Az új Naprendszer sorozat első jelentkezése: a Merkúrt mutatjuk be.

A címlapon az Orion-köd, Fűrész Gábor mozaikfelvétele mindenkit meggyőz a CCD-technika előnyeiről…

98/7-8. Az első vaskosabb összevont 7-8-as számunk 90 oldalas.

Útnak indult a Cassini-szonda, mely 2004-ben fog megérkezni a Szaturnuszhoz, fedélzetén magyar műszereket is elhelyeztek.

1998. augusztus 11-én megnyílt a Telescopium, az első igazi távcsöves szaküzlet. A cégben az MCSE-nek is van résztulajdona.

98/12.A Leonidák korábban érkeztek! Összefoglaló az 1998. november 16/17-iLeonida-záporról. Az éjszaka folyamán fantasztikus tűzgömbesőtfigyelhettek meg a szerencsések. A legtöbben azonban lemaradtak alátványosságról, mivel mindenki a következő éjszakára várta aLeonidákat.

1999

99/1. A képmellékletben:Piszkés-tetői CCD-feltételek. A 60 cm-es Schmidt-távcsővel készültmély-ég és üstökösfelvételek galériája.

99/2. A csillagok rögösútján: a 10 évvel ezelőtt újjáalakult MCSE tíz évének eredményei,tanulságai, kudarcai. (Mizser Attila összefoglalója)

2000?2001? Mikor kezdődik az új évezred. Ponori Thewrewk Aurél cikkét többhozzászólás követi az akkoriban igen fontos kérdésben. (L. még a 2KYprobléma a számítástechnika világában…)

99/4. Az AmaKam CCD-kamerák születésének regényes történetét ismerteti Papp István.

99/5.CCD-rovat: Határmagnitúdó verseny CCD-seknek. A versenyt később BerkóErnő nyeri, aki 10 cm-es refraktorral és AmaKam kamerával észlelt.

99/6.Berkó Ernő szupernóvát fedezett fel az NGC 2841 jelű galaxisban. Ismétegy független felfedezés, a 10 cm-es refraktort és az AmaKamothasználta észlelőnk. A média is felfigyelt észlelőnk sikerére, néhánynapra „médiasztárrá” avatva barátunkat.

99/9. Az augusztus 11.Teljes napfogyatkozást amatőrök ezrei, emberek milliói követtékfigyelemmel. Beszámolók egész sorát közöljük a lelkes észlelőktől. AzMCSE sebtében fotópályázatot ír ki az észlelők számára, és október 4-énnapfogyatkozás-konferenciát szervez az eseménynek szentelve. A legjobbamatőr fotók a Meteor 99/12. számában és a 2000-es Meteor csillagászatiévkönyvben jelennek meg.

99/11. A csákvári napóraújjászületése. Bartha Lajos cikke egy példaszerűen szépen felújítottnapóráról, melyet a napfogyatkozás idején avattak. (A csákvári napóraképe megtekinthető a Meteor hátsó borítóján.)

Ajánljuk...