Csillagászati alaptanfolyam

A tanfolyam anyaga az egyetemi alapképzések csillagászati szakirányának törzsanyagával egyezik meg. Elvégzése így a középfokút meghaladó jártasságot ad a csillagászat tudományában, különös tekintettel az  elméleti ismeretekre és alapvető csillagászati számítások elvégzésére. A tanfolyamot elvégzők a teljesítést igazoló oklevelet kapnak. Mire használható a tanfolyam?

(1) A csillagászati alaptanfolyam felvételi előkészítőnek tekinthető a csillagász egyetemi mesterképzéshez. A csillagászati alaptanfolyam sikeres elvégzése kellő felkészülést jelent a csillagász egyetemi mesterszak felvételi vizsgájának sikeres teljesítéséhez. A tanfolyam anyaga teljes egészében lefedi a felvételi vizsga anyagát. Így a tanfolyamot különösen olyan, természettudományi vagy műszaki alapszakon tanuló egyetemi hallgatóknak, ill. ilyen irányú diplomával rendelkezőknek ajánljuk, akik nem csillagász szakirányon végezték/végzik tanulmányaikat, de szeretnének csillagász mesterszakon továbbtanulni. Számukra a tanfolyam lényegében felvételi előkészítőnek tekinthető.

(2) A csillagászati alaptanfolyam elvégzését igazoló oklevél jó ajánlólevelet jelenthet alapfokú csillagászati ismeretterjesztő előadások tartásához, szakkörvezetéshez stb.

(3) A tanfolyam alkalmas rá, hogy amatőrcsillagászok és a csillagászat iránt érdeklődők elmélyíthessék elméleti csillagászati ismereteiket.

Szükséges alapismeretek: A tanfolyamra való beiratkozáshoz ugyan semmiféle végzettséget igazoló dokumentumot nem kérünk, az anyag elsajátításához azonban a jelentkezők saját érdekében ajánlott, hogy rendelkezzenek érettségivel és a középfokún túlmenő, kb. a természettudományi vagy műszaki egyetemi szakok elsőéves tananyagának megfelelő matematikai és fizikai ismeretekkel.

A féléves tanfolyam két, egyenként 60 órás trimeszterre tagolódik.

A tanfolyam helyszíne: Budapest, XI. kerület, Infopark
Ideje: szombatonként 10:30-16 óra (ebédszünettel) – 6 tanóra/hét
Első alkalom: 2009. január 10.
Utolsó alkalom: 2009. június 27.

A tanfolyam díja:

 •  Legalább tíz résztvevő esetén: trimeszterenként 40 ezer Ft
 • 5-10 résztvevő esetén: trimeszterenként 60 ezer Ft

Tematika:

 •  A Világegyetem szerkezete
 • Tájékozódás az égbolton
 • Asztrometria
 • A Nap fizikája
 • Otthonunk, a Naprendszer
 •  A csillagok világa
 • Extragalaxisok
 • Az asztrofizika és kozmológia alapjai
 • Csillagászati számítási gyakorlatok

A tanfolyam oktatói gárdáját az ELTE Csillagászati Tanszék munkatársai adják:

Dr. Érdi Bálint, tanszékvezető egyetemi tanár
Forgácsné Dr. Dajka Emese, egyetemi adjunktus
Klagyivik Péter, megbízott előadó
Marschalkó Gábor, megbízott előadó
Dr. Petrovay Kristóf, egyetemi docens
Dr. Szécsényi-Nagy Gábor, egyetemi adjunktus
Dr. Tóth L. Viktor, egyetemi adjunktus

A tanfolyam honlapja: http://astro.elte.hu/tanfolyam
 

Ajánljuk...