Author: ford.: Hollósi Botond

Fényszennyezési törvény

Fényszennyezési törvény

Connecticut lett az első olyan amerikai állam, ahol egy törvény elfogadása miatt szükségessé vált közel az összes utcai világítótest korszerűsítése. A jogszabály célja, hogy csökkentsék a világítótest oldalra és az ég felé történő fényszórását. Az új törvény alkalmazása nem csak az állami tulajdonú országutakra terjed ki, hanem az összes kisebb útra és utcára, ami mintegy 169 települést érint Connecticut-ban. Ez a 169 település jelenti az állam utcai összes világításának 98%-át, mintegy 189 ezer lámpatestet.

Szabadszemes becsapódás a Holdon 1178-ban?

Szabadszemes becsapódás a Holdon 1178-ban?

Vajon látható volt-e egy a Holdra történő kisbolygó-becsapódás szabad szemmel?
Középkori krónikáiban Canterbury érseke drámai eseménynek volt szemtanúja 1178.
június 18-ának estéjén: "Fényes volt a hold … és hirtelen a felső szarvánál
kettéhasadt. A hasadás közepétől tűzcsóva csapott ki, okádta … a tüzet, forró
hamut és a szikrákat… A Hold teste vonaglott, mint egy megsebzett kígyó.

Élet a Marson?

Élet a Marson?

Dr. Melanie Mormile,
egy amerikai biológia professzor azt feltételezi, hogy a Marson baktériumok
vagy egyéb mikroszkopikus élőlények estek klorid vagy szulfát sók fogságába,
mintegy megkövültek. Az ő kutatásait kezdeményező és megalapozó NASA október
26-án jelentette be, hogy 6 utat terveznek a következő 10 év folyamán az élet
nyomai után való kutatás céljából a Marson.