Pécs

Keszthelyi Sándor
7625 Pécs, Aradi vértanúk u. 8.
Tel.: (72) 216-948
E-mail: keszthelyi.sandor52@gmail.com
Honlap: www.pecsicsillagok.hu

Az 1989-ben újjáalakult Magyar Csillagászati Egyesület alapszabálya teszi lehetővé helyi csoportok alakítását. Az időrendben első az 1991-ben megalakult Pécsi Csoport volt.

2005. szeptember 5-10. között Pécsett került megrendezésre a Változócsillag Konferencia. Képünkön az AAVSO igazgatója, Arne Henden látható hazai amatőrcsillagászok társaságában

2005. szeptember 5-10. között Pécsett került megrendezésre a Változócsillag Konferencia. Képünkön az AAVSO igazgatója, Arne Henden látható hazai amatőrcsillagászok társaságában

A csoport a Pécs városában lévő egyesületi tagokat fogja össze. Ennek érdekében minden héten (hétfőnként 18 órától) csillagászati szakköri foglalkozásra kerül sor. Itt személyes beszélgetések során készülünk fel a megfigyelésekre, távcsöves bemutatásokra. Kis előadásokkal, vetítésekkel számolunk be egyéni vagy közös munkálkodásunkról a csillagászattal kapcsolatban, adunk választ távcsőépítési vagy vásárlási kérdésekben. A másfél órás együttlét alatt szakmai kérdések és válaszok kerülnek elő egy baráti, közösségi légkörben. Helyszíne: Pécs, Felsőmalom u. 10.

Távcsöves bemutató a Misina oldalában a 2005. október 3-i részleges napfogyatkozás alkalmából

Távcsöves bemutató a Misina oldalában a 2005. október 3-i részleges napfogyatkozás alkalmából

Évente 30-40 tagtársunk van. Külön tagdíj nincs, a részvételhez a Magyar Csillagászati Egyesület éves tagdíjának igazolása kell csupán (amelyért a csillagászati évkönyv és a Meteor havilap jár). Az országos szervezet biztosítja nekünk a Sky and Telescope színes, havi amerikai lapot. Járatjuk a Természet Világa havi és az Élet és Tudomány heti lapokat – valamennyi helyben is olvasható, de kölcsönözhető otthonra is.

Igyekezünk kihasználni a helyi lehetőségeket, és más helyi szervezetek (Astra Pécsi Csillagászati Egyesület, Pécs-Baranyai Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Szakosztálya, Pécsi Tudományegyetem TTK Földrajzi Intézete, Bajai Obszervatórium mint a Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézet külső csillagászati tanszéke) eseményeiről, rendezvényeiről hírt adunk.

Közös észlelés 2005. júliusában

Közös észlelés 2005. júliusában

Az MCSE Pécsi Csoportjának vezetője: Keszthelyi Sándor (7625. Pécs. Aradi vértanuk u. 8.) Tagjaink (szinte) valamennyiének van saját távcsöve otthon, és szívesen jönnek össze az égbolt közös figyelésére.