Lapunk története

2000-es évek

2000

2000/1. Beszélgetés Maksa Zoltánnal. Az ismert humorista iscsillagászat-kedvelő – Trupka Zoltán készített vele interjút.

2000/2.A szegény ember ekvatoriális mechanikája, avagy a pajtaajtóreneszánsza. A barokkos (nem reneszánsz) cím egy érdekes megoldásrautal, a pajtaajtóra. (Ujvárosy Antal cikke)

2000/4. AKoordinátor 2000 intelligenssé varázsolja távcsövünket. A magyarfejlesztésű rendszerrel Papp István ismerteti meg az olvasókat.

Aképmellékletben a NEAR szonda Eros-felvételeit mutatjuk be. Azamerikaiak kisbolygószondája a kezdeti nehézségek után végülfantasztikus felvételeket készít az Eros kisbolygóról, majd leszáll afelszínén…

2000/5. A Bűvös Doboz naptávcső. Egy érdekesalkalmazása a hagyományos kivetítéses módszernek. Vetítsük sötétdobozba a Nap képét, és jóval kontrasztosabbnak látjuk. Vetítsükfélgömbre a Napot, és máris három dimenzióban látjuk… Virág Pál cikkeeredetileg a Sky and Telescope-ban jelent meg.

2000/7-8. Az első, valóban dupla számunk: 128 oldalas!

Aferdetükrös távcső készítésének nehézségeibe avat be bennünket BerenteBéla, a kiváló tükörcsiszoló. A titokzatos Yolo-rendszert rajta kívülcsak Schné Attila tudta megépíteni…

Nagyszerű áttekintő cikk a planetáris ködökről Kiss László tollából.

2000/11.A piszkés-tetői Schmidt-távcsővel óriási szerencsével sikerültmegörökíteni, amint a (360) Carlova kisbolygó elfedte a HIP 9975 jelűcsillagot. A jelenséget „állókamerás” módszerrel sikerült megörökíteniea Kiss László által vezetett észlelőcsoportnak.

2000/12. Atávcsőpiac 2000-ben. A korábbi, a témával foglalkozó cikkek folytatása.Az ezredfordulóra nagyot változott az amatőrök távcsővel valóellátottsága.

2001

2000-2001 folyamán a kitűnő mély-égészlelő, Szabó Gábor cikksorozatát olvashattuk a mély-ég rovatban, adéli ég alatt szerzett tapasztalatairól.

2001/1. Immár 30 éves a Meteor. A születésnapot új otthonunkban, az óbudai Polaris Csillagvizsgálóban ünnepelhettük.

2001/2.Űrhajózni márpedig kell! Az Űrállomások kacifántos históriáját írja megolvasóink számára Horvai Ferenc. A dolog aktualitását az adja, hogylassan, de elkezd épülni a Nemzetközi Űrállomás.

2001/5. Új távcsőbolt nyílik a fővárosban, az Ég-bolt. (hirdetés)

2001/6.Testvérlapunk, az Albireo is harminc éves. A kerek évforduló alkalmábólemlékívet készít Hevesi Zoltán, a bélyeggyűjtő-amatőrcsillagász.

A Meteor-Albireo emlékív

A Meteor-Albireo emlékív

2001/7-8. Ismét 128 oldalas nyári számmal jelentkezünk.

A7-8-as legérdekesebb cikkét Berkó Ernő írta, Ahol a seeing az úr…címmel. Az AmaKam kamera rákerült a szerző 35 cm-es Newton-távcsövére.A nagyobb teljesítmény egyúttal újfajta problémákat is jelent: alégköri nyugodtság igen erősen befolyásolja a megfigyeléseket.

2001/12.Digitális asztrofotózás – Kiss Gábor cikke. Újabb „fegyverrrel”gyarapodott az amatőrök (elsősorban a bolygóészlelők) fegyvertára, a jóminőségű digitális fényképezőgépekkel. Kiss Gábor cikksorozatábanrészletesen elmagyarázza, hogyan lehet jó felvételek készíteni abolygókról. A végeredményt a képmellékletben láthatják az olvasók – aképek „igen meggyőzőek”. Sőt…

Szerkesztőségicsoportkép 2001 májusában (balról jobbra): Mizser Attila(főszerkesztő), Heitler Gábor (számítástechnika), Tepliczky István(szerkesztő), Iskum József (Nap), Ladányi Tamás (kettőscsillagok),Kocsis Antal (Hold), Gyarmati László (meteorok), Rózsa Ferenc(távcsőépítés), Hollósy Tibor (bolygók), Berkó Ernő (mély-ég),Keszthelyi Sándor (csillagászattörténet), Kolláth Zoltán (szerkesztő),Sárneczky Krisztián (üstökösök), Csaba György Gábor (szerkesztő),Kereszturi Ákos (csillagászati hírek), Kiss László (változócsillagok),Szabó M. Gyula (Messier-objektumok)

Szerkesztőségicsoportkép 2001 májusában (balról jobbra): Mizser Attila(főszerkesztő), Heitler Gábor (számítástechnika), Tepliczky István(szerkesztő), Iskum József (Nap), Ladányi Tamás (kettőscsillagok),Kocsis Antal (Hold), Gyarmati László (meteorok), Rózsa Ferenc(távcsőépítés), Hollósy Tibor (bolygók), Berkó Ernő (mély-ég),Keszthelyi Sándor (csillagászattörténet), Kolláth Zoltán (szerkesztő),Sárneczky Krisztián (üstökösök), Csaba György Gábor (szerkesztő),Kereszturi Ákos (csillagászati hírek), Kiss László (változócsillagok),Szabó M. Gyula (Messier-objektumok)

2002

2002/1.Új távcsöves cég szerény hirdetése rejtőzik a januári szám végén:megjelent a Távcső Szolgáltató a távcsőpiacon. Ma már aligha kellbemutatni…

2002/2 Fonálkeresztes pók – Rózsa Ferenc megosztjavelünk annak titkát, miként lehet jó szálkeresztes okulárt készíteni.Ehhez az éj leple alatt először is el kell indulni pókhálót keresni…A pókhálót pókhálógyűjtő villára kell feltekerni… A cikket csak erősidegzetű olvasóknak ajánljuk!

Sétáló Naprendszer készült a Népligetben, a Planetárium szomszédságában. Mátis András cikke.

2002/3.Az MCSE és a TIT Kulin György-emlékérmet alapított. Az első emlékérmetPonori Thewrewk Aurél kapta, az ünnepélyes átadásra a TIT-székházbankerült sor.

2002/6. A tavasz szívesen látott vendége volt azIkeya-Zhang-üstökös, mely szabad szemmel is látszott, kisebb távcsővelpedig egészen fantasztikus élményt nyújtott. A legszebb felvételeketképmellékletben mutatjuk be.

2002/7-8. Egy szezon – hárommeteorraj. Sárneczky Krisztián hangulatos cikke a téli időszak háromnagy meteorrajáról, a Leonidákról, a Geminidákról és a Qadrantidákról.

2002/10.A Duna augusztusi áradását a Nemzetközi Űrállomásról is megörökítették.A belső borítón a Dunakanyar árvízi képeit mutatjuk be.

Az asztrofotós mellékletben immár a digitális technikával készült képek dominálnak.

Atávcsőkészítési rovatban a Newtonok ventilátoros hűtéséről olvashatunk.Az alkalmasan elhelyezett ventilátor javíthatja a távcső képalkotását.

2002/11. 25 éves a TIT Budapesti Planetáriuma. Mátis András cikke

Csillagfénybarát térvilágítást alakítottak ki a MÁV-nál. Az első komolyabb lépés hazánkban a fényszennyezés csökkentésére.

2003

2003/1.2002 novemberében ismét látványos Leonida-kitörést észleltek. AKút-hegyen több tucat amatőr és érdeklődő kísérte figyelemmel atelehold ellenére is látványos hullást. A képmellékletben is helyetkaptak a legszebb felvételek.

2003/2. Távcsövet juttatunk Kósa-Kiss Attila nagyszalontai amatőrcsillagásznak.

2003/3. Megsemmisült a Columbia űrrepülőgép – újabb tragédia az űrhajózás történetében.

Címlapunkonaz Iparművészeti Múzeum kincsét, egy reneszánsz csillagászati órátmutatunk be. A ritka kincset Az idő hangja c. kiállításon tekinthetjükmeg.

Kőszegen megalakult az MCSE Napóra Szakcsoportja.

2003/4.Bemutatkozi a Corona Borealis Obszervatórium, Kereszty Zsoltmagáncsillagvizsgálója. A címlapon a kupolát láthatjuk, az ismertetőbenpedig az egyik legjobban felszerelt magáncsillagvizsgálóvalismerkedhetünk meg.

A képmellékletben bemutató csillagvizsgálókról közlünk összeállítást. (Sokkal több van belőlük, mint gondolnánk!)

2003/6-9.A csillagászat hónapjával kapcsolatban egy sor hírt, érdekességetbeszámolót közlünk. Májusban Merkúr-átvonulás, napfogyatkozás ésholdfogyatkozás is észlelhető volt, nagyszerű alkalom anépszerűsítésre. Rendezvények, találkozók színesítették a programot. Újfőműszert kapott a Polaris Csillagvizsgáló, egy 200/2470-es refraktort.

2003/7-8. Összevont számunk ezúttal 140 oldalas, lényegében véve tematikus Mars-szám, a történelmi Mars-oppozícióra készülünk.

2003/10.A Polaris Csillagvizsgálóban óriási sikere van a Mars-oppozíciónak.Augusztus 27-én 1100-an látogattak el A Mars éjszakája c.rendezvényünkre, és legalább ennyien szorultak kinn. Egy hónap alatt4000 látogatónk volt.

2003/11. Szentléleki távcsövek –nagysikerű távcsöves találkozó Szentléleken, Keszthelyi Sándortávcsőfelmérést végzett. A lajstromba vett 100 távcső jól reprezentáljaa hazai amatőrök műszerezettségét.

2003/12. A Mars-közelségetlegeredményesen webkamerával lehetett észlelni. A képmellékletbenszámos jól sikerült felvételt mutatunk be magyar amatőröktől. Ez voltaz új észlelési módszer első tömeges alkalmazása hazánkban.

2004

2004/1.Sarki fény látszott 2003. november 20/21-én. Országszerte számos helyenlátták az északi fényt, mely időnként annyira erőteljes volt, hogy azenitben is megjelent. A vöröses, zöldes fényekben pompázó természetijelenséget még a fényszennyezett fővárosból is látni lehetett. Aképmellékletet is a sarki fénynek szenteltünk, a címlapon pedig ÉderIván „sarkifényképe” néz az olvasóra. (Összesen 400 észlelő látta ajelenséget.)

2004/2. Tovább folytatódik a Mars ostroma a kétMER-rel, vagyis a Spirittel és az Opportunity-val. (A két marsjáró mégis működőképes.)

Elhunyt Dezső Loránt, a hazai napfzikai kutatások kiemelkedő alakja. (Kálmán Béla megemlékezése)

2004/3.Interjú Papp Sándorral, az „eklektikus észlelővel”, aki több mint 50ezer észlelésével a legszorgalmasabb hazai változóészlelő.

2004/4.Látogatás a „Marson”. Kereszturi Ákos izgalmas beszámolója az arizonaiMars-analógia bázison tett látogatásról. A hátsó borítón:Mars-geológusunk szkafanderben, a Meteor sarki fényes borítójával akezében. (A képet még viszontlátjuk!…)

A Vénusz-átvonulásra is készülünk: régi magyar észlelésekről és a sokakat aggasztó feketecsepp-jelenségről közlünk cikket.

2004/5.Az EU-csatlakozás alkalmából Európát ábrázoló űrfelvételekből nyújtunkát csokrot az olvasóknak. Kontinensünk odafentről meglepően széplátványt nyújt – a képeken szerencsére nem látszanak a földfelszíniproblémák.

2004/6. Szemtől szemben az omega Centaurival!Kereszty Zsolt cikke a 2003-as dél-afrikai észlelőexpedíció eseményeiteleveníti fel, nagyon szép asztrofotókkal (képmelléklet), címlapon aéta Carinae körüli „zavaros” ködösség. A déli égen sokkal több alátványos objektum, mint idefent, északon – egyszer az életbenmindenkinek látnia kellene a déli égboltot.

Elhunyt Janet Mattei, az AAVSO igazgatónője.

2004/7-8.A június 8-i Vénusz-átvonulást ideális körülmények mellettészlelhettük. A címlapon Éder Iván fotóját mutatjuk be – a felvételenjól látható a Vénusz „átvilágított” légköre.

A Hold 100-szor – itthon is meghirdetjük a Lunar 100 programot.

BakosGáspár a Mauna Kea tetején észlel, oxigénpalackkal segítve szabadszemeshatármagnitúdóját. Az eredmény: döbbenetes élmények és egy jó cikk.

2004/9.Még mindig a Vénusz-átvonulásról: kétségkívül ez volt az év eseménye,sikeres bemutatók soráról érkeztek híradások. Mitre Zsolt Vardőreutazott, hogy Hell Miksa nyomdokait követve figyelje meg az eseményt.

Megérkezett a Cassini a Szaturnuszhoz. A címlapon látható a Szaturnusz gyűrűrendszere, egészen közelnézetből.

2004/10.Egyre több jól felszerelt magán-csillagvizsgáló épül az országban.Jaczkó Imre cikkében bemutatja az Androméda Csillagvizsgálót, aképmellékletben pedig számos további ilyen létesítmény fényképétmutatjuk be.

2004/11. Fényszennyezés-konferencia Debrecenben.Első alkalommal gyűltek össze csillagászok, környezetvédők,világítástechnikai és energetikai szakemberek, hogy áttekintsék

a kérdéskört. A konferencián Bob Gent, az IDA európai képviselője is előadást tartott.

2004/12. Fényes vendég a Camelopardalisban – 2004-ben két fényes szupernóvát is megfigyelhettünk távoli extragalaxisokban.

2005

2005/1. januári számunkat Kulin György emlékének szenteltük, a képmelléklettémája is Kulin György munkássága. Mindez csak nyitánya aKulin-emlékévnek, mely megemlékezésekkel, kiadványokkal, vetélkedővelés egy Kulin-honlappal emlékezett meg az amatőrmozgalom atyjáról. AKulin-emlékérem idei kitüntetettje rovatvezetőnk, Keszthelyi Sándor.

Meteor-postázás 2005 áprilisában, a Polaris Csillagvizsgálóban. A postázás istársadalmi munkában történik, akárcsak a lap szerkesztése

Meteor-postázás 2005 áprilisában, a Polaris Csillagvizsgálóban. A postázás istársadalmi munkában történik, akárcsak a lap szerkesztése

2005/2.Jól kezdődött az év üstökös-szempontból. A címlapon Machholz-üstökös ésa Fiastyúk együttállása, és szép fotók láthatók az üstökösről aképmellékletben.

Sikeresen leszállt a Huygens szonda a Titan felszínére.

2005/3. Január 21-én újra sarki fény látszott hazánkból, amiről a képmellékletből is tájékozódhat az olvasó.

Acsillagászattörténeti rovatban a bicskei csillagvizsgálórólolvashatunk. Mi közlünk első ízben korabeli fényképet a csillagvizsgálópusztulás előtti állapotáról.

2005/4. Távcsövek a mesésKeletről, avagy hogyan készülnek napjaink kommersz távcsövei? (A kínaitávcsőgyártás eredménye az olcsó távcsőkínálat és az európaitávcsőgyártás elhalása.)

2005/5. A TMB-apokromátról olvashatunkérdekes cikket, a képmellékletben pedig a 130/780-as típussal készültasztrofotók (Éder Iván és Rózsa Ferenc felvételei) kápráztatják el azolvasókat. A hagyományos fotótechnika és a számítógépes képfeldolgozásházassága csodákra képes.

Kereszturi Ákos a „Marson” (az arizonai Mars-analógia bázison) a Meteor 2004/1. számával.

Kereszturi Ákos a „Marson” (az arizonai Mars-analógia bázison) a Meteor 2004/1. számával.

2005/6. Berci és Béla – huszonöt éves a magyar űrrepülés

A címlapon: az Örvény-köd. Szitkay Gábor szenzációs felvétele összesen 520 perc expozíciós idővel készült.

Messier-maraton:105 – Görgei Zoltán és Ladányi Tamás ennyi Messier-objektumot nézettvégig egyetlen éjszakán. Az eredmény: új magyar rekord.

2005/7-8.

Újtávcsövet avattunk Hegyhátsálon. A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítványúj 50 cm-es RC-távcsöve az utóbbi évek legjelentősebb beruházása. Alétesítmény mindenki számára nyitott, a hegyhátsáliak szeretettelvárják az érdeklődőket.

Észlelési élményem: az MCSE pályázata fiatal amatőrök számára. A legjobb írásokat a 7-8-as számban közöltük.

2005/9.

Teljessikerrel járt a Deep Impact szonda, mely telibe találta az üstököst. Abecsapódásról látványos felvételeket közlünk a képmellékletben.

Tesztkalandokegy 25 cm-es GSO Dobsonnal. A tajvani gyártmányú Dobson különösmegoldásaival nem várt problémák elé állította a tesztelőt, PappSándort.

2005/10.

„Ismét felfedezték” a tizedik bolygót!A Plútón túli „óriás Plútóról” és a tizedik bolygóvá nyilvánításhátteréről rántja le a leplet Sárneczky Krisztián.

AzEnceladusról, a Szaturnusz pöfékelő holdjáról ír Budai Edina és SzabóAndrea. A Polaris szakkörösei ezzel a témával értek el 6. helyezést azESO tavalyi pályázatán.

A Schmidt-Cassegrain forradalomrólSzarka Levente írt cikket. A távcsőtípus valóban forradalmasította azamatőrök észlelési lehetőségeit.

2005/11.

Londoni napórákat járt sorra Marton Géza – a különleges megoldású árnyékórákról szól a „vezércikk”.

Táborkrónika2005 – egyre több színvonalas csillagászati tábort szerveznek szerte azországban. A nyár rossz időjárása azonban rányomta a bélyegét atáborokra is.

Az Ursa Minor csillagtérkép program. Butuza Tamás cikke saját fejlesztésű, a gyakorlatban is jól használható programjáról.

2005/12.

Azév eseménye az október 3-i napfogyatkozás – legalább is azok számára,akik elutaztak a jelenség „totalitási sávjába”, ahol gyűrűsnapfogyatkozást láthattak. Spanyolországi és tunéziai észlelésiélményekről olvashatunk, nagyon sok szép képpel.

Szabó Barna a Meteor 2005. szeptemberi számára vetíti ki a fogyatkozó Nap képét

Szabó Barna a Meteor 2005. szeptemberi számára vetíti ki a fogyatkozó Nap képét

2006

2006/1.A januári szám “vezércikkét” Galántai Zoltán tudománytörténéz írta,Órák, robotok, mikrokozmoszok: az időmérés története címmel. A 2005.októberi gyűrűs napfogyatkozásról két további élménybeszámolótolvashatunk. Gyarmathy István magán-csillagvizsgálója, a KisGöncöl Csillagda építését ismerteti.

2006/2. A címlaponÉder Iván újabb szenzációs felvétele az Orion csillagképről, aképmellékletben összeállítás az Orion vidékéről, a csillagászattörténetrovatban pedig Bartha Lajos írása a Három Kaszásokról, vagyis acsillagkép (egy része) magyar elnevezésének hátteréről. Tóth Imre azüstökösrovatban az üstökösök tudományos célú észleléséről ír.

2006/3.Emlékezzünk a West-üstökösre! A címlapon a harminc évvel ezelőttfeltűnt, igen látványos West-üstökös. A horizonton: a Plútó! SpányiPéter a New Horizons Plútó-szonda indítása kapcsán írt hosszabb cikket.A szonda még a bolygó felé indult, mire megérkezik, ki tudja, mi lesz aPlútó besorolása…

2006/4. Újra magyar a “Marson”. HargitaiHenrik Kereszturi Ákos nyomdokain második magyarként dolgozott asivatagi Mars-analógia bázison, ahol többek közt kipróbálta a magyarfejlesztésű Mars-autót, a HUSAR-t. A képmelléklet is a Marssal és amarsbázissal foglalkozik.

2006/5.A 85 esztendős Ponori Thewrewk Aurélt köszöntjük, beszámolunk a március29-i részleges napfogyatkozásról, melynek észlelésére ésbemutatására nagy erőkkel készültünk, azonban a rossz idő a legtöbbhelyen megakadályozta a munkát. A képmellékletben győri amatőrökasztrofotóiból válogatunk.

2006/6. Hosszú idő után újra magyarüstökösfelfedezésnek örülhetünk: Ambrus Ádám üstököst fedezett fel aSOHO egyik felvételén. A képmellékletben a Swassmann-Wachmann3-üstökösről készült felvételekből válogatunk, a címlapon épp az M57-et”fedi el” a tavaszi ég fényes üstököse. A Jupiteren újabb vörös foltjelent meg.

A Meteor friss és régebbi számai a Szakkönyváruházban is megvásárolhatók

A Meteor friss és régebbi számai a Szakkönyváruházban is megvásárolhatók

2006/7-8.A 140 oldalas összevont szám fő témája természetesen a március 29-inapfogyatkozás. Több száz magyar amatőr észlelte a teljesnapfogyatkozást, a többség Törökországból. Az expedíciósbeszámolók közel 40 oldalt töltenek meg, a képmellékletben is anapfogyatkozás van terítéken. Az új életre kelt távcsőépítési rovatbanVarga Dávid hatcsapágyas távcsőmechnaikájáról is olvashatunk.

2006/9.Az Itokawa kisbolygóval kapcsolatos legújabb eredményekkel foglalkozik”vezércikkünk”. A II. napórás találkozó kapcsán egy érdekes ólomüvegnapóráról olvashatunk. A képmellékletben a hirek.csillagaszat.huhétképeiből közlünk válogatást.

2006/10. Az év egyik szenzációjavolt a Plútó “lefokozása”. A prágai eseményekről Kiss László tollábólovlashatunk helyszíni tudósítást. A nyár hazai amatőr eseménye atarjáni Meteor ’06 Távcsöves Találkozó volt, melyen több mint 300amatőr vett részt. A tábori életképeket a képmellékletben láthatjuk,ugyanitt légköroptikai jelenségekről készült felvételeket is bemutatunk.

2006/11.Az év hazai szenzációja az első magyar-amerikai felfedezésű exobolygó,melyről Székely Péter írt cikket. Chilében, a “lámák földjén” jártak aPolaris szakkörösei, akik megnyerték az ESO Catch a Star! elnevezésűpályázatát. A Polarisban járt az AAVSO igazgatója, Arne Henden.

Csendéleta Polarisból. Postázásra várnak a Meteor 2006/12. számának példányai és2007-es Csillagászati évkönyvek (a postazsákokban)

Csendéleta Polarisból. Postázásra várnak a Meteor 2006/12. számának példányai és2007-es Csillagászati évkönyvek (a postazsákokban)

2006/12. A távcsőépítési rovatban a magyar készítésű apokromátról olvashatunk, aHold-rovatban pedig új észlelési programról, melynek célja a Holdfelszínén leszállt expedíciók vagy automata szondák leszállóhelyénekmegismerése. A képmellékletben mélyég-felvételeket mutatunk be az egyre jobbasztrofotókat készítő hazai amatőrök munkáiból.

2007

2007/1.Amerikát “ellepik” a magyarok – erről számol be Szalai Tamás a Harvardontett látogatását ismertető cikkében. Egy másik amerikás magyarral,Bakos Gáspárral készítettünk interjút az új magyar-amerikai felfedezésűexobolygó kapcsán. A képmellékletben és az üstökösrovatban a múlt évőszén kifényesedett SWAN-üstökössel találkozhatunk.

2007/2. Babcsán Gábor magashegyi észleléseiről számol be. A légköroptikaijelenségek összefoglalását Hegedüs Tibor tollából olvashatjuk, aképmellékletben látványos illusztrációkkal. A rendkívül nagyérdeklődéssel övezett budapesti van Gogh-kiállítás kapcsán a hollandfestő csillagászati ihletésű műveivel foglalkozunk.

2007/3. Januárban fantasztikus vendégünk volt az esti égen, a McNaught-üstökös. A címlapon Balogh Gábor felvétele mutatja ezt a gyönyörű égi vándort, mely a déli féltekéről még ennél is fantasztikusabb látványt nyújtott. Üstökösrovatunk és a képmelléklet ezzel a pompás kométával foglalkozik. Még mindig nincs csillagászati világnap, bár Magyarországon valami rejtélyes oskán fogva elterjedt, hogy ez a jeles nap április 3-ára esett.

2007/4. Üstökösszörnyeteg a címlapon: ilyen volt a McNaught-üstökös Ausztráliából! A képmellékletet és az üstökösrovatot ismét a McNaught uralja: a látvánnyal nem lehet betelni. Már megint a délieknek volt szerencséjük… Tíz éves a Csilla, az MCSE első levelezőlistája. A londoni Astrofest 2007-ről tudósít Méhes Ottó. Egyiptomi napfogyatkozás-viszontagságairól ír Bokor Katalin.

2007/5. A címlapon a kanzelhöhei obszervatórium egyik pazar Nap-felvétele, magáról az intézményről Ladányi Tamás írt ismertetést. Egy automata teljeségbolt-kamera készítését mutatja be Csongrádi Zoltán a távcsőépítési rovatban. A holdbéli Duna és Tisza nyomában kalandozik Mizser Attila. A képmellékletben magyar amatőrök mélyégfelvételeit láthatjuk.

2007/6. Megújult a Meteor! A címlapon szakítottunk a régi hagyománnyal, a Meteor-logó felülre került – csak a betűtípust tartottuk meg a régi címlapból. A Meteor belseje is teljesen átalakult, teljes egészében kéthsábos tördeléssel, új betűtípusokkal, világosabb szerkezettel jelentkezünk. A korszerűsített kinézet mellett a tartalmat is szeretnénk frissebbé, a nem kimondottan észlelő amatőrökhöz is közelebb hozni. A korábbinál több szövegközi ábrát tudunk közölni, ráadásul jobb minőségben.

20070614_ujmeteorA “leg”-ek exobolygója: ismét exobolygót fedezett fel a HAT-team. Ágasvári emlékek: a 2006-os ifjúság tábor. A bajai találkozóról olvashatjuk Szalai Tamás gondolatébresztő beszámolóját. Becsapódás szimuláció: ha tudni akarja, hogy egy meteor vagy kisbolygó mekkora kárt tenne a földi környezetben. A zselici Messier-maratonon egyetlen éjszaka 105 objektumot nézett végig Sánta Gábor.

2007/7-8. Szokásos nyári összevont számunk ezúttal 128 oldalas, és az év két fő “profiljával” a heliofizikai évvel és az ötven éves űrkorszakkal foglalkozik. A címlapon látható STEREO-felvétel sokak számára jelentett feladványt: hogyan lehetséges, hogy az űrszonda annyival kisebbnek látja a Holdat? A tavasz nagy eseménye volt Simonyi Károly űrutazása, melyről részletesen beszámolunk cikkben és a színes mellékletben is. Sajtz András simonyifalvai észleléseinek 25 évére emlékszik vissza egy kitűnő cikkben. Tóth Zoltán és Szabó Sándor 50 cm-es távcsövük építését ismerteti. A 150 évvel ezelőtt született Gothard Jenő munkásságát ismerteti Bartha Lajos. Szakköri találkozó volt a Polarisban: a rendezvény tanulságaival foglalkozik Horvai Ferenc és Kereszturi Ákos.

2007/9. Bemutatkozik a szenci Solar Csillagászati Egyesület. Konkoly-szobrot avattak Ógyallán. Az elmúlt nyáron meglepően sok világítófelhő-észlelés készült. A megszaporodott világító felhők talán a klímaváltozással állnak kapcsolatban. Sikeres volt a Múzeumok éjszakája – bemutatóink szempontjából is. A képmellékletben ezúttal a Marssal találkozunk, Morfológiai Zónák a Marson c. cikkünkhöz kapcsolódva.

2007/10. A Meteor címlapján meteorit látható, Padányi Árpád tartja kezében a Campo del Cielo-meteorit egyik darabját. Ugyanő érdekes cikket írt az ISS részleteinek megörökítéséről. Halottak napján: csillagászok sírjai Rezsabek Nándor cikkében. A második tarjáni tábor emlékképeit eleveníti fel Horváth Katalin. Az emlékezést képmellékletünk is segíti. Csillagászati ábrázolások kalotaszegi tempomokban – Szabó M. Gyula cikke. Október az űr hónapja is, Öven éve a világűrben és Kína a Holdra készül c. cikkeink is erre emlékeztetnek. Lapunk támogatja a 2007. évi Kutatók Éjszakája budapesti központi rendezvényét.

2007/11. Planetárium-felfújtak: a novemberi szám a pozsonyi kisplanetárium-találkozóról szóló beszámolóval indul. A szlovák fővárosban többféle felfújható planetáriumot is volt alkalmunk közelről tanulmányozni. Soligor-távcsövek “tuningolásáról” ír Béres Gábor, az ágasvári ifjúsági táborról pedik Klimaj Renáta. Az olvasói rovatban – egyebek mellett – Katie Melua Nine million bicycles c. számának csillagászati vonatkozásáról olvashatunk.

2007/12. Decemberi címlapunkon Szitkay Gábor és Koch Barnabás szenzációs felvétele látható a Holmes-üstökösről. Az égitest minden idők legnagyobb mértékű üstököskitörését produkálva október végén néhány nap alatt érte el a szabadszemes láthatóságot, miközben egymilliószorosára növekedett fényessége. Természetes, hogy a képmellékletet is a Holmes uralja, és az üstökös rovat is szokatlanul terjedelmes.

2008

2008/1. 2009 a csillagászat nemzetközi éve lesz, a belső borítón megismerkedhetünk az év hivatalos logójával. Januárban még mindig a Holmes-üstökös a szenzáció, hiszen továbbra is fényes, szabadszemes a csóvás égi vándor. A címlap mellett ismét egy teljes képmelléklet foglalkozik a Holmes-szal. A Hold-rovatban Velkei Szabolcs fényképszerű rajzaival ismerkedhetnek meg az olvasók. A változós rovatban Kiss László cikke olvasható a CHARA-interferométerről.

2008/2. A címlap ismét szenzációs magyar asztrofotó: Berkó Ernő kompozit felvétele a Geminidák 2008. decemberi maximumáról. A képmellékletben ugyancsak szenzációs felvétel látható a Magas-Tátráról. A fantasztikusan részletes felvételt Éder Iván készítette a Csóványosról. Schalk Gyula posztumusz cikkét olvashatjuk a naptárproblémáról, A.D. 2008: szökőév nem szökő gondokkal címmel.

2008/3. Darkula az égbe jutott! Egy tucat újabb magyar kisbolygó-elnevezést fogadott el az IAU. Mostantól a 125071-es sorszámú kisbolygó Lugosi Béla, a Drakula grófot oly’ emlékezetesen megformáló filmszínész nevét viseli. Március a Messier-maratonok időszaka. Sánta Gábor egy 2007-es öttömösi észlelőakció eseményeit eleveníti fel cikkében (az észlelők 106 M-objektumig jutottak 2007. április 14/15-én).

2008/4. Újra űrszonda a Merkúrnál! 1975 után ismét ember alkotta űreszköz látogatott a “legfürgébb” bolygóhoz, a Messenger. Az eseményről hosszabb cikkel és képmelléklettel is megemlékezünk. Félkarú csillagrablókról (goto-s funkcióval “felturbózott” kistávcsövekről) írt cikket Butuza Tamás. A Hubble változó köde című cikk az NGC 2261-ben észlelhető drámai változások apropóján mutat be egy érdekes képpárt és egy hangulatos ágasvári hétvégét.

2008/5. Húsz évvel ezelőtt hunyt el Szentmártoni Béla (1931-1988), akire Újvárosy Antal emlékezik. Az immár hagyományos Polaris-farsangról olvasható rövid tudósítás, és egy másik, ünnepélyesebb hangvételű az Aquincum kisbolygóról. A (107052) Aquincum aszteroidát április 11-én “adtuk át” a III. kerület polgármesterének, Bús Balázsnak. Egy nappal később igen sikeres Hold-észlelési találkozónak adott otthont a Polaris.

2008/6. Az utóbbi évtizedek legizgalmasabb archeoasztronómiai újdonságáról, a debrai korongról írt hosszabb ismertetést Sánta Gábor. A száz évvel ezelőtt robban Tunguz-meteorról Tóth Imre és Kereszturi Ákos jelentkezett cikkel. A képmellékletben Cserna Antal galaxisfelvételei kápráztatják el az olvasókat. A budapesti IMAX moziban láthattuk az Űrállomás 3D c. rendkívül látványos filmet, mely az ISS-es folyó munkát mutatja be.

2008/7-8. 2008. március 31-én egy órára lekapcsolták a díszvilágítást Budapesten és több vidéki nagyvárosban. Ezzel hazánk is csatlakozott a 2007-ben Sydney-ben indított Earth Hour elnevezésű akcióhoz. A nyári időszámítás hátteréről oszt meg izgalmas, kevéssé ismert részleteket Szabadi Péter. Kína csillagászatát ismerteti hosszú cikkben Hegedüs Tibor. A HungaroMars 2008 expedícióról Kereszturi Ákos jelentkezik érdekes beszámolóval. Nyúlon túl… – interjú Szitkay Gáborral, az ismert asztrofotóssal. A PDA csillagászati alkalmazásáról olvashatunk Kiss László cikkében. A Reneszánsz Évhez Regiomontanus és a reneszánsz műszerkészítés című cikkünkkel kapcsolódunk. Anyátlan csillagász család – Kemenes Lászlónéra (1945-2008), az ismert pécsi ismeretterjesztőre emlékezünk.

2008/9. A Phoenix-szonda megérkezett a Marsra – és a Polarisba. A sikeres Marsot érés kapcsán eredményes esti bemutatót tartottunk. A legkisebb Takahashi: a japán cég 60/355-ös kisrefraktorát ismerteti Lőrincz Imre. A webkamerás bolygóészlelésről ír Tordai Tamás. A 100 évvel ezelőtt indult Nyugatra is emlékezünk, amikor Csillagászati emlékhelyeink c. sorozatunkban Kosztolányi Dezső Logodi utcai lakóhelyéről írunk. (Itt született a Hajnali részegség c. remekmű.)

2008/10. Augusztus 1-jén népes magyar észlelőexpedíció láthatta a teljes napfogyatkozást Szibériából. A legszebb felvételeket Olvasóink is láthatják a címlapon és a képmellékletben. A Csimabiról, a Csillagászat Magyarországi Bibliográfiájáról jelentkezik izgalmas részletekkel Keszthelyi Sándor.

2008/11. A Föld légkörében robbant 2003 TC3 kisbolygóról ír “vezércikkünkben” Sárneczky Krisztián. Óriásbinokulár-szék! A 2008-as tarjáni tábor egyik legérdekesebb műszeréről osztja meg a titkos információkat velünk Kocska Tamás. Az újonnan indult digitális asztrofotózás rovatban ismét üdvözölhetjük Fűrész Gábort rovatvezetői “beosztásban”. Csillagászati vonatkozású emléktáblákról írt hiánypótló cikket Rezsabek Nándor.

2008/12. A címlap (is) egy új csillagvizsgálóról tudósít, a jászberényi könyvtár kupolás obszervatóriumot kapott! Az új James Bond-filmben (a Kvantum csendje) az ESO paranali obszervatóriuma is forgatási helyszín volt. Lebontották a Pécsi Planetáriumot. Újabb napóráinkról láthatunk színes képmellékletet! A belső borítón az augusztus 31-i vulkanikus naplementéről mutatunk be látványos felvételt.

2009

2009/1. Megkezdődött A Csillagászat Nemzetközi Éve! A címlapon: Galilei objektívje, melynek segítségével 1610 elején felfedezte a Jupiter holdait. Az évben új sorozattal jelentkezünk, A világ nagy távcsövei címmel. Stellafane! A távcsőépítők mekkája az USA-beli Vermont államban évente megtartott távcsöves találkozó. 2008. december 21-én csillagászati magazinnal jelentkezett a Polaris TV.

2009/2. Az M46-ról és vélelmezett planetáris ködéről írt cikket Kiss László. Eszerint a két objektum nem tartozik össze. 2008. december 1-jén a Hold elfedte a Vénuszt. Évtizedekig nem láthatunk ilyen látványos bolygófedést. Az 1995-ben hullott kaposfüredi meteorit sorsát tárja fel Becz Miklós. Mars cím nélkül: a Nemzeti Színház előadásában szerepelt tagtársunk, Boros-Oláh Mónika.

A februári szám postázásáról készült videó a Youtube-on kb. 100-szoros gyorsításban mutatja a kényes műveletet. Bárcsak a valóságban is végeznénk a munkával másfél perc alatt!

2009/3. Galilei nyomában tett itáliai utazásáról írt hosszabb cikket a főszerkesztő. Beindult a csillagászat éve: a TWAN programról olvasható interjú Babak Tafreshivel (a címlapfotót is az iráni amatőr készítette), jégtávcsövet állítottak az idei Mérnökbálon, ismét jelentkezett a Polaris TV magazinja, Megnyitjuk a csillagászat évét címmel. Tóth Zoltán beállította az egyetlen éjszakán vizuálisan észlelt üstökös-világrekordot: 2008. november 27/28-án 19 csóvás égi vándort figyelt meg.

2009/4. Komoly zenész, komoly fotós: interjú Éder Ivánnal, aki az asztrofotózást nagyon komolyan csinálja, amint az a képmellékletből is kiderül. Folytatódik a csillagászat éve: építsük meg Galilei távcsövét, mégpedig az AstroMedia kivágható távcsőépítő szettjéből. Tagtársunk, Bereczki Csaba eljutott az arizonai meteoritkráterhez, élményeiről rövid híradásban számol be. Bereczky Csaba lányával a kráter peremén.

2009/5. Májusi számunkban visszaemlékezünk 1983 májusára, amikor átszáguldott egünkön a “földsúroló” IRAS-Araki-Alcock-üstökös (Egy év – egy kép). Molnár Péter 2008. májusi finnországi látogatásáról mesél. Dübörög a csillagászat éve! Április 4-én óriási sikerrel tartottak járdacsillagászati bemutatókat tagjaink. Különösen terjedelmes távcsöves blokkunk: Herschel távcsövéről, a goto mechanikákról, az új 305 mm-es SW-Dobsonról és az APO-refraktorok alternatíváiról írunk.

2009/6. A Csillagászat Nemzetközi Évében máltai kezdeményezésre vettünk részt Az emberiség Holdja elnevezésű akcióban, melynek hazai gyümölcse Jaksy Attila fantasztikus holdas-repülős címlapfotója lett. Folytatódik a Hold ostroma: a Távol-keleti űrhatalmak is beszálltak a Hold ostromába: bő négy évtizeddel az USA után.

2009/7-8. Hagyományainkhoz híven ismét dupla terjedelemmel jelentkezik nyári összevont számunk, melyről az MCSE-honlapon olvashatunk bővebben.

2009/9. Ez az év valóban rendkívüli: szeptemberi számunk is dupla terjedelmű, egy pályázati támogatásnak köszönhetően. A szám vezérfonala a térhatású csillagászat. Több, a témába vágó cikk is kapcsolódik ehhez a fonalhoz, így pl. A Tejútrendszer szerkezete, a Csillagképek térben, A Kepler-kráter 3D-ben stb. A tagok számára anaglif szemüveget is mellékeltünk, hiszen a címlap és a képmelléklet is 3D-s képeket tartalmaz.

2009/10. Folytatódik A Csillagászat Nemzetközi Éve. A Meteor 400. számához DVD-t is kaptak a tagok és előfizetők, rajta a Csillagászat Nemzetközi Éve hivatalos videójával. A címlapon Ladányi Tamás fotója a Magyar Nemzeti Múzeum TWAN-kiállítására invitálja az olvasókat.

2009/11. A címlapon ismét Az emberiség Holdja, ezúttal a végleges mozaikfelvétel, melyen felfedezhetjük Jaksy Attila repülős fotóját is. Sánta Gábor hosszabb cikkben emlékezik meg a tarjáni MTT ’09-ről, mely az év legnépesebb amatőrcsillagész rendezvénye volt. Új rovatvezetőnk, a szlovákiai Balogh Klára a kínai napfogyatkozás-expedíció tapasztalatait osztja meg velünk. 2009-ben a Szaturnusz majdnem gyűrű nélkül látszott: a hazai észlelésekről a bolygórovatban olvashatunk.

2009/12. A címlapon újra a Hold, ezúttal Francsics László gyönyörű felvétele mutatja meg kísérőnk színeit. A húsz évvel ezelőtt felbocsátott HST-vel foglalkozik Fűrész Gábor cikke, és – milyen véletlen! – egykori szakkörösünk, Szulágyi Judit a Hubble Űrtávcső Intézetben (STScI) szerzett tapasztalatit osztja meg olvasóinkkal. A 25. oldalon Hingyi Gábor döbbenten olvassa a kör alakú könyvet a Holdról (ember a Holdon). Izgalmas cikket olvashatunk a PV Cephei változó ködösségéről Elek Elza tollából. A cikk egyik illusztrációja Éder Iván felvétele, mely a melléklet 2-3. oldalát foglalja el. A 64. oldal rövidhírében Obama elnököt látjuk távcsőbe pillantani. A Csillagászat Nemzetközi Évében a Fehér Ház parkjában középiskolásokat látott vendégül az elnöki házaspár.

Ajánljuk...