Gyermekszakkör a Polarisban | MCSE

Gyermekszakkör a Polarisban

Szeptember 25-én ismét elindul a „kisszakkör” a Polaris
Csillagvizsgálóban, a 8-12 éves korosztály számára. A szakköri foglalkozásokat szerdánként tartjuk, 17:00- 18:00 óra között, a
csillagvizsgáló előadótermében.

A szakköri foglalkozásokon elméleti és gyakorlati
ismereteket is elsajátíthatnak a fiatalok. Alaposan megismerkedünk Naprendszerünk
égitesteivel, a csillagok világával, és a Világegyetemünk felépítésével.
Megtanulunk tájékozódni az égbolton, megismerjük a csillagképeket, és alapvető
távcsöves ismereteket szerezhetünk. Röviden áttekintjük a csillagászat
történetét, megismerkedünk a legnagyobb csillagászok életével és munkásságával. A kis csillagászokat Görgei Zoltán szakkörvezető várja!

A szakkörön való részvétel alapfeltétele a Magyar
Csillagászati Egyesületi tagság, belépés a helyszínen vagy honlapunkon.

{mosimage}

Szakköri tematika

1. Beiratkozás, ismerkedés. Az első alkalommal megismerkedünk egymással és felmérjük a gyermekek tudásszintjét. Bemutatjuk a Polaris Csillagvizsgálót, majd ismertetjük a szakköri foglalkozások menetét (tematikáját).
2. Helyünk a Kozmoszban. Első foglakozásunkon a Világegyetemünk szerkezetét tekintjük át dióhéjban.
3. A Naprendszer felfedezése I. A Naprendszer bemutatása tudománytörténeti perspektívából.  Ezen a foglalkozáson megismerkedünk a csillagászattörténet néhány nagy alakjával, a geocentrikus és a heliocentrikus világkép fogalmával.
4. A Naprendszer felfedezése II. Naprendszerünk kutatása ma, avagy űrszondákkal a bolygókhoz. A bolygókutatás legfontosabb űrszondáival kötünk ismeretséget.
5. Atmoszféra, magnetoszféra és a napszél. A bolygók megértéséhez elengedhetetlenül fontos fogalmakat tekintjük át.
6. Otthonunk a Föld. Ezen a foglalkozáson a Földdel, mint égitesttel ismerkedünk meg. Például a Föld mozgásaival, az évszakok változásainak okával, a Föld belső felépítésével, a kontinensvándorlással, a vulkánok fajtáival, a Föld légkörével és mágnesességével.
7. Szomszédunk a Hold. A Hold a legközelebbi égitest a Földhöz és a legkönnyebben tanulmányozható. Megismerkedünk a holdfázisok változásának okával, valamint a holdfogyatkozásokkal. Beszélünk a Hold keletkezéséről, a kráterek kialakulásáról és a holdexpedíciókról, elsősorban a legsikeresebb és legbátrabb vállalkozásról, az Apolló programról.
8. A Merkúr. A Naphoz legközelebb keringő bolygó titkait fedjük fel ezen a foglalkozáson.
9. A Vénusz a Föld ikertestvére? Alig 60 esztendeje még sokan úgy gondolták, hogy a Vénusz lakható bolygó, de már az első űrszondás kutatások kiderítették a szomorú igazságot; a Vénusz felszínén pokoli viszonyok uralkodnak.
10. A Mars. A Naprendszerünkben a Föld után kétségtelenül a legizgalmasabb bolygó a Mars. Ezen a foglakozáson feltárjuk a Mars titkait.
11. A bolygók óriása, a Jupiter. A Naprendszer legnagyobb bolygójával és annak holdjaival ismerkedünk meg.
12. A Szaturnusz, a Naprendszer ékszere. A gyűrűs bolygó titkait fürkésszük ezen a foglalkozáson. Megtanuljuk, hogy miből is áll a fenséges gyűrűje és hogy miféle holdjai vannak a Naprendszer második legnagyobb bolygójának.
13. Az Uránusz. Ezen a foglalkozáson az Uránusszal ismerkedünk meg.
14. A Neptunusz. A legtávolabbi bolygó hideg, de mégis lebilincselő világát fogjuk tanulmányozni.
15. Parányok a Naprendszerben I. A három, egymást követő foglalkozáson a Naprendszer parányait fogjuk tanulmányozni. Elsőként a kisbolygókat.
16. Parányok a Naprendszerben II. Üstökösök
17. Parányok a Naprendszerben III. A Neptunuszon túli világok (Kuiper-objektumok, törpebolygók)
18. Exobolygók.  Bolygók más csillagok körül. A csillagászat egyik legdinamikusabban fejlődő ágát, az exobolygók kutatását tekintjük át.
19. Életadó csillagunk, a Nap. Ezen a foglalkozásunkon a Nap felépítésével, működésével és a naptevékenység Földre gyakorolt hatásaival ismerkedünk meg.
20. A Csillagok világa. A távoli csillagok érdekes és rejtélyes világával ismerkedünk meg. Kettőscsillagok, vörös óriások és fehér törpék, neutroncsillagok és fekete lyukak.
21. A csillagok élete. Ezen a foglalkozáson egy kicsit részletesebben vesszük át, amiről az előző alkalommal már beszéltünk. A csillagok születése, felnőttkora és halála.
22. Tejútrendszerünk. A Tejútrendszer, vagyis a saját galaxisunk egy óriási csillagváros. Ezen a foglalkozáson feltárjuk tágabb otthonunk titkait.
23. A galaxisok világa. A Világegyetem nagy léptékű szerkezetét vesszük át, megismerkedve a közeli és távolabbi galaxisokkal, galaxishalmazokkal és a táguló világegyetemmel.
24. Az űrhajózás alapjai. A rakéták működési elvét nézzük át ezen a foglalkozáson.
25. Ember a világűrben. Az emberes expedíciók áttekintése, a jövő kilátásai.
26. A világ nagy távcsövei. Megnézzük azokat a hatalmas távcsöveket, amelyek feltárják a Világegyetem titkait.
27. Ismerjük meg a csillagképeket 1. Az őszi csillagképek. Ismerkedjünk meg a csillagképekkel kicsit részletesebben. Az elméleti foglalkozások mellett gyakorlati ismeretekre is szert teszünk. Jó módja a tanulásnak, ha az elméletben megtanultakat a saját szemünkkel is látjuk. Megtanulunk tájékozódni az égen, amihez elengedhetetlen az egyes csillagképek ismerete. A csillagképekben található kettősök, halmazok és ködök világát is tanulmányozzuk a csillagvizsgáló távcsöveivel. Ennek a foglakozásnak az időpontja nem fix, akkor tartjuk meg az ősz folyamán, ha az időjárás kegyes lesz hozzánk.
28. Ismerjük meg a csillagképeket 2. A téli csillagképek. Az előző folytatása, valamikor a tél folyamán lesz beiktatva.
29. Ismerjük meg a csillagképeket 3. A tavaszi csillagképek. Értelemszerűen tavaszi foglalkozás.
30. Csillagászati műszerek. Megismerkedünk a különféle csillagászati távcsövekkel és használatukkal.
31. Észlelési gyakorlat 1. A Hold. A vizuális holdészlelés fortélyait ismerjük meg.
32. Észlelési gyakorlat 2. A Nap. Biztonságos napszűrők segítségével vizsgáljuk a központi csillagunk felszínét.
33. Észlelési gyakorlat 3. Bolygók. A bolygóészlelést gyakoroljuk, az éppen látszó bolygókon.
34. Észlelési gyakorlat 4. Kettőscsillagok távcsővégen. A kettőscsillagok észlelésének titkait ismerjük meg.
35. Észlelési gyakorlat 5. Mély-ég objektumok távcsővégen. Planetáris-ködök, csillaghalmazok és társaik észlelésének a gyakorlata.A www.mcse.hu oldal felületén sütiket (cookie) használunk. Ezeket a fájlokat az ön gépén tárolja a rendszer. Az oldal használatával ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close