Category:

404

404

{mosinfopop=disable}

A keresett oldal nem található

404 Not Found

A hiba lehetséges okai:

  • honlapunk hibás linket tartalmaz
  • honlapunkra hibás link mutat
  • Ön hibás URL-t gépelt be
  • hiba lépett fel a szerverünk működésében

A hibát naplóztuk, megpróbáljuk rövid időn belül elhárítani.

Lunar 100

Lunar 100

L Alakat neve Fontosság Szélesség (°) Hosszúság (°) Átmérő (km) Rükl térkép
1 Hold Nagy kísérő égitest 3476
2 Földfény Kétszeresen visszavert napfény
3 Tenger/felvidék ellentétpár Két, megkülönböztethető összetételű anyag
4 MontesAppeninus Imbrium medence pereme 18,9N 3,7W 400 22
5 Copernicus Nagy összetett kráter őstípusa 9,7N 20,1W 93 31
6 Tycho Nagy sugársávos kráter becsapódási olvadékokkal 43,4S 11,1W 102 64
7 Rupes Altai Nectaris medence pereme 24,3S 22,6E 425 57
8 Teophilus,Cyrillus,Cathatina A lerombolódás fokozatait illusztráló krátersorozat 13,2S 24,0E 110 46,57
9 Clavius A medence jellemzői nincsenek meg, mérete ellenére sem 58,8S 14,1W 245 72
10 Mare Crisium Nagy kör alakú medencében lévő tenger 18,0N 59,0E 540 26,27,37,38
11 Aristarchus Nagyon fényes kráter sötét sávokkal a falain 23,7N 47,4W 40 18
12 Proclus Rézsútos becsapódási sugársávok 16,1N 46,8E 28 26
13 Gassendi Töredezett fenekű kráter 17,6S 40,1W 110 52
14 Sinus Iridum Nagyon nagy kráter hiányzó peremmel 45,0N 32,0W 260 10
15 Rupes Recta Holdi vetődés legjobb példa 21,8S 7,8W 130 54
16 Petavius Kúpos és töredezett fenekű kráter 25,1S 60,4E 188 59
17 Vallis Schrőteri Óriási kanyargós rianás 26,2N 50,8W 168 18
18 Mare Serenitatis sötét peremei Jól megkülönböztethető, különböző összetételű tengerterületek 17,8N 23,0E N/A 24
19 Vallis Alpes Tektonikus holdi árok 49,0N 3,0E 165 4
20 Posidonius Töredezett fenekű kráter 31,8N 29,9E 95 14
21 Fracastorius Kráter megsüllyedt és töredezett fenékkel 21,5S 33,2E 112 58
22 Aristarchus fennsík Titokzatosan felemelkedett terület, piroklasztikus kőzettel borítva 26,0N 51,0W 150 18
23 Pico Imbrium medence-gyűrű elszigetelt töredéke 45,7N 8,9W 25 11
24 Rima Hyginus Perem nélküli összeomlott gödröket tartalmazó rianás 7,4N 7,8E 220 34
25 Messier és Messier A Rézsútos gelleres becsapódás-pár 1,9S 47,6E 11 48
26 Mare Frigoris Bizonytalan eredetű ívelt tenger 56,0N 1,4E 1600 2-6
27 Archimedes Központi csúcs nélküli nagy kráter 29,7N 4,0W 83 12,22
28 Hipparchus Egyetlen kráter 5,5S 4,8E 150 44,45
29 Rima Ariadaeus Hosszú, egyenes tektonikus árok 6,4N 14,0E 250 34
30 Schiller Valószínűleg ferde becsapódás 51,9S 39,0W 180 71
31 Taruntius Fiatal, töredezett fenekű kráter 5,6N 465E 56 37
32 Arago alfa és béta Vulkanikus dómok 6,2N 21,4E 26 35
33 Serpentine-redő Medence belső gyűrűjének szegmense 27,3N 25,3E 155 24
34 Lacus Mortis Furcsa kráter rianással és redővel 45,0N 27,2E 152 14
35 Rimae Triesnecker Rianás-rendszer 4,3N 4,6E 215 33
36 Grimaldi medence Kicsi két-gyűrűs medence 5,5S 68,3W 410 39
37 Bailly Alig észlelhető medence 66,5S 69,1W 303 71
38 Sabine és Ritter Valószínű iker-becsapódás 1,7N 19,7E 30 35
39 Schickard Kráterfenék az Orientale medencéből származó kivetődések miatti sávokkal 44,3S 55,3W 206 62
40 Rimae Janssen Felvidéki rianás ritka példája 45,4S 39,3E 199 67,68
41 Bessel sugársávja Bizonytalan eredetű sugár a Bessel közelében 21,8N 17,9E N/A 24
42 Marius dombok Vulkáni dómok és dombok komplexuma 12,5N 54,0W 125 28,29
43 Wargentin Pereméig lávával vagy kivetődött anyaggal feltöltődött kráter 49,6S 60,2W 84 70
44 Mersenius Másodlagos kráterekkel felszabdalt dómos fenék 21,5S 49,2W 84 51
45 Maurolycus Kráterekkel telített terület 42,0S 14,0E 114 66
46 Regiomontanus központi csúcsa Valószínűleg vulkáni csúcs 28,0S 0,6W 108 55
47 Alphonsus sötét foltjai Sötét fényudvarú kitörések a kráter fenekén 13,7S 3,2W 119 44
48 Cauchy környéke Törések, rianások és dómok 10,5N 38,0E 130 36
49 Gruithuisen delta és gamma Viszkózus lávával képződött vulkáni dómok 36,3N 40,0W 20 9
50 Cayley síksága Bizonytalan eredetű világos, sima síkságok 4,0N 15,1E 14 34
51 Davy kráterlánc Üstököstöredékek becsapódásainak eredménye 11,1S 6,6W 34 43
52 Crüger Valószínű vulkáni kaldera 16,7S 66,8W 45 50
53 Lamont Valószínűleg eltemetett medence 4,4N 23,7E 106 35
54 Rimae Hippalus A Humorum medencével koncentrikus rianások 24,5S 29,0W 240 52,53
55 Baco Szokatlanul sima kráterfenék és környező síkságok 51,0S 19,1E 69 74
56 Mare Australe Részlegesen elöntött ősi medence 49,8S 84,5E 132 76
57 Reiner Gamma Jól látható örvény és mágneses anomália 7,7N 59,2W 70 28
58 Vallis Rheita Medence másodlagos kráter lánc 42,5S 51,5E 445 68
59 Schiller-Zucchius medence Nagyon lerombolódott észrevétlen medence 56,0S 45,0W 335 70,71
60 Kies Pi Vulkáni dóm 26,9S 24,2W 45 53
61 Mösting A A Hold felénk néző oldala közepének közelében lévő egyszerű kráter 3,2S 5,2W 13 43
62 Rümker dombok Nagy vulkáni dóm 40,8N 58,1W 70 8
63 Imbrium kőzetanyag Medencéből kivetődött anyag a Boscovich és Julius Caesar közelében és azt lefedve 11,0N 12,0E 34
64 Descartes Az Apolló 16 leszállási helye; felföldi vulkáni tevékenység vélelmezett régiója 11,7S 15,7E 45
65 Hortensius dómok A Hortensiustól északra lévő dóm-mező 7,6N 27,9W 10 30
66 Rima Hadley Lávacsatorna az Apolló 15 leszállási helye közelében 25,0N 3,0E 22
67 Fra Mauro alakzat Az Apolló 14 leszállási helye az Imbrium kivetődéseken 3,6S 17,5W 42
68 Flamsteed P Egyes feltevések szerint fiatal vulkáni kráter, a Surveyor 1 leszállóhelye 3,0S 44,0W 40
69 Copernicus másodlagos kráterei Sugarak és kráterecskék a Pytheas közelében 19,6N 19,1W 4 20
70 Mare Humboldtianum Többgyűrűs becsapódási medence 57,0N 80,0E 650 7
71 Sulpicius Gallus sötét takarója Hamukitörések a krátertől északnyugatra 19,6N 11,6E 12 23
72 Atlas sötét halójú kráterei Robbanásos vulkáni gödrök az Atlas fenekén 46,7N 44,4E 87 15
73 Mare Smythii Nehezen észlelhető medencelejtő és tenger 2,0S 87,0E 740 38,49
74 Copernicus H Sötét fénygyűrűs becsapódási kráter 6,9N 18,3W 5 31
75 Ptolemaeus B Csészealjszerű mélyedés a Ptolemaeus fenekén 8,0S 0,8W 164 44
76 W. Bond Az Imbrium kivetődések által lerombolt nagy kráter 65,3N 3,7E 158 4
77 Rimae Sirsalis Procellarum medence sugárirányú barázdái 15,7S 61,7W 425 39,50
78 Lambert R Eltemetett "szellem" kráter 23,8N 20,6W 54 20
79 Sinus Aestuum Keleti sötét bevonatú vulkáni lerakódás 12,0N 3,5W 90 33
80 Mare Orientale A legfiatalabb nagy becsapódási medence 19,0S 95,0W 930 50
81 Hesiodus A Koncentrikus kráter 30,1S 17,0W 15 54
82 Linné Kisebb kráter, amiről valamikor azt gondolták, hogy eltűnt 27,7N 11,8E 2,4 23
83 Plato kráterecskéi Krátergödrök az észlelés határán 51,6N 9,4W 109 3,4
84 Pitatus Kráter koncentrikus barázdákkal 29,8S 13,5W 97 54
85 Langrenus sugársávjai Elöregedett sugárrendszer 8,9S 60,9E 132 49
86 Rimae Prinz Rianásrendszer a Prinz kráter közelében 27,0N 43,0W 46 19
87 Humboldt Kráter központi csúcsokkal és sötét pöttyökkel 27,0S 80,9E 189 60
88 Peary Nehezen észlelhető sarki kráter 88,6N 95,3E 104 4, II
89 Valentine-dóm Vulkáni dóm 30,5N 10,1E 30 13
90 Armstrong, Aldrin, Collins Kisebb kráterek az Apolló 11 leszállóhelye közelében 1,3N 23,7E 3 35
91 Rimae de Gasparis Terület sok rianással 25,9S 50,7W 30 51
92 Gyldén-völgy Az Imbrium radiális sugárrendszer része 5,1S 0,7E 47 44
93 Dionysius sugársávjai Szokatlan és ritka sötét sugarak 2,8N 17,3E 18 35
94 Drygalski Nagy, déli pólus környéki kráter 79,3S 84,9W 149 72, VI
95 Procellarum-medence A Hold legnagyobb medencéje? 23,0N 15,0W 3200
96 Leibnitz-hegység A déli sarki Aitken medence pereme 85,0S 30,0E 73, V
97 Vallis Inghirami Az Orientale medence kivetődött anyaga 44,0S 73,0W 140 61
98 Mare Imbrium lávafolyásai Tengeri lávafolyási határok 32,8N 22,0W 10
99 Ina kaldera D alakú fiatal vulkáni kürtő 18,6N 5,3E 3 22
100 Mare Marginis örvényei Lehetséges mágnes-mezős lerakódások 18,5N 88,0E 27, III
Impresszum

Impresszum

Magyar Csillagászati Egyesület Hold-megfigyelési Szakcsoportjának honlapja

Szakcsoport vezető: Kocsis Antal – 8195 Királyszentistván, Deák F. u. 20., 30/997-2112

Rovatvezető: Görgei Zoltán
Észlelések beküldése: MCSE, 1461 Budapest, Pf. 219.,

Honlap: Kolarovszki-Sipiczki Zoltán

Design: Balaton László


Magyar Csillagászati Egyesület

 

Láthatóság vizsgálata

Láthatóság vizsgálata

Eddig 4 észlelő összesen 15 észlelést végzett.

Alakzat neve Dátum Idő (UT) Láthatóság Átmérő (mm) Nagyítás Nyugodtság Észlelő
Rimae Prinz 2005.04.21 20:12 2 200 247x 6 Jakabfi Tamás
Rimae Prinz A 2005.05.19 20:25 2 200 411x 3 Jakabfi Tamás
Rimae Prinz A 2005.06.18 23:55 3 200 140x 2 Kereszturi Ákos
Rimae Prinz B 2005.06.18 23:55 3 200 140x 2 Kereszturi Ákos
Rimae Prinz A 2005.06.18 23:55 3 200 140x 3 Boskovics Gábor
Rimae Prinz B 2005.06.18 23:55 3 200 140x 3 Boskovics Gábor
Rimae Prinz A 2005.06.18 23:55 3 200 140x 3 Mohácsi István
Rimae Prinz B 2005.06.18 23:55 3 200 140x 3 Mohácsi István
Vallis Alpes 2005.06.16 19:00 3 250 300x 3 Jakabfi Tamás
Rupes Recta 2005.06.16 21:30 4 200 274x 3 Jakabfi Tamás
Rima Birt 2005.06.16 21:30 2 200 274x 3 Jakabfi Tamás
Rimae Aristarchus 2005.06.18 23:55 2 200 140x 2 Kereszturi Ákos
Rimae Aristarchus 2005.06.18 23:55 2 200 140x 2 Boskovics Gábor
Rimae Aristarchus 2005.06.18 23:55 1 200 140x 2 Mohácsi István
Vallis Schröteri 2005.06.19 20:30 1 110 38,5x 8 Jakabfi Tamás
Letöltés

Letöltés

Virtual Moon Atlas

Az egyik legelterjedtebb program. A Hold ephemeris adatain kívül számos
funkcióval rendelkezik: megjeleníti a terminátor aktuális helyzetét,
kilistázza a terminátor közelében lévő alakzatokat, megmutatja az
objektumok adatait stb.

Digitális észlelőlap
539 bájt

Digitális felvételekhez használatos észlelőlap.
Ugyan az a funkciója, mint a vizuális észlelőlapnak. Kérjük, hogy a
digitális észleléseket csak az észlelőlappal küldjék be, és hogy a txt
fájl neve egyezzen meg a kép nevével. A legfrissebb verzió: 2.2

Észlelőlap
62,3 kbájt

A Hold-megfigyelési Szakcsoport észlelőlapja. Kérjük, hogy a vizuális észleléseket csak az észlelőlappal küldjék be.

Láthatóság vizsgálata táblázat
15,5 kbájt

A táblázattal segítséget próbálunk nyújtani az alakzatok láthatóságának
a vizsgálatához. A táblázat minden olyan mezőt tartalmaz, amire
szükségünk lehet az észlelés alatt.

Dóm térkép
11,1 Mbájt

Több száz dómot tartalmazó térkép 44 oldalon.
A
legtöbb térképpel ellentétben déli tájolású, azaz dél van fenn, és
nyugat a jobb oldalon, ahogy a távcsőben látjuk a Holdat. Az
alakzatokat csak a körvonalaival jelöli de így is könnyen meg lehet találni a kiszemelt dómokat.

NASA Hold térkép
7,8 Mbájt

Egy
hatalmas NASA Hold poszter. Alul a Hold teljes felszíne egy szalag
térképen, fölül a Hold nézete alulról és felülről. Középen
megtalálhatjuk a Hold fontosabb paramétereit angol nyelven.

A Hold számokban

A Hold számokban

Közepes távolsága a Földtől

384.401

km

Közepes távolsága a Földtől

60,27

földrádiusz

A fénysugár útjához szükséges közepes idő a Földtől a Holdig

1,3

másodperc

Űrhajó útjának átlagos ideje a Földtől a Holdig

65 – 70

óra

A Hold legkisebb távolsága (perigeumban)

356.400

km

A Hold legnagyobb távolsága (apogeumban)

406.700

km

A holdpálya excentricitása a Föld körül

0,0549

A Föld – Hold rendszer súlypontjának közepes távolsága
A Föld középpontjától

4670

km

A Hold közepes szögátmérője az égbolton (geocentrikusan)

31’05,2”

A Hold szögátmérője perigeumban

33’28,8”

A Hold szögátmérője apogeumban

29’23,2”

A Hold fényereje teliholdkor mvis

-12,55

magnitúdó

A holdpálya síkjának szöge az ekliptika síkjához képest

5°8’43,4”

Sziderikus keringési idő (a csillagokhoz viszonyítva)

27,321661

nap

Sziderikus keringési idő (a csillagokhoz viszonyítva)

27n 7ó 43p 11,5mp

Szinodikus hónap (újholdtól újholdig)

29,530588

nap

Szinodikus hónap (újholdtól újholdig)

29n 12ó 44p 2,8mp

Anomalisztikus hónap (perigeumtól perigeumig)

27,554550

nap

Anomalisztikus hónap (perigeumtól perigeumig)

27n 13ó 18p 33,1mp

A csomóegyenes forgásának periódusa (hátráló mozgás)

18,61

év

A perigeum forgásának periódusa

8,85

év

A Hold közepes sebessége a Föld körüli pályán

3681

km/óra

A Hold közepes sebessége a Föld körüli pályán

1023

km/s

A Hold égi mozgásának átlagos szögsebessége

33

’/óra

A Hold két egymást követő delelésének közepes intervalluma

24ó 50,47p

A Hold legmagasabb és legalacsonyabb pontja közti szintkülönbség

16

km

A Hold csillagok közötti közepes nappali mozgása

13,176358°

Optikai libráció hosszúság mentén (hosszúsági libráció)

7°54’

Optikai libráció szélesség mentén (szélességi libráció)

6°50’

A holdfelszín elméletileg Földről megfigyelhető része

59

%

A holdi egyenlítő síkjának szöge az ekliptika síkjához képest

1°32,5’

A holdi egyenlítő síkjának szöge a körpálya síkjához képest

6°41’

A Hold átmérője

3476

km

A Hold egyenlítőjének kerülete

10.920

km

A Hold felszíne

37,96*106

km2

A Hold felszíne

7,4

% földfelszín

A Hold térfogata

21,99*109

km3

A Hold térfogata

2,03

% földtérfogat

A Hold tömege

7,352*1025

g

A Hold tömege

1/81,3

% földtömeg

Közepes sűrűsége

3,341

g/cm3

Közepes sűrűsége

60,6

% földsűrűség

Gravitációs gyorsulás a Hold felszínén

1,622

m/s2

Gravitációs gyorsulás a Hold felszínén

16,5

% földi gravitá-ciós gyorsulás

Szökési sebesség a Hold felszínén

2,38

km/s

Szökési sebesség a Hold felszínén

26,65

% földi szökési sebesség

Megvilágítás teliholdkor a földfelszínen

0,25

Lux

Megvilágítás „teliföldkor” a holdfelszínen

16

Lux

Hőmérséklet a Hold éjszakai oldalán

-170 – -185

°C

Legmagasabb hőmérséklet a Hold napos oldalán

+ 130

°C

Konstans hőmérséklet a felszín alatt 1 méterrel

-35

°C

Tengerek összterülete a Holdon, az összfelülethez képest

16,9

%

Tengerek összterülete a Hold látható felén, a látható felülethez képest

31,2

%

Tengerek összterülete a Hold túlsó felén, az oldal felületéhez képest

2,6

%