2002. április – Bolygók sorakozó!

Napnyugta után először a rendkívül fényes Vénusz, majd a változatos Jupiter, ezt követően pedig a gyűrűs
Szaturnusz, a vörös Mars és a Naphoz legközelebb eső Merkúr is feltűnik.
Április 14-től, látványos sarlójával Földünk kísérője, a Hold is csatlakozik a díszes kompániához. A látvány ettől kezdve naponta
változik. A legszembeötlőbb Holdunk fázisváltozása és a bolygók közötti látszólagos mozgása lesz.
Április 14-én a Vénusz, 15-én a Mars, 16-án a Szaturnusz, majd ezt követen 18-án a Jupiter szomszédságában
láthatjuk egyre növekvő sarlóját, végül április 19-én a Hold beáll a sor végére. Ha ekkor végigtekintünk az
égen, szinte az egész ún. ekliptika (ebben a síkban keringenek a naprendszer bolygói) kirajzolódik majd
előttünk.

A Merkúr és a Vénusz mozog a leggyorsabban. Előbbi május 4-én távolodik el a legjobban a Naptól. Közvetlen
szomszédságában hét fokos körön belül látszik a Vénusz, a Mars és a Szaturnusz. Ezt követően a Vénusz
egyre közelebb kerül a Marshoz, és május 10-én közepes nagyítású műszerekkel is egy látómezben látszik
majd két szomszédunk.

{mosimage}
A Merkúr, a Vénusz, a Szaturnusz és a Mars mozgása a május 6-12 közötti időszakban.
A nagyított részlet karikája kb. egy 10×50-es nagyítású binokulárnak felel meg.

Ez az "égi sorakozó" a Polarisból is bemutatásra kerül, bár innét a hegyek takarása miatt a Merkúr csak május
első napjaiban lesz megfigyelhető a korán, még szürkületben érkező látogatók számára.

Ajánljuk...