Galilei Országos Csillagászati Diákvetélkedő

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Kísérleti Fizikai Tanszéke és Csillagvizsgálója, a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézete és a Magyar Csillagászati
Egyesület országos diákvetélkedőt hirdet. A verseny neve arra utal,
hogy 2009-ben lesz 400 éve, hogy Galileo Galilei először használt
távcsövet csillagászati megfigyelésekhez. Felfedezéseivel a
csillagászat fejlődése hatalmas lendületet vett. Az ENSZ ennek emlékére
2009-et a Csillagászat Nemzetközi Évének nyilvánította. A hazai
programsorozat egyik kiemelt fontosságú rendezvénye ez az országos
diákverseny. Célja a tanulók csillagászati-űrkutatási ismereteinek
gyarapítása, a probléma-megoldási készségük fejlesztése.

Résztvevők, nevezés:

1. A vetélkedőn részt vehetnek hazai és határon túli magyar ajkú, a
2008/2009. tanévben középiskolás diákok, akik 2009-ben még nem töltik
be a 21. életévüket.
2. A vetélkedőre 3 fős csapatok nevezhetnek. Egy iskolából, osztályból
több csapat is nevezhet, de egy tanuló csak egy csapatban lehet. A
csapatok több iskolából is összeállhatnak. Ha valaki betegség vagy
egyéb okok miatt a vetélkedő folyamán kiesik a csapatból, másik diák
léphet a helyére, de erről a verseny szervezőit értesíteni kell.
3. A nevezésben kért adatok: a csapattagok neve, születési időpontja,
lakhelye, iskolája neve, osztálya, a csapat e-mail címe, ha van
felkészítő tanár, annak neve – mindezek titkosak maradnak a döntőig.
Éppen ezért meg kell adni egy választott csapatnevet is, ami lehetőleg
kapcsolódjon a vetélkedő témájához (a név tartalmazzon minimum öt betűt
és egy háromjegyű számot is, pl. Orion567, Marslakók312, maximum 15
karakter hosszúságban. Galilei ne legyen, és speciális, pl. grafikus
jeleket se használjanak!).
4. A nevezési díj 3000 Ft/csapat (azaz 1000 Ft/fő), amit a nevezéssel
egyidőben kell befizetni átutalással a 11732033-15542229-00000000
(számlatulajdonos: BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet, számlavezető bank: OTP
Bajai Fiók, külföldről utalásnál IBAN: HU8911117320331554222900000000)
bankszámlára. Fontos, hogy az átutaláson a megjegyzés rovatban a csapat
nevét és a befizető nevét is tüntessék fel! Ha a befizetésről nem csak
nyugtát, hanem ÁFÁ-s számlát kérnek, akkor a számlán feltüntetendő
cégnevet (pl. az iskoláét, ha átvállalja a díjat) szintén jelezzék!
5. A nevezés az első forduló megoldásai beküldésével egyidejűleg történik e-mailben, a verseny hivatalos honlapján szereplő kitöltött nevezési lap csatolásával.
6. Az első forduló beérkezési határideje utáni nevezéseket nem vehetünk figyelembe!

A verseny tartalmáról, a 3 forduló lebonyolításáról:

1. A verseny témája, ismeretanyaga: csillagászat, űrkutatás. A három
forduló során a vetélkedő honlapján változatos feladatokat kapnak a
résztvevő csapatok. A szokásos feleletválasztós teszteken és számolási
feladatokon kívül néhány problémát, témakört rövid esszé formájában
kell beküldeniük. Lesznek tudománytörténeti, az űrkutatás
mérföldköveire vonatkozó és a fényszennyezéssel kapcsolatos kérdések
valamint gyakorlati vonatkozású feladatok is.
2. A felkészüléshez az első három fordulóban bármi felhasználható, a
döntőben semmi sem. Különös gondot fordítunk arra, hogy a megoldások ne
legyenek egyszerűen megtalálhatók, „kiollózhatók” az internetről. Ha
egy szöveges megoldás ill. esszé több csapatnál feltűnően megegyezik,
akkor egyik csapat sem kap pontot rá.
3. A három forduló lebonyolítása és a beküldés is elektronikusan
történik. A feladatok a verseny honlapján jelennek meg. Az elérhető
maximális pontszám a feladatok kitűzésénél feltüntetésre kerül. A
megoldásokat elektronikus levélben (e-mailben, ill. hozzá csatoltan)
kell beküldeni.
4. A kiértékelést, a megoldások pontozását a Szegedi Tudományegyetem és
a bajai Csillagvizsgáló Intézet munkatársai végzik. A megoldásokat és a
pontverseny állását, a csapatok sorrendjét (a csapatnévre hivatkozva)
minden forduló után, de legkésőbb a következő forduló kiírása előtt, a
vetélkedő honlapján közöljük.

A döntőről:

1. A szóbeli döntőbe a 10 legtöbb pontot elérő csapat kerül be.
2. A döntőben a csapatok főleg szóbeli feladatokat kapnak. A döntőben
nem lehet segédeszközöket (pl. könyvet, internetet, mobilt) használni.
3. A döntő 2 napos lesz, egy éjszakát a helyszínen töltenek a csapatok.
A döntő eseményeit terveink szerint online közvetítjük majd az
interneten.
4. Az utazás, a szállás és az étkezés költségének egy részét a
csapatoknak vállalniuk kell (hogy hányadát, az még a szervezők
pályázati forrásaitól függ).
5. A csapatok teljesítményét rangos szakmai zsűri értékeli pontozásos
rendszerben. A zsűri olyanokból áll, akik tudományterületük elismert
szakemberei, ugyanakkor széleskörű ismeretekkel rendelkeznek, nagy
tapasztalatuk van az oktatásban és a szakmai vetélkedők értékelésében.
6. Díjazás: minden döntőbe jutott diák és felkészítő tanár oklevelet
kap, az első 5 csapat szakkönyveket, posztereket, digitális
fényképezőgépeket, távcsöveket, tábori részvételt, a győztes csapat
terveink szerint külföldi szakmai tanulmányutat nyer.
7. Az eredmények közzétételének módja: a verseny honlapján és
hírportálunkon. A döntőről beszámoló lesz a Petőfi Népe napilapban és a
Meteor havi csillagászati folyóiratban.

A vetélkedő menetrendje:

1. forduló: kiírás: 2008. november 17., beküldési határidő: 2008. december 1.
2. forduló: kiírás: 2009. január 5., beküldési határidő: 2009. január 19.
3. forduló: kiírás: 2009. február 16., beküldési határidő: 2009. március 2.

Döntő: 2009. április 24-25., Kecskemét

Linkajánló:

A verseny hivatalos honlapja
A Csillagászat Nemzetközi Éve hivatalos honlapja

 

Ajánljuk...