Bóly

Felelős: Käsz László
Cím: 7754 Bóly
Széchenyi tér 11.
Tel.: (20) 474-6750
E-mail: draconid@freemail.hu

 

A Draco Csillagász Szakkör 1976-ban azzal a céllal jött létre, hogy a Bólyban és környéken élők, a természettudományok iránt fogékony érdeklődők számára lehetővé tegye a csillagászat, az űrkutatás és a rokon tudományok, azok friss eredményeinek megismerését. Távcsöves bemutatókat, előadásokat, találkozókat, csillagászati táborokat, asztronómiai témájú kiállításokat és közös észleléseket szervez, melyhez biztosítja a szükséges eszközöket is. 1996-tól a szervezet átalakult és a bólyi Kulturverein részeként, valamint az MCSE helyi csoportjaként, mint önálló egyesület él tovább.

Megalakulásakor a szakkör komolyabban foglakozott a légköri jelenségek megfigyelésével. Az e témában összegyűlt információkat a Cirrusz és az Atmoszféra című időszakos kiadványokban adták a szerkesztők (Dalos Endre és Tepliczky István) közzé. 1979-től a csillagászat, ezen belül is a Hold megfigyelése került előtérbe, és a kiadvány neve Draco-ra változott. A szakkört alapító Dalos Endre jelenleg Pakson él. Ott végzi a Draco szerkesztését. Az évente négyszer megjelenő folyóirat révén kapcsolatot tartunk hazánk, a környező országok, és a világ távolabbi tájain élő amatőrcsillagászokkal.

Szakkörünk kistérségi szerepet tölt be itt, Baranya aprófalvas déli végein. A szakkörre Töttöstől Mohácsig, Nagynyárádtól Himesházáig járnak, több-kevesebb rendszerességgel, az érdeklődők. A fontosabb, látványosabb csillagászati események alkalmával távcsöves bemutatókat tartunk Bólyban és környékén. Az érdeklődő gyermekek számára csillagászati, természetismereti táborokat szervezünk.

Csillagászati tábor a majsi erdészháznál

Csillagászati tábor a majsi erdészháznál

Elmélyült baráti és szakmai kapcsolat fűz bennünket a Csallóközi amatőrcsillagászokhoz, akiknek táborait immáron több mint két évtizede rendszeresen látogatjuk.

A Corvus 2001 Odyssey részvevői a Trencsén melletti Patrovec erdei iskolája előtt.

A Corvus 2001 Odyssey részvevői a Trencsén melletti Patrovec erdei iskolája előtt.

A hasonló érdeklődési körű emberekkel kapcsolatot alakíthatnak ki tagjaink. Jó kapcsolatokat ápolunk a pécsi Astra Csillagászati Egyesület tagjaival, valamint a bajai MTA Obszervatórium vezetőségével, így tagjaink állandó résztvevői a BANACAT-nak, a pécsiek rendezvényein is állandó jelenlevők vagyunk, valamint olykor az MCSE rendezvényire is eljutunk. Ezek a kapcsolatok fontos szakmai továbblépési lehetőséget biztosítanak tagjaink számára.

A 20. BANACAT 2005-ben

A 20. BANACAT 2005-ben

 

boly_08

Az elmúlt néhány évben sikerült fejlesztenünk műszerparkunkat, és tavaly elkészült Gyuricza István tagtársunk magáncsillagvizsgálója a Mohács melletti Bárban. A Triangulum csillagvizsgáló főműszere mellett látható az azzal készült Androméda-köd kép.

 

Szabó Sándor és a Távcsődiszkont révén több korszerű műszerhez hozzájutottunk, és ezek a műszerek a szorgos, új technikákra fogékony tagtársaink kezében most kezdenek eredményeket hozni. Jó példa erre Varga György Clavius felvétele, amely 152/750-es Newtonnal és Genius webkamerával készült, vagy Botlik Péter Holdfogyatkozás kompozíciója, amely a 2004. októberi fogyatkozást örökítette meg.

Szabó Sándor és a Távcsődiszkont révén több korszerű műszerhez hozzájutottunk, és ezek a műszerek a szorgos, új technikákra fogékony tagtársaink kezében most kezdenek eredményeket hozni. Jó példa erre Varga György Clavius felvétele, amely 152/750-es Newtonnal és Genius webkamerával készült, vagy Botlik Péter Holdfogyatkozás kompozíciója, amely a 2004. októberi fogyatkozást örökítette meg.

Aktualitások – avagy ezt csináltuk 2022-ben:

2022.08.02-05 Ördögkatlan fesztivál

Már tavasszal felkérést kaptunk a Fesztivál szervezőitől a bemutató megtartására.

Nagyharsányban az Offline rezervátum szervezésében a református temető mellett tartunk bemutatást. A helyszín a Villányi-hegyég legmagasabb csúcsa, a Szársomlyó lábánál volt. Ez egészen különleges, szokatlan körülményt jelentett, ugyanis a hegyről lezúduló légtömeg, majd az este folyamán egyenletesen kisugárzó meleg levegő nem jól hatott a távcsőben látható képre. Viszont senki nem panaszkodott a hidegre…

Csoportunk (Botlik Péter, Gyuricza István és Käsz László) mind a négy napon 3 távcsővel tartott bemutatót. Péter egy 200/1200N + EQ5Goto kombóval; Pista 238/1000-es (saját csiszolású tükör, saját építésű csőben) Newtonnal egy EQ5 Goto-mechanikán, míg én a jól bevált 200/1200N Dobson-távcsővel koptattam az eget. 20:30-24:00 óráig vártuk a látogatókat, ők pedig jöttek szorgalmasan. A környéken lakó családok tagjai, helyi lakosok, az Ördögkatlan fesztiválra közelebbről-távolabbról érkező érdeklődők.

Kedden még túlnyomóan felhős volt az ég, csak a holdsarlót sikerült megfigyelni. 21:00-kor befejeztük a bemutatót. Ekkor alig 8 személyt sikerült megszólítani. Viszont ekkor sikerült találkoznom, és megismerkednem, a fesztivál, minket meghívó részének, az „Offline rezervátumnak” szervezőivel. Élükön Bezdán Györgyivel és Mészár Annával, akiknek az egész bemutató megszervezése köszönhető. Köszönöm!

Szerdától péntekig viszont viszonylag jó égen tényleges bemutatókat tudtunk tartani. A célpontok, a lehetőségek függvényében változtak. A hét előre haladtával a Hold kezdett dominálni. Mellette a Szaturnusz, és éjfél körül a Jupiter, az M13 (Herkules gömbhalmaz), az M31/32/110 (Androméda-köd és kísérői), az M33 (Triangulum-köd), az M27 (Néma csengő-köd / Súlyzó-köd / Dumbbell-köd), M57 (Lyra-gyűrűsköd), Albireo, Alcor/Mizar, Epsilon Lyr, NGC 6960 (Fátyol-köd), NGC 7000 (Észak-Amerika-köd).

Kérdésekre. Jó kérdésekre. Olykor naiv kérdésekre válaszok.

Röpke előadások a Naprendszer viselt dolgairól (felépítés, kialakulás, a Nap élete, és a várható végjáték), a Földről (környezetvédelem, klímaváltozás, kialakulás/pusztulás), a Holdról (fázisok, kialakulás, holdra szállás, holdkutatás múltja-jelenje-jövője, holdbázisok), a Mars meghódítása, a csillagok élete/halála, fekete lyukak a Tejútrendszerben, távoli galaxisok.

Napról napra szinte ugyanazok a kérdések merültek fel. Elsősorban a bemutatott objektummal kapcsolatban, de a standard kérdések a klímaváltozásról, a Hold/Mars utazásról állandóak voltak. Ez a téma lógott a levegőben…

Összegészében nagyon jó élményekkel távoztunk az Ördögkatlan fesztiválról. A hét során 200-210 érdeklődő járt nálunk. Volt, aki a hét során több éjszakát is ott töltött.

 

2022.08.10 Bóly – Békáspuszta Bödők Zsigmond Bemutató Csillagvizsgáló

2022.08.10-én a telihold ellenére a csillagdában vártuk az érdeklődőket.

Este öt, arra tévedő, kerékpáros, majd hét bólyi illetve bólyi kötődésű érdeklődő érkezett a csillagdába.

Az égbolt koránt sem volt ideális. A telihold fényözöne a magasban megmaradt pára, és a földközeli por/pollen kombón tört össze-vissza. Jelentős fényudvart hozva létre. A magasban felhők keringtek. A nyugtalan légkör táncolt.

Ha érdeklődő van akkor bemutató is. Tíz óra körül, amikor a Finok László Laci csapata megérkezett, egy kicsit konszolidálódott a helyzet. A felhők szétoszlottak, és a levegő is megpihent kissé.

A telihold mellett a Szaturnusz, majd később a Jupiter bolygókat figyeltük meg. Közben pedig a nyári ég látványosságait (M13, M57, M32/32, M81/82, Albireo, Epsilon Lyr) vettük sorra.

Közben potyogtak a meteorok. Java részben aquaridák, és néhány perseida is. Nagyon látványos meteort nem láttunk.

Elkezdtem összepakolni a vendégek távozása után, amikor 23:40-kor egy fényes -5/-6 mg-s tűzgömb látszott a Halak és a Kos csillagkép között. Viszonylag röviden, kb. 8-10° hosszan látszott, ez kb. azt jelenti, hogy csaknem a látóirányomba, azaz felénk zuhant a meteor és egy fényes felvillanással hunyt ki. Fényes zöld színe a perseidák névjegye.

Erről a tűzgömbről több videófelvétel és észlelés is megjelent a közösségi oldalakon. Vélhetően azóta pontosan bemérték a pályáját.

2022.08.11 Bóly – Békáspuszta Bödők Zsigmond Bemutató Csillagvizsgáló

2022.08.11.-én este öt érdeklődő esett be a kapun!

Hárman a bólyi szakkörösök közül, és két leány a Bakony szívéből érkezett. A lányok a harkányi üdülésüket dobták fel egy kis bólyi csillagvizsgáló kitérővel.

Először a Kiskastély vendéglő és presszót látogatták meg, ami hozta az elvárt színvonalat. A lányok oda-vissza voltak az étteremtől, az ételektől, a boroktól, a kiszolgálás minőségétől.

Tehát jó hangulatban indult a beszélgetés, kis történelem órával, Bóly érdekességeiről, szépségeiről, és még megtekintendő látnivalóiról. Aztán a csillagászati szakkörről, és Bödők Zsigmond személyéről is kimerítő tájékoztatást kaptak. Azt hiszem a legtöbb kérdésükre sikerült megfelelnem, mire a felhők is szétoszoltak kissé.

Aztán kezdődött a szokásos túra. Szaturnusz, Hold, Jupiter, M13, M31/32, M57. A fényképek azért megmutatják az éjszaka korlátait. Ennek ellenére a 11:30-ig kitartott minden látogató.

Meglepő módon nem sok (2,5 óra alatt kb. 15 db) meteort láttunk. Java részben 1-2 mg-s rajtagokat. Egy darab volt 0 mg-s perzeida. A végén csattan az ostor. Az este fénypontját 23:08-kor láttam. Egy kb. -3/-4 mg-s hullócsillagot a nyugati horizont közelében, a Bootes lábánál, az Arcturus alatt pontos pozíciót nem tudtam feljegyezni, mert a terület felhőben volt. Az Arcturus derengett át a felhőn, és a meteor, ami kimondottan vörös színben játszott, és többször felfénylett.