Napóra Szakcsoport

Üdvözlünk a Magyar Csillagászati Egyesület Napóra Szakcsoportjának oldalán!

Múlt. Jelen. Jövő. A múlt napóráinak felkutatása, ápolása, megóvása. A jelen kiaknázása, új napórák készítése. A jövő számára az ismeretek átadása, ismeretterjesztés és oktatás útján. Röviden így lehet összefoglalni a Szakcsoport elé kitűzött célokat.

Magyarországon – hasonlóan más országokhoz – már hosszú ideje kifejezett érdeklődés mutatkozott a napórák iránt. Az ilyen irányú, sokféle tevékenység azonban különösebb szervezeti keretek nélkül folyt. Szükségét láttuk ezért, hogy – hasonlóan más országokhoz – a hazai napórabarátok munkálkodása is kissé szervezettebben folytatódjon. Egy egész országra kiterjedő csillagászati egyesület megfelelő hátteret biztosít a napórások ténykedéséhez, alkalmas szervezeti keretet jelent az együvé tartozásra.

A Magyar Csillagászati Egyesületen belül 2002. Szeptember 27-én megalakult és elkezdte működését a Napóra Szakcsoport. Tagjai lehetnek mindazon MCSE tagok, akik kérik a felvételüket a szakcsoport névsorába.

Aki tehát napórákat tervez, szerkeszt, készít, illetve kivitelez, vagy kutatja, fényképezi őket, aki foglalkozik a napórák elméletével, gyakorlatával, történetével, vagy aki bármilyen módon érdeklődik a napórák iránt: azt szívesen látjuk az MCSE Napóra Szakcsoportjában.

Szívesen látjuk azokat is, akik cikkekkel, honlapokkal, fordításokkal, kiadványokkal szeretnék segíteni a szakcsoport munkáját, akik a hazai napórákkal kapcsolatban az érdeklődők, a nagyközönség, a média és a külföldi társszervezetek felé adnak információkat, vagy akik bármilyen módon segíteni kívánják a napórás közgondolkodásunkat és kultúránkat.

A mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és annak visszaküldésével lehetséges csatlakozni a Magyar Csillagászati Egyesület Napóra Szakcsoportjába.

Napórás üdvözlettel:

Marton Géza szakcsoport vezető

Ajánljuk...